سرمایه‌گذاری بر سبدی از رمزارزها


سروش کرمیان عضو تحریریه

صندوق هاي سرمايه گزاري

اين صندوق­‌ها مانند صندوق‌­هاي معمولي هستند ولي مانند يک سهم در بازار سرمايه معامله و قيمت­ آن در نتيجه عرضه و تقاضا مشخص مي‌­شود. در واقع بر خلاف صندوق‌­هاي سرمايه­‌گذاري مشترک که فقط در پايان روز و پس از محاسبه NAV مي­توان آن‌ها را خريد و فروش نمود، اين صندو‌ق­ها را مي‌توان مانند سرمایه‌گذاری بر سبدی از رمزارزها سهام در طول روز معامله کرد. اين صندوقها داراي سبدي از اوراق بهادارند که بر اساس يکي از شاخص‌­هاي معين بازار جمع‌­آوري شده است. صندوق‌هاي قابل معامله تفاوت‌هايي با ساير صندوق‌ها دارند.

 1. از تمام دفاتر کارگزاري‌ها و سامانه برخط معاملات قابل معامله هستند،
 2. ارزش خالص دارايي‌هاي آن به لحظه محاسبه و به اطلاع سرمايه‌گذاران مي‌رسد،
 3. سرمايه‌گذاري در ETF و خروج از آن بسيار آسان است،

علاوه بر دسترسي آسان به صندوق‌هاي قابل معامله، وجود بازاگردان جهت اطمينان از نقدشوندگي واحدهاي صندوق، نظارت سازمان بورس، متولي و حسابرس جهت صيانت از منافع سرمايه‌گذاران و اعلام لحظه‌اي NAV ، مدت فعاليت نامحدود اين صندوق‌ها نيز از مزيت‌هاي اين صندوق است.

صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت؛

اين نوع صندوقها حداقل 90 % از دارايي‌هاي خود را در اوراق مشارکت، سپرده بانکي، گواهي سپرده بانکي و ساير اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمايه‌گذاري مي‌نمايند. باقيمانده دارايي‌هاي صندوق نيز به اختيار مدير صندوق (تا سقف 10 %) در بورس سرمايه‌گذاري مي‌شود.يک صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت مناسب براي افرادي است که ريسک پذيري پاييني دارند. چرا که بيشتر سرمايه آن در دارايي‌هاي با درآمد ثابت سرمايه‌گذاري شده است. اين صندوق‌ها در دوره هاي از قبل معين شده(مثلا ماهانه، ? ماه يکبار و يا 6 ماه يکبار) به سرمايه‌گذاران خود سود پرداخت مي‌کنند. قابليت نقد شوندگي آن‌ها نيز بالاست. يعني شما به راحتي مي‌توانيد واحدهاي صندوق خود را به پول نقد تبديل کنيد. در نهايت اينکه اين صندوق‌ها معمولا بازدهي بيشتري نسبت به بانک دارند.پس براي افراد کم ريسک که پول خود را در بانک نگهداري مي‌کنند يک گزينه جذاب به شمار مي روند .

صندوق سرمايه‌گذاري نيکوکاري؛

يکي از انواع صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، صندوق سرمايه‌گذاري نيکوکاري مي‌باشد. اين صندوقها با هدف استفاده از منابع مالي در راستاي اهداف انسان ‌دوستانه صورت مي‌پذيرد. از اين طريق مي‌توان با ايجاد يک جريان نقدينگي مداوم به پيشبرد اهداف نيکوکارانه دست يافت. تنها تفاوت اين نوع از صندوق با ديگر صندوق‌ها در داشتن رکن مدير اجرا مي‌باشد که مسئوليت صرف منافع در راستاي هزينه‌هاي پيش‌بيني شده در اميدنامه صندوق را بر عهده دارد. در اين نوع صندوق سه نوع مشارکت و سرمايه‌گذاري براي افراد نيکوکار در نظر گرفته شده است:

 1. فرد نيکوکار اصل پول و منافع حاصل از آن را به صندوق جهت تحقق اهداف نيکوکارانه مي‌بخشد،
 2. اصل پول متعلق به فرد نيکوکار بوده و منافع حاصل از آن به صندوق جهت تحقق هدف مزبور تعلق مي‌گيرد (نيکوکار در هر زمان ميتواند اصل پول خود را از صندوق برداشت نمايد).
 3. اصل پول تا 30 درصد منافع حاصله متعلق به نيکوکار و مابقي به مدير اجراي صندوق در جهت تحقق امر نيکوکارانه تعلق مي‌گيرد.

صندوق سرمايه‌گذاري در سهام؛

اين نوع از صندوق ها حداقل 70% از دارايي‌هاي خود را در سهام سرمايه‌گذاري مي کنند.30% باقيمانده نيز به اختيار مدير صندوق در سهام، اوراق مشارکت، سپرده بانکي و يا ساير اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمايه‌گذاري مي شود. اين کار باعث مي‌شود که ريسک اين نوع صندوق‌ها نسبت به صندوق‌هاي با درآمد ثابت بيشتر شود. به دليل اينکه بخش زيادي از دارايي‌هاي اين نوع صندوق در بورس سرمايه‌گذاري مي شود، در نتيجه اين نوع از صندوق‌ها حداقل سود تضمين شده ندارند. اين صندوق ها بيشتر مناسب افرادي هستند که قصد سرمايه‌گذاري در بورس را دارند، اما فرصت و يا اطلاعات کافي براي اين کار را ندارند. با سرمايه‌گذاري در اين نوع صندوق‌ها سرمايه شما توسط يک تيم تحليلي با مديريت حرفه‌اي و آشنا به مسائل مالي و سرمايه‌گذاري، در بورس سرمايه‌گذاري مي شود. اما از طرف ديگر اين قابليت را دارند که نسبت به صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت، بازدهي بيشتري را نصيب سرمايه‌گذاران کنند. مثلا در مواقعي که وضعيت بورس مناسب است، ميزان بازدهي و سودآوري اين صندوق ها نسبت به صندوق هاي با درآمد ثابت قابل مقايسه نيست.

صندوق سرمايه گذاري مختلط؛

اين نوع از صندوق‌ها حداکثر 60% از دارايي خود را در سهام سرمايه‌گذاري مي‌کنند . حداقل 40% از دارايي صندوق نيز در اوراق با درآمد ثابت مثل اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي سرمايه‌گذاري مي‌شود. که اين درصد بين اوراق و سهام قابل تغيير مي‌باشد. به صورت کلي مي‌توان گفت اين نوع از صندوق هاي سرمايه‌گذاري از منظر سطح ريسک بين ? نوع صندوق با درآمد ثابت و صندوق سرمايه‌گذاري در سهام قرار مي‌گيرند. سرمايه‌گذاري در اين نوع از صندوق‌ها به افراد با سطح ريسک متوسط توصيه مي‌شود. اين صندوق ها نيز پتانسيل بازدهي بيشتر نسبت به صندوق‌هاي درآمد ثابت را دارند. ولي به دليل سرمايه‌گذاري بخشي از دارايي‌ها در سهام، حداقل سود تضمين شده ندارند .

صندوق سرمايه‌گذاري تنها در اوراق بهادار؛

اين نوع از صندوق‌ها حداکثر 60 درصد از دارايي‌هاي خود در گواهي سپرده و سپرده‌هاي بانکي سرمايه‌گذاري مي‌نمايند و باقيمانده وجوه خود را در انواع اوراق بهادار داراي مجوز انتشار از سازمان بورس، منتشره از طرف يک ناشر و يا تضمين شده توسط يک ضامن سرمايه‌گذاري مي‌نمايند. ريسک و بازدهي اين صندوق‌ها نيز همانند صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مي‌باشد.

صندوق سرمايه‌گذاري جسورانه ( VC FUND

سرمايه‌گذاري جسورانه (Venture Capital) يک مدل سرمايه‌گذاري براي راه‌اندازي کسب و کارهاي نوپا و شرکت‌هاي کوچک با پتانسيل رشد بلندمدت است، در واقع اين نوع سرمايه‌گذاري منبع بسيار مهمي براي راه‌اندازي کسب‌و‌کارهايي است که کوچک‌تر از آن هستند که بتوان دسترسي مناسب به بازار سرمايه يا بانک‌ها داشته باشند و عمدتا از ريسک بالا و به‌تبع بازدهي مورد انتظار بالايي براي سرمايه‌گذار برخوردارند.

صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري جسورانه در واقع صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري هستند که پول سرمايه‌گذاراني که به دنبال داشتن سهام در کسب و کارهاي نوپا (استارت آپ‌ها) و کسب و کارهاي کوچک و متوسط هستند و پتانسيل رشد بالايي دارند را با ايجاد پرتفوي مديريت مي کنند. اين نوع از سرمايه‌گذاري ها سرمايه‌گذاري هايي با بازده و ريسک بالا محسوب مي شوند.

سرمايه گذاري جسورانه يا خطرپذير (venture capital) نوعي از تامين مالي براي سهام شرکت (equity financing) است که به کارآفرينان و شرکت‌هاي کوچک توانايي کسب و تامين منابع مالي را مي دهد. صندوق هاي سرمايه گذاري جسورانه ابزار سرمايه‌گذاري براي سهام شرکت ها بصورت خصوصي هستند که به دنبال سرمايه‌گذاري در بنگاه هايي هستند که بازده و سوددهي بالايي دارند و البته به واسطه ماهيت فعاليت و نوآوري که انجام مي دهند، ريسک سرمايه گذاري بالايي نيز دارند. اين صندوق ها و سرمايه گذاري روي سهام شرکت ها بر مبناي اندازه،‌ دارايي و سطح و مرحله توسعه محصول شرکت انجام مي شود.

صندوق هاي سرمايه گذاري جسورانه از اين حيث از صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک متفاوتند که بر روي انواع خاصي از سرمايه گذاري که روي محصولات و شرکت هاي نوپا است،‌ تمرکز دارند. تمامي بنگاه هايي که سرمايه گذاري جسورانه دريافت مي کنند، پتانسيل رشد بالايي داشته، ريسکي هستند و افق سرمايه گذاري بلند مدتي دارند. اين صندوق ها معمولا نقش فعالي در اين سرمايه گذاري و شرکت نوپا دارند و معمولا در هيئت مديره کرسي در اختيار داشته و مشاوره مي دهند.

معمولا اين صندوق ها روي چندين کسب و کار نوپا و مخاطره پذير سرمايه گذاري کرده به اين اميد که حداقل يکي از آنها رشد و سوددهي/بازده بالايي داشته باشد که در مجموع و به طور متوازن بازده صندوق سرمايه گذاري جسورانه/مخاطره پذير متوسط يا بالا باشد .

صندوق سرمايه‌گذاري پروژه ؛

صندوق سرمايه‌گذاري پروژه ابزاري براي تأمين مالي از طريق سرمايه يا حقوق صاحبان سهام ( Equity ) است که با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار تأسيس شده و به جمع‌آوري سرمايه از عموم و تخصيص آن به سرمايه‌گذاري در ساخت و تکميل پروژه معين اشاره شده در اميدنامه و طرح توجيهي صندوق، مي‌پردازد. در اين نوع صندوق‌ها سرمايه‌گذاران مستقيماً در منافع حاصل از اجراي پروژه سهيم مي‌شوند. هر صندوق پروژه مختص يک پروژه بوده و موضوع صندوق ساخت و تکميل پروژه و سپس پايان يافتن فعاليت صندوق و تقسيم عوايد حاصل از اجراي پروژه با توجه به ساختار پيش‌بيني شده در طرح توجيهي صندوق است.

افزايش سرمايه سريع‌تر و آسان‌تر، عدم لغو پروژه به دليل کمبود منابع مالي، امکان تأمين مالي بلند مدت، معافيت مالياتي در خريد و فروش واحدها تا زمان بهره‌برداري، وجود بازارگردان و نقدشوندگي واحدها، اطمينان از خرج‌کرد آورده نقدي سرمايه‌گذاران در ساخت پروژه و اطلاع‌رساني دقيق و به‌موقع از وضعيت مالي و فيزيکي پروژه دلايلي است که باعث مي‌شود صاحبان پروژه‌ها از صندوق سرمایه‌گذاری بر سبدی از رمزارزها پروژه استفاده کنند و سرمايه‌گذاران ترغيب شوند تا در پرتفوي سرمايه‌گذاري خود، واحدهاي سرمايه‌گذاري اين صندوق‌ها رو داشته باشند.

صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلا؛

صندوق سرمايه گذاري طلا (Gold Funds) نيز يکي از انواع صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله در بورس است که در بسياري از کشورهاي دنيا وجود دارد . هدف از تشکيل و راه اندازي صندوق هاي سرمايه گذاري طلا تشکيل يک پرتفوي از دارايي هاي مبتني بر طلا است. مزايا و فوايد تشکيل صندوق هاي سرمايه گذاري طلا به شرح زير هستند :

 • هدف از تشکيل و مزيت چنين پرتفوي کاهش ريسک مربوط به خريد و فروش طلا است که يک سرمايه گذار معمولي ممکن است متحمل شود .
 • دومين مزيت براي سرمايه گذاران خرد که شايد نتوانند يک شمش طلا بخرند،‌ مي توانند با مبلغ کمتري روي طلا سرمايه گذاري کنند، ضمن اينکه وجود پرتفوي در اين صندوق ها ريسک ضرر آنها را کاهش مي دهد .
 • سومين مزيت صندوق هاي سرمايه گذاري طلا کاهش ريسک و خطرات نوسانات ناشي از بي ثباتي سياسي، اقتصادي و جغرافيايي نيز از ديگر مزاياي اين صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک طلاست .
 • چهارمين مزيت صندوق هاي طلا عدم نياز به نگهداري فيزيکي طلا و جواهرات است. بويژه اگر اين سرمايه گذاري ها روي طلا زياد باشد؛ براي مثال فرض کنيد که شما يک ميليارد روي طلا سرمايه گذاري کرديد، که نگهداري آن حداقل يک کيف کوچک نياز دارد ضمن اينکه مکاني امن نيز بايد براي نگهداري اين حجم ازطلا فراهم کنيد .

بسته به اينکه موسسان اين صندوق روي کدام يک از انواع دارايي هاي مرتبط با طلا سرمايه‌گذاري کرده باشند، بازده اين صندوق ها و ارزش اوراق اين صندوق ها متغير است .

چگونه یک سبد ارز دیجیتال متعادل بسازیم

کلید موفقیت تعادل است. اما در واقع چگونه سرمایه گذاری های رمزنگاری خود را متعادل می کنید؟ سبد ارز دیجیتال متعادل بسازید.

وقتی صحبت از سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال می شود، مردم از استراتژی های مختلفی استفاده می کنند. برخی روی یک سکه سرمایه گذاری می کنند و امیدوارند ارزش آن افزایش یابد.

دیگران در سبدی از سکه ها سرمایه گذاری می کنند و سرمایه گذاری خود را در چندین سکه پخش می کنند تا ریسک خود را در سرمایه گذاری متفاوت کنند. اما بهترین راه برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال چیست؟

پاسخ ممکن است شما را متعجب کند: بهترین راه برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال، ایجاد یک سبد سهام متعادل است.

ایجاد یک سبد ارزهای دیجیتال متعادل

BTC

حتما در خاطر دارید که در سال 2008 بحران اقتصادی شدیدی گریبان گیر بسیاری از قدرت های اقتصادی جهان شد. بیشتر بخوانید

تحلیل ارز دیجیتال

بازار ارزهای دیجیتال پر از فراز و نشیب می باشد. پیش بینی سیر صعودی یا نزولی ارز های این بازار بیشتر بخوانید

در حالی که هیچ رویکرد یکسانی برای ساختن سبد سهام وجود ندارد، چند دستورالعمل کلی می تواند به شما در ایجاد یک سبد متوازن و متنوع کمک کند.

با پیروی از این دستورالعمل ها، می توانید خود را در موقعیت بهتری برای موفقیت در دنیای هیجان انگیز ارزهای دیجیتال قرار دهید. در اینجا چند نکته برای کمک به شما در ایجاد یک سبد ارزهای دیجیتال متعادل وجود دارد:

1.سبد ارز دیجیتال: تصمیم بگیرید که به چه چیزی می خواهید برسید

تعیین و دستیابی به اهداف بخش مهمی از سرمایه گذاری موفق رمزنگاری است. داشتن یک ایده روشن از سرمایه‌گذاری بر سبدی از رمزارزها آنچه می خواهید به دست آورید می تواند خود را برای موفقیت آماده کند و از اشتباهات رایج و تکراری جلوگیری کند. وقتی نوبت به هدف گذاری می رسد، وضوح امر کلیدی است.

در مورد آنچه می خواهید به دست آورید تا حد امکان دقیق باشید. به عنوان مثال، به جای تعیین هدف برای «پول درآوردن»، هدف خود را «دوبرابر کردن سرمایه‌گذاری در عرض شش ماه» در نظر بگیرید.

همچنین مهم است که در تعیین هدف خود واقع بین باشید. اهدافی را تعیین نکنید که دستیابی به آنها غیرممکن است، وگرنه در نهایت ناامید خواهید شد.

اگر در زمینه سرمایه گذاری در حوزه کریپتو تازه کار هستید، بهتر است از کارهای کوچک شروع کنید و با کسب تجربه به تدریج اهداف خود را افزایش دهید.

هنگامی که اهداف خود را تعیین کردید، مهم است که برنامه ای برای رسیدن به آنها ایجاد کنید. این طرح باید شامل چه سکه هایی باشد، چه مقدار سرمایه گذاری کنید و چه زمانی بفروشید.

با داشتن یک برنامه، شانس موفقیت خود را افزایش می دهید و از تصمیم گیری های هیجانی که ممکن است به ضرر شما تمام شود، اجتناب می کنید.

2.سبد ارز دیجیتال: تحمل ریسک خود را در نظر بگیرید

برای برخی از سرمایه گذاران، این نوسان بخشی از جذابیت است. آنها آن را فرصتی برای سرمایه گذاری سریع و سودآور می دانند. با این حال، برای دیگران، نوسانات بسیار زیاد است و آنها ترجیح می دهند در دارایی های با ثبات تر سرمایه گذاری کنند.

بنابراین، چگونه تحمل ریسک خود را هنگام سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال تعیین می کنید؟

اولین قدم این است که اهداف کلی سرمایه گذاری خود را ارزیابی کنید. به عنوان مثال، آیا به دنبال کسب سود سریع هستید یا قصد دارید ثروت بلندمدت بسازید؟ اگر فقط به کسب سود سریع علاقه دارید، احتمالاً تحمل ریسک بالاتری خواهید داشت. این به این دلیل است که شما تمایل بیشتری به پذیرش ضررهای کوتاه مدت برای کسب سود خواهید داشت.

از سوی دیگر، اگر روی سرمایه گذاری بلند مدت تمرکز کنید، احتمالاً تحمل ریسک کمتری خواهید داشت. این به این دلیل است که در سرمایه ‌گذاری‌های خود محافظه ‌کارانه‌ تر عمل می ‌کنید و فقط پول خود را در ارزهای دیجیتالی قرار می ‌دهید که معتقدید در طول زمان شانس زیادی برای افزایش ارزش دارند.

هنگامی که اهداف سرمایه گذاری خود را ارزیابی کردید، می توانید شروع به بررسی ارزهای دیجیتال مختلف کنید و خطرات آنها را ارزیابی کنید. برخی از ارزهای دیجیتال بسیار پرخطرتر از بقیه هستند. به عنوان مثال، اگرچه بیت کوین نوسانات قیمتی را تجربه می کند، اما همچنان سرمایه گذاری مناسب تری نسبت به ارزهای رمزنگاری شده مانند شیبا اینو به حساب می آید.

هنگامی که به خطرات یک ارز دیجیتال خاص نگاه می کنید، باید ریسک های کوتاه مدت و بلند مدت را در نظر بگیرید.

3. ترکیبی از دارایی ها را انتخاب کنید

تنوع دارایی های خود در انواع سکه ها و توکن های مختلف ممکن است ریسک شما را به حداقل برساند و پتانسیل شما را برای بازگشت سرمایه به حداکثر برساند. چند راه مختلف برای ایجاد یک سبد ارزهای دیجیتال وجود دارد.

یکی از روش های رایج این است که دارایی های خود را بر اساس تحمل ریسک تخصیص دهید. به عنوان مثال، ممکن است 70 درصد از سرمایه خود را در سکه های با نوسان کمتری مانند بیت کوین و اتریوم قرار دهید و 30 درصد باقی مانده را در آلت کوین های سود اگرانه تر قرار دهید.

رویکرد دیگر ایجاد تنوع در انواع مختلف دارایی‌های رمزنگاری شده است. برای مثال، ممکن است انتخاب کنید که 50% از سرمایه خود را در سکه، 25% را در توکن و 25% را در ICO قرار دهید. این رویکرد شما را در معرض پروژه های مختلف قرار می دهد و به شما امکان می دهد از فرصت های مختلف در فضا استفاده کنید. اگر تازه شروع به کار کرده اید، حتماً انواع مختلف ارزهای دیجیتال را مطالعه کنید.

صرف نظر از رویکرد شما، مهم است که به یاد داشته باشید که ارز دیجیتال یک طبقه دارایی قابل از دست رفتن است و همیشه باید با احتیاط سرمایه گذاری کنید. با تنوع بخشیدن به سبد خود و تنها سرمایه گذاری بر روی چیزی که می توانید از دست بدهید، می توانید ریسک خود را به حداقل برسانید و موقعیت خود را برای موفقیت در فضای ارز دیجیتال قرار دهید.

4. سبد سهام خود را به طور منظم متعادل کنید

نوسانات یکی از دلایل کلیدی است که باعث می شود تعادل مجدد سبد شما در سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال بسیار مهم باشد. درست مانند هر طبقه دارایی دیگر، باید به طور دوره ای دارایی های خود را مجدداً متعادل کنید تا در امان بمانید و از ضررهای بزرگ محافظت کنید. به عنوان مثال، اگر در ابتدای سال 2017 10000 دلار در بیت کوین سرمایه گذاری کرده بودید، امروز ارزش سرمایه گذاری شما بیش از 100000 دلار بود.

با این حال، اگر پرتفوی خود را مجدداً متعادل نمی کردید، اگر قیمت حتی کسری از ارزش فعلی آن کاهش پیدا کند، 100٪ در بیت کوین سرمایه گذاری می کردید و ضرر زیادی خواهید داشت. با متعادل کردن دوره ای سبد ارزهای دیجیتال خود، می توانید متنوع بمانید و از خود در برابر این ضررها محافظت کنید.

بنابراین، حتی اگر ممکن است فروش بیت کوین در هنگام افزایش سرسام آور دردناک باشد، مهم است که به یاد داشته باشید که تعادل مجدد یکی از اصول کلیدی سرمایه گذاری موفق است.

ریسک های سرمایه گذاری در مقابل پاداش ها

سرمایه گذاری های سنتی مانند سهام یا املاک ممکن است سال ها طول بکشد تا بالغ شوند. ممکن است در این بین ارزش آنها بالا و پایین شود، اما روند کلی معمولاً صعودی است. از سوی دیگر، ارزهای رمزنگاری شده می توانند در ارزش نوسانات زیادی داشته باشند. در یک روز، قیمت یک ارز دیجیتال می تواند 10 درصد یا بیشتر افزایش یا کاهش یابد.

این نوسانات بازار کریپتو می تواند برای سرمایه گذاران ترسناک باشد. اما این یکی از بزرگترین دلایلی است که چرا رمزارزها یک بازی طولانی هستند. نوسانات قیمت به سرمایه گذاران این امکان را می دهد که کم بخرند و بالا بفروشند – اما هیچ تضمینی برای سرمایه گذاری وجود ندارد. ارزهای رمزنگاری شده یک سرمایه گذاری پرخطر هستند و قیمت آنها می تواند کاهش یا افزایش یابد. اما برای سرمایه ‌گذارانی که افق زمانی بلند مدت دارند، ارزهای دیجیتال می‌ توانند سرمایه‌ گذاری مفیدی باشند.

نگاهی بلند مدت داشته باشید

دیدگاه بلند مدت، طرز فکر یا رویکردی است که بر اهمیت برنامه ریزی بلند مدت تاکید دارد. بر این باور استوار است که بهترین راه برای رسیدن به موفقیت، اندیشیدن و آمادگی برای آینده است.

یک سبد رمزنگاری متعادل تضمینی برای موفقیت نیست، اما روشی معقول برای سرمایه ‌گذاری در ارزهای دیجیتال است. با تنوع بخشیدن به سبد خود در بین ارزهای دیجیتال مختلف، می توانید ریسک خود را کاهش دهید. در حالی که هیچ تضمینی وجود ندارد که هر یک از ارزهای دیجیتال از بقیه بهتر عمل کند، یک سبد دارای تعادل مناسب بهترین شانس را برای کسب سود در دراز مدت به شما می دهد.

ETF بیت کوین به زبان ساده؛ با برترین صندوق‌های قابل معامله بیت کوین آشنا شوید

صندوق قابل معامله ترجمه عبارت (Exchange Traded Fund (ETF است و سبدی از دارایی‌های مختلفی است که می توانند به انواع مختلفی وجود داشته باشند. به عنوان مثال این سبد ممکن است شامل سهام، اوراق قرضه، کالا، فلزات گرانبها و یا رمزارزها باشد. صندوق‌های ETF را می‌توان در بازار بورس به راحتی مثل یک سهام به خرید و فروش رساند.

آنچه ETF را برای بسیاری جذاب می‌کند امکان تنوع بخشی در سبد سرمایه است. علاوه بر این قابل معامله بودن آن‌ها در بازارهای بورس هم دلیل دیگری است که بسیاری به سمت صندوق‌های قابل معامله متمایل می‌شوند.

اگر علاقمند به سرمایه گذاری در دارایی‌های مختلفی باشید و چندان مایل به خرید و فروش دائمی این دارایی‌ها و پرداخت کارمزد معاملات نیستید؛ صندوق‌های قابل معامله گزینه جذابی برای شما خواهند بود.

به عنوان مثال اگر بخواهید سهمی از کل بازار اوراق بهادار ایالات متحده را داشته باشید؛ می‌توانید در یکی از صندوق‌های ای تی اف شرکت ونگارد سرمایه گذاری کنید. صندوق قابل معامله ونگارد شامل ۴۰۲۵ اوراق سهام مختلف است و این صندوق عملکرد یا اصطلاحا پرفورمنس کل بازار سهام ایالات متحده را دنبال می‌کند.

نباید فراموش کرد که برای اشخاص، مدیریت چندین هزار سهام مختلف، عملا کاری غیرممکن است اما با ETF می‌توان سهمی از انواع دارایی‌ها را زیر چتر یک سبد نگه داشت و طبیعتا با رشد و کاهش هرکدام از دارایی‌ها ارزش سرمایه شما نیز تغییر خواهد کرد.

این جنبه از صندوق‌های قابل معامله، از جهاتی بسیار شبیه به کاریست که شرکت‌های مدیریت سرمایه با استراتژی منفعل (Passive Investing Strategy) انجام می‌دهند. این موسسات، سهام‌های معینی را خریداری و دنبال می‌کنند و لیست این سهام‌ها را به شکل یک شاخص (Index) برای صندوق سرمایه گذاری خود تعریف می‌کنند. به عنوان مثال صندوق شاخصی رمزارز CRYPTO20 Index Fund با استفاده از استراتژی منفعل و همینطور بهره مندی از روش ها و پارامترهای وزن دهی به یک سبد سرمایه گذاری، تا حدود بسیار زیادی همانند صندوق های ETF مدیریت می شود.

اما صندوق قابل معامله بیت کوین چیست و چه تفاوتی با سرمایه‌گذاری بر سبدی از رمزارزها صندوق‌های سرمایه گذاری دیگر دارد؟

صندوق قابل معامله بیت کوین چیست؟

صندوق قابل معامله بیت کوین درست مانند دیگر صندوق‌های ای تی اف موجود در بازار اوراق بهادار است؛ با این تفاوت که به جای دنبال کردن قیمت اوراق بهادار یا فلزات گرانبها، قیمت بیت کوین را دنبال می‌کند.

جالب است بدانید که در حال حاضر صندوق‌های فعال ای تی اف بیت کوین لزوما در رمزارز بیت کوین سرمایه گذاری نمی‌کنند و در بحث‌های مالی و نگرش صندوق با یکدیگر تفاوت اساسی دارند.

تفاوت صندوق های ای تی اف بیت کوین با یکدیگر

به طور ساده تفاوت اصلی صندوق‌های قابل معامله بیت کوین را می‌توان در دو دسته کلی بیان کرد:

۱- برخی از این صندوق‌ها قیمت جهانی بیت کوین را در بازار اسپات (Spot) بیت کوین را دنبال کرده و برخی دیگر دنباله‌رو قیمت بیت کوین در قرارداد‌های آتی یا بازار فیوچرز هستند.

۲- برخی از این صندوق‌ها به صورت مستقیم بیت کوین را خریداری نمی‌کنند و در پورتفوی آنها بیت کوین وجود ندارد؛ اما بعضی از این صندوق‌ها به صورت مستقیم اقدام به خرید و نگهداری بیت کوین در صندوق خود می‌کنند.

معرفی برخی صندوق های ای تی اف بیت کوین

BITO – ProShares Bitcoin Strategy ETF

صندوق ای تی اف پرو شیرز (ProShares ETF (BITO اخیرا موفق به کسب مجوز فعالیت از کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا شده است. نکته مهم در مورد این صندوق این است که در آن بیت کوین به صورت یک رمزارز، خرید و فروش یا نگهداری نمی‌شود بلکه این صندوق در پی قراردادهای آتی یا فیوچرز بیت کوین است. بر اساس اعلان این صندوق، آن‌ها به طور مستقیم نه بیت کوین نگهداری می‌کنند و نه بر روی این رمزارز سرمایه گذاری کرده‌اند.

کارمزد این صندوق ۰.۹۵% بوده که به نسبت سایر انتخاب‌ها برای شهروندان ایالات متحده، به صرفه‌تر است. قبول و کسب مجوز این صندوق از سوی کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) موضوع مهمی است چرا که احتمالا راه را برای دیگر شرکت‌ها و محصولات مالی مشابه هموار خواهد کرد.

GBTC – Grayscale Bitcoin Investment Trust

صندوق سرمایه گذاری گری اسکیل یکی از قدیمی‌ترین صندوق‌هایی است که امکان بهره مندی از حرکات قیمتی بیت کوین را برای سرمایه گذاران فراهم کرده است. با این وجود سرمایه‌گذاری بر سبدی از رمزارزها به دلیل سخت‌گیری‌ها و قوانین دست و پا گیر کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، این صندوق هنوز موفق به ارائه محصول خود به صورت یک صندوق ETF نشده است. محصول این صندوق شبیه به ای تی اف بوده اما با ریسک بسیار بالایی همراه است و تنها به سرمایه داران معتبر ارائه شده و جذب سرمایه آن نیز به صورت خصوصی انجام می‌شود.

پس از موفقیت صندوق ProShares در دریافت مجوز، این شرکت خبری در راستای اقدام برای دریافت مجوز را منتشر کرده است.

BITW – The Bitwise 10 Private Index Fund

صندوق بیت وایز یکی از قدیمی‌ترین صندوق‌های کریپتویی است که کار خود را از سال ۲۰۱۷ آغاز کرده است. دارایی‌های این صندوق کاملا به طور سرد نگهداری و دارای بیمه اند. همان طور که از نام صندوق مشخص است؛ در این صندوق تنها ۱۰ رمزارز اول از نظر حجم بازار مدیریت شده و صلاحیت خرید و نگهداری هر کدام از این ارزها با روش‌های سخت‌گیرانه‌ای مورد بررسی قرار می‌گیرد.

سرمایه گذاران می‌توانند به کمک روش سنتی حساب‌های بروکری یا حساب‌های کارگزاری، سهم‌های این صندوق را خریداری کنند. سرمایه‌گذاران معتبر نیز می‌توانند به صورت مستقیم و در موقعیت‌های خصوصی به سهام این صندوق دسترسی پیدا کنند. کارمزد این صندوق % ۲.۵ بوده و میزان دارایی آن بیش از یک میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.

BTCE – BTCetc Physical Bitcoin ETC

در یک نگاه صادقانه BTCE تنها صندوقی است که واقعا ETF بیت کوین محسوب می‌شود. این صندوق در کشور آلمان و به لطف قوانین متفاوت نسبت به ایالات متحده آمریکا، با پشتوانه بیت کوین اداره می‌شود. این صندوق دارای کارمزد ۲% است و دارایی تحت مدیریت آن بیش از ۱ میلیارد دلار ارزش دارد.

CXBTF – Bitcoin Tracker One

بیت کوین ترکر وان تنها در بازار های خارج از صرافی یا OTC در دسترس است. این صندوق کار خود را در سال ۲۰۱۵ و در Nasdaq استکهلم آغاز کرده است. این صندوق تا سال ۲۰۱۸، تنها با کرون سوئد در دسترس بود اما در سال ۲۰۱۸ خرید آن با دلار آمریکا هم امکان پذیر شده است. این صندوق هم ساختاری مانند صندوق سرمایه گذاری گری اسکیل دارد بنابراین با ریسک زیادی برای سرمایه گذاران همراه است.

BTCC – Purpose Bitcoin ETF

صندوق ای تی اف BTCC یکی از صندوق‌های تازه کار در کشور کانادا است که در سال ۲۰۲۱ کار خود را آغاز کرده است. بد نیست بدانید که این صندوق در هفته اول عرضه حدود ۵۰۰ میلیون دلار دارایی جذب کرده است که این رقم در نوع خود بی‌نظیر است. این ای تی اف کارمزد %۱ دریافت می‌کند.

دلایل استفاده از صندوق قابل به معامله به جای خرید دارایی

با مرور آنچه گفتیم این سوال به وجود می‌آید که با توجه به همه مسائل؛ چرا عده‌ای به جای خرید دارایی دست به خرید ای اف تی می‌زنند؟

دلایل مختلفی برای خرید ETF یک دارایی به جای خود دارایی وجود دارد:

 • گاهی خرید یک دارایی برای افراد یا شرکت‌ها به دلایل مختلفی امکان‌پذیر نیست و آن‌ها می‌توانند با خرید صندوق قابل معامله آن دارایی از تحرکات قیمتی آن عقب نماند.
 • در ایالات متحده با توجه به قوانین SEC و ممنوعیت خرید بیت کوین برای شرکت‌ها، صندوق‌های سرمایه گذاری و صندوق‌های پوشش ریسک(Hedge funds) یکی از راه‌های ورود به بازار ارزهای دیجیتال، صندوق‌های ETF است.
 • برخی سرمایه گذاران به دلایلی مایل نیستند به عنوان نگهدارنده رمزارز شناخته شوند و با این وجود نمی‌خواهند از بازار بیت کوین نیز جا بمانند. این افراد نیز در ETF بیت کوین سرمایه گذاری می‌کنند.
 • عده‌ای ترجیح می‌دهند پروسه خرید یا فروش و به طور کلی نگهداری ایمن بیت کوین را از سر باز کرده و با سرمایه گذاری در صندوق ای تی اف خیالشان را از این بابت راحت کنند.
 • از دیگر انگیزه‌های سرمایه گذاری در ETF هزینه کارمزد نسبتا ناچیز آن به نسبت خرید و فروش واقعی یک دارایی بابت هر معامله است.
 • برخی برای رهایی از دردسر احراز هویت صرافی ارزهای دیجیتال ترجیح می‌دهند سهمی را خریداری کنند که در بازار اوراق بهادار به راحتی قابل خرید و فروش است و صندوق EFT را انتخاب می‌کنند.

سخن پایانی

صندوق‌های ای اف تی به طور کلی منجر به افزایش ظرفیت سرمایه گذاری در بازارها شده و برای بسیاری انتخاب این صندوق‌ها گزینه مناسب‌تری است. علاوه بر این چنین صندوق‌هایی به پذیرش رمزارزها در سطح‌های مختلف فردی و شرکتی کمک شایانی می‌کند.

از طرفی اکثر صندوق‌های ای تی اف امروزی به طور مستقیم با خود سرمایه‌گذاری بر سبدی از رمزارزها بیت کوین سروکار نداشته و این سوال به وجود می‌آید که چرا زمانی که می‌توان در خود رمزارز سرمایه گذاری کرد باید سهم آن را خرید؟

در این میان به نظر می‌رسد که قوانین برخی کشورها از جمله ایالات متحده با سیاست‌های خاصی در صدد کنترل قیمت بازار رمزارزها و اعمال فشار بر آن تنظیم شده است.

از یک سو کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، بیت کوین را به عنوان یک ارز قانونی نشناخته و به صندوق‌هایی که از رمزارز بیت کوین در صندوق استفاده می‌کنند؛ مجوز فعالیت نمی‌دهد و از طرفی دیگر به صندوقی مانند Proshares که عملا بیت کوینی ندارند و تنها از طریق قراردادهای آتی بیت کوین، به طور غیرمستقیم با این بازار در ارتباط‌اند؛ مجوز می‌دهد.

به نظر می‌آید سیاست گذاران در تلاش‌اند تا تجربه موفق کنترل قیمت در بازارهایی مثل طلا و نقره و … را تکرار کنند. آن‌ها از طریق ترویج خرید صندوق ای تی اف به جای آن دارایی عملا کنترل قیمت این بازارها را در دست می‌گیرند.

هرچند که برای قضاوت هنوز زود است اما در شرایط کنونی، خرید و نگهداری خود رمزارز به نسبت سرمایه گذاری در صندوق‌های قابل معامله، گزینه منطقی‌تری به نظر می‌رسد.

احتمالا در آینده با نرمش دولت ها و با تغییر نگرش ها، صندوق های قابل معاله ای برای بیت کوین به وجود خواهد آمد که مستقیما با خود رمزارز بیت کوین در ارتباط هستند و در این میان نیازی به باز تعریف و دور زدن برخی مناسبات مالی نیست تا بتوان بیت کوین را هم ردیف با دیگر کلاس های دارایی در بازارهای تحت کنترل دولت ها پذیرفت و به معامله آن پرداخت.

جریان بلاک چین 2021 ، غول های مالی بین المللی سرمایه های رمزارزی را روانه بازار کردند. چرا در مدیریت دارایی رمزارز سرمایه گذاری کنیم؟

موسسات مالی عمده ای در بلاکچین سرمایه گذاری می کنند

سال 2021 نشان میدهد که موسسات مالی غول پیکر سنتی شروع به سرمایه گذاری در بیتکوین و سایر رمزارزها کرده اند، سرمایه گذاری های هنگفتی که شامل غول های مالی سنتی همچون جی پی مورگان چیس (JPMorgan Chase)و سیتی بانک (Citibank) می شوند. این موسسات مالی و تهیه کنندگان خدمات مالی میتوانند آزمایش و محصولات مالی رمزارزها را از طریق سرمایه گذاری یا معرفی محصول سرمایه گذاری واقعی در امسال تقویت کنند.

جی.پی.مورگان و گروه چیس

در مارچ 2021، جی.پی.مورگان و گروه چیس سبدی از سهام را برای سرمایه گذاری در رمزارزها به کمیسیون اوراق بهادار آمریکا ارائه دادند. سبد سهام، شرکت هایی که مستقیما رمزارز داشتند یا آنهایی که در تجارت هایی بودند که مربوط به رمز ارز می شد را لیست کردند.

در آپریل، جی.پی مورگان و گروه چیسا اعلام کردند که یک صندوق سرمایه گذاری رمزارز با بیتکوین بعنوان محصول اصلی روانه بازار خواهند کرد. این اولین موسسه مالی در سطح جهان است که از “ردکردن” به “حمایت” عرضه محصولات مالی رسیده است. رییس مالی مورگان ، جاناتان پروزان در اولین کنفرانس دستاوردهای چهارماهه اول سال بیان کرد که اگر مشتریان سرمایه گذاری بیشتری به رمزارزها علاقه نشان دهند، شرکت خدمات سرمایه گذاری بیشتری مربوط به رمزارزها ارائه می دهد.

بیتکوین (BTC) : ارزشمند ترین رمزارز پیشگام

بیتکوین همواره یک شگفتی در رمزارز بوده است. این رمزارز ، اولین رمزارز ساخته شده و مشهور شده است و در ماه های اخیر، عملکردهای ثبت شده ای را به همراه داشته است. قیمت آن از 60.000 دلار در آپریل 2021 عبور کرد، و نشان داد که میتواند یک انتخاب سرمایه گذاری باشد که برای سرمایه گذاران تازه کار و قدیمی بسیار جذاب باشد.

بدلیل تقاضا و نقدینگی مشهورش، بیتکوین همچنین یک ارز دارای مقبولیت و پذیرش گشترده در جریان اصلی بازار کریپتو می باشد. بسیاری از بازرگانان و تامین کنندگان برنامه ها و پرداخت های مبتنی بر بیتکوین را روانه ی بازار کرده اند که متعاقبا تقاضا برای قیمت بیتکوین را افزایش میدهد.

خدمات مدیریت دارایی رمزارز

ارزش بسیار بالای بیتکوین سرمایه گذاران را علاقمند کرده است ، اما آنها نمی توانند همواره با جریان بازار هم قدم باشند، و به همین دلیل بسیاری از فرصتهای سرمایه گذاری را از دست می دهند و یا در آلت کوین های اشتباه سرمایه گذاری میکنند. بنابراین، خدمات مدیریت دارایی دیجیتال که سرمایه گذاری دارایی را از سمت سرمایه گذاران مدیریت میکند در حال تجربه ی رشد و گسترشی تصاعدی می باشد.

خدمات مدیریت دارایی اتریوم (ETH)، بیتکوین (BTC) ولوفاینانس

ولوفاینانس یک شرکت ممتاز خدمات مدیریت دارایی ست با تیمی با تجربه در زمینه ی خدمات مدیریت دارایی و محصولات متنوع برای سرمایه گذاری. این شرکت برای سرمایه گذاران ، رمزارز، کالاها، فارکس و سایر محصولات مالی را فراهم می سازد. در میان آنها، خدمات مدیریت دارایی رمزارز در شش ماه گذشته نتایج بسیار برجسته و شگرفی را بدست آورده است. هر ماه، این شرکت به رشد سود ثبت شده ی 10% تا 15% رسیده است.

ولوفاینانس از هوش مصنوعی معاملاتی هاکاوی خود بهمراه 3اندیکاتور های تکنیکال، 2 تکنیک های تحلیلی و 1 داده های حجم بازار استفاده می کند تا یک استراتژی معاملاتی علمی بسازد و همچنین جریان های مالی بازار را تجزیه و تحلیل می کند و موقعیت های ورود دقیق و صحیح را بر می گزیند. با تراکنش های سریع، ثابت و کوتاه مدت بهمراه تمرکز بر کنترل ریسک، به رشد ثابت سرمایه دست پیدا میکند.

در مسائل مربوط به امنیت مالی، شرکت با یک کارگزاری معتبر بنام کارگزاری ولادو ارائه می شود که این کارگزاری توسط مرکز کانادایی تراکنش های مالی و گزارش های تحلیل (FINTRAC) و کمیسیون استرالیایی سرمایه گذاری و اوراق بهادر (ASIC) تنظیم شده است. بعلاوه ، تمام سرمایه های سرمایه گذار در یک حساب بانکی مجزا ی طرف سوم ذخیره میشوند تا یک سیستم مدیریت ریسک دقیق و مطمئن را ایجاد کند و بتواند بر جدایی دارایی مدیران و دارایی سرمایه گذاران تاکید داشته باشد.

سرنوشت اتریوم پس از به‌روزرسانی به نسخه ۲.۰ چه خواهد شد؟

سروش کرمیان عضو تحریریه

زمان مطالعه : 3 دقیقه

اتریوم

برای بوکمارک این نوشته وارد شوید

اتریوم محبوب‌ترین آلت‌کوین در بین رمزارزها و دومین رمزارز از نظر حجم بازار، روز پنجشنبه بعد از هفت سال به‌روزرسانی خود را با هدف افزایش مقیاس‌پذیری و کاهش کارمزد تراکنش‌ها انجام داد.

به گزارش پیوست، بزرگ‌ترین بلاک‌چین قرارداد هوشمند بعد از سال‌ها با انجام به‌روزرسانی، تا ۹۹ درصد مصرف انرژی را کاهش و با محیط‌زیست هماهنگ شد. بنیاد اتریوم نام این به‌روزرسانی را ادغام گذاشته است.

برخی از کارشناسان برای اتریوم افزایش قابل توجه ارزش شبکه را پیش‌بینی کرده‌اند. با این حال قیمت توکنی بومی این شبکه با نام اتر در ساعات اولیه به زیر ۱۵۰۰ دلار سقوط کرد. اما تغییرات بنیادین اتریوم می‌تواند بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و کاربران این شبکه تاثیرگذار باشد.

تاثیر ادغام در سرمایه‌گذاری کاربران

برخی از کارشناسان معتقدند ادغام باعث رشد اتریوم می‌شود. هاشوشی از اینفلوئنسرهای حوزه رمزارز اعلام کرده با این به‌روزرسانی احتمالاً شاهد واکنش‌های مثبتی در بازارها خواهیم بود. او به عنوان دلایل این اظهار نظر خود گفته است: ادغام اتریوم ضمن افزایش سرعت شبکه در پردازش تراکنش‌ها، باعث افزایش امنیت و ثبات شبکه می‌شود. همچنین اتریوم تا ۹۹ درصد از نظر تولید کربن با محیط‌زیست هماهنگ می‌شود.

آرماندو آگیلار، تحلیلگر مستقل ارزهای دیجیتالی و استراتژیست دارایی دیجیتالی سابق در Fundstrat Global Advisors، می‌گوید: آلت‌کوین‌های مرتبط با اتریوم بعد از ادغام احتمالاً با رشد قیمت مواجه می‌شوند. ادغام برای پروژه‌های لایه دومی می‌تواند بسیار مفید باشد. این پروژه‌ها با افزایش کارایی اتریوم کارآمدتر می‌شوند. پروژهای رقیب اتریوم مانند سولانا و پولکادات هم با توجه افزایش سرعت و کاهش کارمزدهای اتریوم، با فشار بیشتری مواجه می‌شوند.

بر اساس اعلام وب‌سایت اتریوم، دارندگان فعلی توکن اتر نیاز به انجام هیچ اقدامی ندارند و صرفاً این تغییرات مانند یک ارتقای نرم‌افزاری است.

چگونه باید استراتژی سرمایه‌گذاری خود را تغییر داد؟

برای انجام کامل تغییرات زمان لازم است. همچنین مقررات هم می‌تواند یکی از عوامل تاثیرگذار در سرمایه‌گذاری‌ها باشد. با سرمایه‌گذاری در توکن‌ها و کوین‌های مبتنی بر فناوری بلاک‌چین در حقیقت کابران باید افق زمانی بلندمدتی داشته باشند. اتفاقات عمیقی مانند به‌روزرسانی اتریوم باعث به‌ وجود آمدن فرصت آموزشی برای کاربران می‌شود. آموزش‌هایی که می‌تواند منجر به طراحی استراتژی‌های بهتر و موفق‌تر در نحوه سرمایه‌گذاری کاربران باشد.

کارشناسان سرمایه‌گذاری در رمزارزها با توجه به ریسک بالای این بازار همواره به کاربران پیشنهاد می‌کنند بیشتر از پنج درصد از سرمایه خود را در این بازار قرار ندهند و سبدی از ارزهای مختلف را با استفاده از این پنج درصد سرمایه تشکیل دهند. همچنین پرهیز از هیجانات و موج‌سواری روی قیمت‌ها با توجه به بالا بودن نوسانات هم یکی از تاکیدات همیشگی کارشناسان است.

با در نظر گرفتن موارد گفته‌شده، اتریوم گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری است. در کنار رهبر بازار رمزارزها، بیت‌کوین، کارشناسان اتریوم را یکی از امن‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها در بین رمزارزها می‌دانند. آنها اعتقاد دارند اتریوم حتی نسبت به قبل از ادغام شانس بیشتری برای افزایش قیمت دارد و می‌تواند سقف‌های قیمتی مربوط به اواخر سال ۲۰۲۱ را جابه‌جا کند.

قیمت و ترافیک تراکنش‌های اتریوم نسبت به نوامبر ۲۰۲۱ که در اوج به سر می‌برد حدود ۳۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد اما همچنان بسیاری از تحلیلگران اعتقاد دارند، قیمت هر واحد اتریوم می‌تواند در سال آینده تا ۱۰ هزار دلار هم افزایش پیدا کند. همچنین با مساعد شدن شرایط از لحاظ قانونی احتمال حضور سرمایه‌گذاران سازمانی و معاملات پرحجم افزایش می‌یابد که به افزایش قیمت منجر می‌شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.