زيگ زاگ های دوگانه و سه گانه


امواج اصلاحی الیوت

پس از اتمام یک سیکل 5 موجی ، امواج اصلاحی آغاز می شوند .به عبارتی دیگر نوسانات در برابر رونداصلی ،امواج اصلاحی یا به عبارت ساده تر اصلاحات نامیده می شوند . گاهی اوقات، این امواج مرحله ي حروفی نامیده می شوند.
در این بخش از آموزش بورس به ۴ حالت از آرایش های ممکن در بروز امواج الیوت اصلاحی می پردازیم .
این موج ها شامل سه ریزموج هستند که در جهت عکس موج انگیزشی حرکت می کنند . امواج اصلاحی در مقایسه با امواج انگیزشی ،تنوع
بیشتری دارند و از وضوح کمتری برخوردار هستنددر بیشتر موارد شناسایی اصلاحات تا زمانی که کامل شود ، گاه ممکن است بسیار دشوار باشد.
می دانیم که در اغلب موارد در پی ۵ موج اصلی و محرک یا انگیزشی، معمولا ۳ موج اصلاحی خواهیم داشت .
در موجهای ۳ گانه اصلاحی نیز موج ۱ و ۳ با هم هم جهت هستند و خلاف جهت موج دوم می باشند .
امواج ۳ گانه اصلاحی در نمودارها ممکن است به چهار صورت مختلف دیده شوند. این ۴ حالت عبارتند :
۱. اصلاح زیگزاگ Zigzag به صورت: (شارپ- منفرد- دوگانه- سه گانه 5-3-5)
۲. اصلاح مسطح یا تخت Flat به صورت: (شارپ نیست منظم منبسط دونده 5-3-3)
۳. اصلاح مثلثی Triangle به صورت: (3-3-3-3-3 (4 نوع))
۴. اصلاح ترکیبی Combination دو نوع
۱. اصلاح زیگزاگ Zigzag
زیگزاگ یک ساختار 3 موجی اصلاحی است که با نام ABC شناخته شده است.
زیر مجموعه موج A و C پنج موج است. و موج B می تواند هر ساختار اصلاحی داشته باشد.
زیگزاگ یک ساختار 5 – 3 – 5 است .
در الگوی اصلاح زیگزاگ موج B نمیتواند بیش از 75 % از موج A را اصلاح نماید. موج C یک Lowجدید را زیر موج A ایجاد میکند. معمولا موج A از یک اصلاح زیگزاگ ، الگوی 5 موجی دارد . در دو مورد دیگر اصلاح (مسطح و نامنظم) موج A الگوی 3 موجی دارد. بنابراین اگر شما بتوانید در موج A پنج موج را شناسایی کنید شما میتوانید انتظار داشته باشید که اصلاح با الگوی زیگزاگ پایان یابد.امواج اصلاحی الیوت

ارتباط با نسبت های فیبوناچی :
موج B: به اندازه 50 ، 61.8 ، 76.3 ، 85.4 درصد موج A است .
موج C: به اندازه 61.8 ، 100 ، یا 123.6 درصد موج A است .
اگر موج C به انداز 161.8 درصد موج A باشد، C می تواند موج سوم یک ایمپالس 5 موجی باشد .
اگر موج C = 161.8 ٪ از موج A باشد ، موج C می تواند موج 3 از 5 موج نوسانی )انگیزشی( باشد. بنابراین، یکی از راه های برچسب زدن بین ABC )سه موجی ( و موج انگیزشی ) 5 موجی( این است که آیا نوسان سوم دارای بسط )گسترش (است یا خیر به بیانی ساده باید تشخیص دهیم در روند نزولی و در بازار خرسی با یک افت قیمتی در قالب یک 5 موجی در موج c مواجه هستیم یا صرفا یک اصلاح در قالب یک سه موجی ABC )واضح است که 5 موجی اصلاح عمیق تری خواهد داشت
زیگزاگ هاي دوگانه و سه گانه :
بیشترین تغییر در خانواده زیگ زاگ ها در زیگ زاگ دو گانه و زیگ زاگ سه گانه مشاهده میشود. این دو الگو با نام هاي Triple3 , Double3 هم خوانده میشوند. سه الگوي زیگ زاگ، زیگ زاگ دوگانه ، زیگ زاگ سه گانه خانواده زیگ زاگ ها را تشکیل میدهند زیگ زاگ هاي دوگانه رایجترند در حالي که زیگ زاگ هاي سه گانه بندرت دیده میشوند .
Double zig zag از دو الگوي زیگ زاگ متصل به هم تشکیل یافته که این دو الگو بوسیله یك موج کوتاه اصلاحي به یکدیگر متصل شده اند که این موج کوتاه اصلاحي با نماد X مشخص میشود .

زیگزاگ سه گانه از سه الگوي زیگ زاگ متصل به هم تشکیل یافته که بوسیله دو موج کوتاه اصلاحي “X “ و ”XX “ به یکدیگر متصل شده اند.

اصلاح مسطح یا تخت Flat
یک موج تصحیحی تخت یک حرکت تصحیحی است که با ABC نامگذاری می شود و هرچند نامگذاری ها یکی است، تقاوت امواج تصحیحی تخت در تحلیل تکنیکال با زیگزاگ در زیرمجموعه های موج A است که زیگزاگ یک ساختار 5 – 3 – 5 بوده و تخت ساختار 3 – 3 – 5 دارد.

نکته آموزشی: منظور از ساختار 3 – 5 – 3 و 3 – 3 – 5 تعداد زیرمجموعه های موج A,B,C می باشد .

سه ساختار متفاوت از مسطح ها -فلت ها یا پهنه ها- وجود دارد :
الف پهنه منظم -متقارن – (Regular)
ب پهنه نامنظم / بسط یافته – (Irregular / Expanded)
ج پهنه دونده – (Running Flats)
پهنه منظم ( Regular Flats )
یک الگوی تصحیحی 3 موجی با نام های ABC
تقسیم بندی موج A و B به صورت سه تایی است .
زیرمجموعه های موج C 5 تایی و به صورت انگیزشی یا مورب است .
زیرمجموعه های امواج A و B می توانند هرنوعی از امواج تصحیحی باشند .
موج B در نزیکی آغاز موج A تمام می شود .
موج C معمولا در فاصله کم بعد از آغاز موج C به پایان می رسد .
بعد از موج C روند تغییر می کند .
نسبت های فیبوناچی :
موج B: 90 درصد موج A
موج C: 61.8 ، 100 و یا 123.6 درصد موج AB

پهنه نا منظم ” گسترش یافته” (Expanded Flats )
•موج اصلاحی با برچسب ABC حرکت می کند . • ساختار موج A و B در 3 موج است
• ساختار موج C در 5 موج نوسانی / مورب است
• ساختار موج A و B می تواند در هر ساختار 3 موج اصلاحی از جمله زیگزاگ ، مسطح ، سه تایی دوگانه و سه تایی سه گانه باشد .

• موج B از الگوی 5 – 3 – 3 فراتر از سطح شروع موج A خاتمه می یابد . • موج C به طور قابل زيگ زاگ های دوگانه و سه گانه ملاحظه ای فراتر از سطح انتهایی موج A خاتمه می یابد . • موج C باید واگرایی داشته باشد .

رابطه نسبت فیبوناچی
• Wave B = 123.6% of wave A
• Wave C = 123.6% – 161.8% of wave AB

اصلاح مثلث Triangle
حال که انواع الگوی تصحیحی تخت را مورد بررسی قرار دادیم به سراغ نوع بعدی امواج تصحیحی یعنی مثلث ها می رویم. در امواج تصحیحی نوع مثلث نوسانات و حجم بازار کم می شود. مثلث ها 5 گوشه دارند و هرکدام نیز 3 زیرمجموعه موجی دارند که ساختار آن را به 3 – 3 – 3 – 3 – 3 تبدیل می کند.
– ساختار تصحیحی با نامگذاری ABCDE
– معمولا در موج B و یا موج 4 دیده می شوند .
– ساختار 3 – 3 – 3 – 3 – 3 دارند .
– ابزار RSI برای حمایت و تایید مثلث ها در هر بازه زمانی ای نیاز است .
– زیرمجموعه های ABCDE می تواند abc ، wxy و یا تخت باشند .

مثلثها در بیشتر مواقع به عنوان موج چهارم هستند.بعضی مواقع می توانیم یک مثلث را درموج B از یک سه موج اصلاحی ببینیم.مثلث ها بسیاربزرگ وگیج کننده هستند. این الگوها باید قیبل به دقت مطالعه شوند تا بتوان آن ها را تشخیص داد.قیمت تمایل دارد تا شکل مثلث را با سرعت رها کند که Thrust نام دارد.

زمانی که مثلث ها در موج چهارم رخ دادند بازار به سمت مسیر موج 3 به خارج از مثلث پرتاب می شوند.

در تئوری امواج الیوت در تحلیل تکنیکال 4 نوع از این امواج وجود دارند :
1 مثلث صعودی
2 مثلث نزولی
3 مثلث انقباضی
4 مثلث انبساطی
مثلث ها در نمودار زیر نشان داده شده اند .
Bear market: بازار خرسی
Bull market: بازار گاوی

مثلث صعودی
مثلث افزایشی که به آن مثلث صعودی هم میگویند زمانی تشکیل خواهد شد که یک خط مقاومتی افقی در بالا و خط حمایتی روندی در پایین نمودار شکل گرفته باشد . در واقع الگو مثلث افزایشی زمانی شکل میگیرد که خریداران قدرت کافی برای عبور از سطح مقاومتی ندارند و خریداران قادر به سفارش گذاری از سطح مشخصی نیستند ولی به مرور زمان قیمت را به سمت بالا هدایت میکنند.
به بیان دیگر در این الگو خریداران به تدریج قدرتمند می شوند به دلیل اینکه قیمت کف، روی خط روند صعودی قرار دارند و آنقدر به سطح مقاومت فشار وارد می کنند تا بالاخره از خط مقاومت عبور کنند .

مثلث کاهشی
در مثلث کاهشی یا نزولی خط افقی حمایتی در پایین و مثلث خط روند مقاومتی در بالا ایجاد میشود.
الگوی مثلث کاهشی همانند آنچه در تصویر زیر میبینید نشان دهنده این است که قیمت به آهستگی در حال نزول است و به مرور زمان فروشندگان در
حال در دست گرفتن قدرت بازار می باشند و در اکثر وقت ها خط حمایت را شکسته و بازار نزولی میگردد

مثلث انقباظی
این الگونسبت به الگوی مثلث انبساطی رواج بیشتری دارد

قوانین مثلث انقباضي :
موج A در این الگو میتواند یك زیگ زاگ،دابل زیگ زاگ،تریپل زیگ زاگ و یا یك الگوي فلت باشد.
موج B در این الگو تنها میتواند یك زیگ زاگ،دابل زیگ زاگ،یا تریپل زیگ زاگ باشد.
امواج D,C میتوانند در الگوي خود بدون هیچ اصلاحي کامل شوندبه استثناي Triangle ها 4.4 موج D,C,B,A باید در داخل یك کانال حرکت کنند که یك سر آن AC و سر دیگر آن BD میباشد.
تقاطع کانال در پایان به E ختم میشود.
دو خط این کانال نهایتا باید در نقطه اي همگرا شوند و نمیتوانند به صورت موازي باشند.
ممکن است یکي از خطوط کانال را بصورت خطي)افقي(داشته باشیم.
موج E میتواند یك زیگ زاگ،دابل زیگ زاگ،تریپل زیگ زاگ یا یك Triangle Contracting باشد.
موج E باید کوچکتر از موج D قیمت ها باشد،همچنین موج E باید بزرگتر از 20 %موج D قیمت ها باشد.
همچنین موج A و یا موج B باید در این الگو داراي بلند ترین موج باشند.
همچنین موج E باید در قسمتي از موج خود با موج A اشتراك )همپوشاني( داشته باشد.
موج E قیمت نمیتواند از کانال BD عبور کنند.
مثلث انبساطي :
آخرین الگوي مورد بحث ما در این قسمت مثلث انبساطي میباشد.این الگو یك الگوي غیر متعارف و غیر رایج در بین الگوهاي الیوت میباشد .

قوانین مثلث هاي انبساطي :
.هر پنج موج این الگو باید از خانواده زیگ زاگ ها باشند .
.موج B قیمت ها باید نسبت به موج C قیمت ها کوچکتر باشد،اما در عین حال باید از 40 % موج C بزرگتر باشد .
.امواج D,C,B,A باید در درون کانالي حرکت کنند که یك ضلع آن AC و ضلع دیگر آن BD میباشد .
.موج C قیمت ها باید نسبت به موج D قیمت ها کوچکتر باشد
امواج اصلاحی ترکیبی (Combination)
آخرین حالت از مدل موج های اصلاحی می باشد که ریز موج هایش ترکیبی ازامواج بازگشتی قبلی می تواند باشد و با W ، X ، Y نمایش داده می شوند. معمولا این موج اصلاحی در موج ۴ یک درجه بالاتر ایجاد می شود و حالت ساید در روند رو به جلو را برای ادامه حرکت قیمت در روند اصلی شاهد هستیم. امواج اصلاحی ترکیبی می توانند شامل هر ترکیبی از امواج اصلاحی قبلی پشت سر
هم باشند بدون آنکه دو ترکیب پشت سر هم تکرار شود. به عنوان مثال اگر در شکل زیر ترکیب اصلاح “تخت” موج X سه تایی و یک مثلث را شاهد هستیم دو ترکیب یکسان (دو مثلث) نباید پشت سر هم در موج اصلاح ترکیبی تکرار شود .

۴. اصلاح ترکیبی Combination دو نوع
Double Three ترکیبی از دو تا از امواج بالا
Tripple Three ترکیبی از سه تا از امواج بالا
Double Three در تحلیل تکنیکال
Double Three ترکیبی از دو الگوی تصحیحی است. تا به حال سه نوع از امواج تصحیحی شامل زیگزاگی، تخت و مثلثی را مورد بررسی قرار دادیم و هرگاه دو تا از این الگوها با هم ترکیب شوند، شاهد Double Three هستیم .
ترکیب دو تا از امواج که با WXY نامگذاری می شوند .
زیر مجموعه های امواج W و Y می توانند زیگزاگ، تخت، دابل تری در درجات کوچکتر و یا تریپل تری در درجات کوچکتر باشند .
زیرمجموعه های موج X می توانند هر نوع موج تصحیحی ای باشند .
WXY یک ساختار 7 ضلعی است .
نسبت های فیبوناچی :
موج X: 50 ، 61.8 ، 76.4 و یا 85.4 درصد موج W است .
موج Y: 61.8 ، 100 و یا 123.6 درصد موج W است .
موج Y نمی تواند فراتر از 161.8 درصد از موج W باشد .

در زیر نمونه هایی از ترکیب های مختلف از دو ساختار اصلاحی که سه تایی دوگانه را تشکیل می دهند آورده شده است :
ترکیبی از یک مسطح -پهنه- و یک زیگزاگ


ترکیبی از یک پهنه و مثلث

ترکیبی از دو سه تایی دوگانه از یک درجه پایین تر

سه تایی سه گانه (Triple Three)
سه تایی سه گانه ترکیبی از سه الگوی اصلاحی در تئوری موجی الیوت است .
دستورالعمل ها یا راهنماها
• ترکیبی از سه ساختار اصلاحی با عنوان WXYXZ • ساختار موج W ، موج Y ، و موج Z می تواند زیگزاگ ، مسطح ، سه تایی دوگانه از یک درجه پایین تر یا سه تایی سه گانه از یک درجه پایین
تر باشد .

• موج X می تواند هر ساختار اصلاحی باشد . • WXYZ یک ساختار 11 نوسانی است .
رابطه نسبت های فیبوناچی در سه تایی سه گانه
• Wave X = 50%, 61.8%, 76.4%, or 85.4% of wave W
• Wave Z = 61.8%, 100%, or 123.6% of wave W
• Wave Y can not pass 161.8% of wave W or it can become an impulsive wave 3
( موج Y نمی تواند به فرای 161.8 ٪ از موج W برود یا می تواند به یک موج نوسانی 3 تبدیل شود.)

در زیر نمونه هایی از ترکیب های مختلف سه ساختار اصلاحی که سه تایی سه گانه را تشکیل می دهند آورده شده است :

پترکیبی از یک پهنه (مسطح )، سه تایی دوگانه و زیگزاگ
قوانین فرعی
اگر موج دوم یک اصلاح ازنوع ساده باشد انتظار داریم که موج چهارم یک اصلاح ترکیبی باشد.
اگر موج دوم یک اصلاح از نوع ترکیبی باشد انتظار داریم که موج چهارم یک اصلاح ساده باشد.

تصاویر از کتاب امواج الیوت آقای مهدی میرزایی آورده شده است و توصیه می شود حتما کتاب مذکور را تهیه و مطالعه کنید.

زیگزاگ اصلاح‌طلبان مقابل آمریکا/ دیروز مزاحم برجام، امروز طرف اصلی مذاکرات

ساعت24-اصلاح‌طلبان که روزگاری، آمریکا را مزاحم برجام می‌دانستند و «برجام اروپایی» را تئوریزه می‌کردند، این روزها مذاکره بدون آمریکا را بی‌معنا می‌دانند و باز هم به سیاست کدخدامحوری روی آورده‌اند.

اواخر دولت دهم که مذاکرات هسته‌ای همچنان بر محور گفت‌وگوهای «ایران ـ اروپا» در جریان بود، حسن روحانی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با حمایت اصلاح‌طلبان شعار و رویکرد جدیدی را در افکار عمومی مطرح کرد: «اروپایی‌ها کاره‌ای نیستند؛ باید با کدخدا (آمریکا) ببندیم».

این شعار به‌زودی جای خود را در فضای سیاسی کشور باز کرد و حسن روحانی با چاشنی کردن یک کلید و چند شعار دیگر، نام خود را از صندوق رأی خارج کرد و به‌عنوان هفتمین رئیس جمهور اسلامی ایران در رأس دولت یازدهم نشست.

کدخدانمایی و کدخدا پنداری آمریکا، روح جاری و ساری بر گفتمان دولت یازدهم در سیاست خارجه را تشکیل داد؛ برقراری تماس تلفنی بین رؤسای جمهور ایران و آمریکا برای اولین بار، تلاش برای ازسرگیری پرواز مستقیم تهران ـ واشنگتن، قدم زدن وزرای خارجه دو کشور و ایجاد زمزمه‌های گاه و بیگاه مبنی بر ملاقات رؤسای جمهور دو کشور، همگی در این راستا قابل ارزیابی است. در خارج از دولت نیز اقداماتی نظیر تلاش برای حذف شعار مرگ بر آمریکا با محوریت چهره‌های حامی دولت چون هاشمی رفسنجانی در جریان بود.

اما تنها چند ماه بعد از تشکیل دولت دوم حسن روحانی، اوضاع به‌گونه‌ای دیگر رقم خورد. آمریکا زيگ زاگ های دوگانه و سه گانه از برجام خارج شده بود و این ضربه‌ای مهلک به دولتی محسوب می‌شد که تنها دستاورد مهمش برجام بود و همه تخم‌مرغ‌هایش را در سبد آن چیده بود. زین پس، آمریکا نه کدخدا، بلکه مزاحمی خوانده شد که بدون حضور آن، بهتر می‌شد از منافع برجام استفاده کرد! موضوع به اینجا ختم نشد و حتی مذاکره با آمریکا، دیوانگی خوانده شد.

نشست و برخاست‌های گسترده دولت روحانی با اروپایی‌ها برای مجاب کردن آن‌ها در عمل به‌تعهدات برجامی‌شان در دستور قرار گرفت و از طرفی، آمریکاستیزی به ادبیات دولتمردان راه یافته بود. در نهایت، اروپایی‌ها کانال تبادل مالی اینستکس را پیش روی دولت روحانی قرار دادند. کانالی که هیچ آبی از آن گرم نشد، به نحوی که صدای حسن روحانی را نیز درآورد و آن را کانالی توخالی توصیف کرد!

با تغییر دولت آمریکا و روی کار آمدن جو بایدن، زمزمه‌های بازگشت آمریکا به برجام مطرح شد. این بار امّا اوضاع برای ایران تفاوت می‌کرد و بازگشت بدون هزینه آمریکا به برجام، نه‌تنها عایدی برای ایران نداشت، بلکه به‌معنای رسمیت بخشیدن به ۱۵۰۰ تحریمی بود که بعد از خروج آمریکا از برجام وضع شده بود.

دولت سیزدهم با درک همین موضوع، نه به‌خواسته آمریکایی‌ها تن داده و نه میز مذاکره را ترک کرده است و مذاکرات هسته‌ای را با اروپایی‌ها با هدف رفع تحریم‌ها نه اصالت دادن به برجام از سر گرفته است.

امّا اصلاح‌طلبان که در انتخابات‌های مجلس، ریاست‌جمهوری و شورای شهر با شکست سنگینی شده‌اند و دوران خزان خود را در سپهر سیاست ایران سپری می‌کنند، رویکرد متفاوتی را نسبت به سیاست خارجی دولت سیّد ابراهیم رئیسی در پیش گرفته‌اند. آنان که روزگاری، آمریکا را مزاحم برجام می‌دانستند و «برجام اروپایی» را تئوریزه می‌کردند، این روزها مذاکره بدون آمریکا را بی معنا می‌دانند و باز هم به سیاست کدخدامحوری روی آورده‌اند.

حشمت‌الله فلاحت پیشه فعال سیاسی حامی برجام که در مجلس دهم ریاست کمیسیون امنیت ملّی را برعهده داشت به روزنامه آرمان می‌گوید: «خروج ترامپ از برجام نشان داد که بقیه اعضای برجام سیاهی‌لشکر هستند و ایران در حال حاضر مشغول مذاکره با سیاهی‌لشکرهای برجام است».

فلاحت‌پیشه چندی قبل و درست در روزی که عضویت ایران در پیمان شانگهای نهایی شد، در مصاحبه‌ای گفته بود که ایران به خاطر عدم پذیرش FATF نمی‌تواند عضو شانگهای شود!

روزنامه آرمان ملی در شماره‌ای دیگر در گفت‌وگو با نصرالله تاجیک سفیر پیشین اصلاح‌طلب ایران در اردن، «مذاکره مستقیم نه غیر مستقیم» را تیتر می‌کند و می‌نویسد: «مذاکره غیرمستقیم با آمریکا منافع ایران را حفظ نمی‌کند. شاید پیامی که ایران می‌خواهد به آمریکا از طریق رابط‌ها منتقل کند، با منافع رابطین در تضاد باشد و آنها در این امر دخالت کنند. مردم انتظار رفاه دارند و باید دولتمردان به سمتی حرکت کنند که این رفاه برای مردم به دست آید. در همین راستا ایران باید تغییری در مذاکرات غیرمستقیم ایجاد کند تا منافعمان را به‌دست آوریم».

این روزنامه که به رسانه نزدیک به خانواده آیت‌الله هاشمی رفسنجانی مشهور است و در بین رسانه‌های اصلاح‌طلب سهم ویژه‌ای در موضوعیت بخشیدن به حضور آمریکا در برجام دارد، در شماره روز شنبه (15 آبان) خود، بار دیگر آمریکا را طرف اصلی مذاکره می‌داند و تیتر خود را به «رفع تحریم‌ها فقط «مذاکره مستقیم با آمریکا» اختصاص می‌دهد.

گذشته از تناقض و استاندارد دوگانه رسانه‌های اصلاح‌طلب در موضوع مذاکرات هسته‌ای و نقش آمریکا، این رسانه‌ها در حالی مشغول نسخه‌پیچی برای سیاست خارجی دولت رئیسی هستند که در روزگاری نه‌چندان دور با تیترهایی نظیر «امضای کری تضمین است» و «صبح بدون تحریم» موجبات بسیاری از مشکلات کنونی اقتصادی را فراهم آوردند.

الگوی موج ترکیبی اصلاحی الیوت

موج ترکیبی اصلاحی

موج (W) می تواند از هر الگوی موج اصلاحی به جز الگوهای مثلثی (انقباض، گسترش)، دو یا سه گانه پیروی کند.

موج (X) می تواند از هر الگوی موج اصلاحی به جز الگوهای دو یا سه گانه پیروی کند. معمولاً موج (X) یک موج زیگزاگ است. حداقل برگشت موج (X) 50% موج (W) است. حداکثر برگشت موج (X) 400٪ موج (W) است.

موج (Y) می تواند از هر الگوی اصلاحی به جز الگوهای دو یا سه گانه پیروی کند. موج (Y) باید از نظر قیمت بزرگتر از موج (X) باشد، مگر اینکه موج (Y) یک مثلث باشد (انقباض، گسترش).

در نهایت، موج (Z) می تواند از هر الگوی اصلاحی به جز الگوهای Double یا Triple پیروی کند. اما اگر موج (Y) زیگزاگ باشد، موج (زيگ زاگ های دوگانه و سه گانه Z) نمی تواند زیگزاگ باشد. موج (Z) باید از نظر قیمت بزرگتر از موج دوم (X) باشد.

الگوی سه موج دوتایی

الگوی دوگانه سه (D3) از دو الگوی موج اصلاحی تشکیل شده است که در یک الگوی زیگزاگ نیستند که توسط یک الگوی موج اصلاحی کوتاه به نام موج (X) به هم متصل شده اند.

الگوی Double Three (D3) با امواج (W)-(X)-(Y) نشان داده می شود که در آن امواج (W) و (Y) شکل موج زیگزاگ یکسانی ندارند.

الگوی سه موج دوتایی

ساختار موجی الگوی D3

موج (W) یک زیگزاگ است در حالی که موج (Y) مثلث (انقباض، گسترش) یا مسطح است.

ساختار موجی الگوی Double Three

موج (W) مسطح است در حالی که موج (Y) مسطح، زیگزاگ یا مثلث (انقباض، در حال گسترش) است.

ساختار موجی الگوی D3

الگوی سه گانه سه موج

الگوی سه گانه سه (T3) از 3 الگوی موج اصلاحی تشکیل شده است که در یک الگوی زیگزاگ نیستند که توسط دو اصلاح کوتاه به نام موج (X) به هم متصل شده اند.

الگوی T3 با امواج (W)-(X)-(Y)-(X)-(Z) نشان داده می شود که در آن امواج (W)، (Y) و (Z) یک شکل موج زیگزاگ نیستند.

الگوی سه گانه سه موج

ساختار موجی الگوی سه گانه

موج (W) زیگزاگ است در حالی که موج (Y) مسطح و موج (Z) مثلث (انقباض، منبسط) است.

ساختار موجی الگوی سه گانه

موج (W) مسطح است در حالی که موج (Y) و موج (Z) مسطح، زیگزاگ یا مثلث (انقباض، در حال گسترش) هستند اما موج (Z) زیگزاگ نیست زمانی که موج (Y) از قبل زیگزاگ باشد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.