سهام شناور و ارتباط ان با سفته بازی


رابطه سهام شناور آزاد با بازده غیرعادی سهام

هدف از این مطالعه بررسی رابطه میان سهام آزاد شناور و بازدهی غیرعادی سهام در بورس اوراق بهادارتهران می‏باشد.سهام شناور آزاد، درصدی از سرمایه یک شرکت است که برای معامله در بازار سهام در دسترس سرمایه گذاران بوده و بدون هیچگونه محدودیتی قابل معامله باشد. محدودیت در میزان شناوری سهام، امکان دستکاری قیمت سهام و یا فعالیت های سفته بازی را افزایش می دهد، چرا که سهامداران عمده به راحتی می‏توانند قیمت سهام غیرشناور را بطور کاذب بالا ببرند. لذا انتظار می‏رود با کاهش میزان سهام شناور آزاد امکان کسب بازدهی غیرعادی افزایش یابد. بنابراین اصلی ترین سوالی که این مطالعه با آن مواجه می باشد این است که آیا بازدهی غیرعادی شرکت ها متأثر از میزان سهام شناور آزاد آن ها می باشد یا خیر؟ در این راستا با الهام از ادبیات و مبانی نظری تحقیق، دو فرضیه تبیین و با استفاده از داده های نمونه انتخابی از 122 شرکت طی سال های 1383 لغایت 1388، فرضیه ها از طریقروشرگرسیونداده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در بازار سرمایه ایران و در سطح کلیه شرکت ها رابطه معنی داری میان میزان سهام شناور آزاد و بازدهی غیرعادی سهام قابل مشاهده نمی باشد بطوری که افزایش یا کاهش در درصد سهام شناور آزاد تأثیر معنی‏داری بر میزان بازدهی غیرعادی شرکت های فعال در بورس ایران نمی‏گذارد. در سطح هر یک از صنایع نیز، تنها در صنعت فلزات اساسی و ساخت محصولات فلزی رابطه معکوس و معنی‏داری میان درصد سهام شناور آزاد و بازده غیرعادی وجود دارد بطوری که در این صنعت با افزایش میزان سهام شناور آزاد از بازدهی غیرعادی سهام کاسته می شود اما در دیگر صنایع مورد بررسی رابطه معنی‏داری میان درصد سهام شناور آزاد و بازده غیر عادی سهام مشاهده نگردید.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رابطه سطوح مختلف مالکیت مدیریتی، سهام شناور آزاد، نوسان پذیری بازده سهام و سن شرکت با همزمانی قیمت سهام

هدف این پژوهش، بررسی رابطه سطوح مختلف مالکیت مدیریتی (بالا، متوسط و پایین)، سهام شناور آزاد، نوسان‌پذیری بازده سهام و سن شرکت با همزمانی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین، متغیرهای اندازه و اهرم مالی نیز به عنوان متغیر کنترلی در نظر گرفته شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی بوده و دوره زمانی آن شامل سال‌های 1391 تا 1395 و نمونه برگزیده متشکل از 89 شرکت .

رابطه میزان سهام شناور آزاد و ریسک سهام

هدف از مقاله حاضر، آزمون تأثیرگذاری میزان سهام شناور آزاد بر ریسک سهام شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. به‌منظور دستیابی به این هدف یک گروه نمونه شامل 50 شرکت برتر سال 1387 انتخاب شده و داده‌های فصلی مربوط به آن‌ها به طول 10 دوره 3 ماهه و دامنه زمانی بین 1385 تا 1387 استخراج شده و مورد پژوهش قرار گرفته است. در این تحقیق میزان سهام شناور آزاد به‌عنوان متغیر مستقل و متغیر ریسک سهام به‌.

بررسی رابطه بین نقدشوندگی و نرخ بازده سهام با سهام شناور آزاد در بورس اوراق بهادار تهران

یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر نقدشوندگی و نرخ بازده سهام، میزان سهام شناور آزاد شرکت­ها است. در این تحقیق ارتباط بین نرخ بازدهی سهام و سه معیار نقدشوندگی سهام شامل نسبت تعداد سهام معامله شده به کل سهام شرکت، نسبت تعداد روزهای معاملاتی سهام شرکت به کل روزهای فعالیت بورس و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام؛ با سهام شناور آزاد آزمون شده است. به دلیل ویژگی­های خاص مدل­های اقتصادسنجی با دادهای تل.

بررسی رابطه بین شفافیت سود حسابداری و بازده غیرعادی سهام

افشای اطلاعات مالی شرکت ها که از طریق صورت های مالی اساسی منتشر می شود، مبنای بسیاری از تصمیمات استفاده کنندگان بوده و یکی از وظایف اساسی شرکت ها ست. در دسترس و شفاف بودن این اطلاعات یکی از موارد ضروری برای حداقل کردن عدم تقارن اطلاعاتی بین سهامداران و سرمایه گذاران بوده و این امکان را به سهامداران و سرمایه گذاران می دهد تا عملکرد مدیریت را ارزیابی کنند.گزارشگری کامل، به موقع و با کیفیت منجر به.

مطالعه تاثیر تغییر میزان سهام شناور آزاد بر بازده سهام ( بورس اوراق بهادار تهران)

رابطه میزان سهام شناور آزاد و ریسک سهام

هدف از مقاله حاضر، آزمون تأثیرگذاری میزان سهام شناور آزاد بر ریسک سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به منظور دستیابی به این هدف یک گروه نمونه شامل 50 شرکت برتر سال 1387 انتخاب شده و داده های فصلی مربوط به آن ها به طول 10 دوره 3 ماهه و دامنه زمانی بین 1385 تا 1387 استخراج شده و مورد پژوهش قرار گرفته است. در این تحقیق میزان سهام شناور آزاد به عنوان متغیر مستقل و متغیر ریسک سهام به .

بررسی رابطه میزان سهام شناور آزاد با ایجاد حباب قیمتی

بازار سرمایه به عنوان یکی از مهمترین گزینه های سرمایه گذاری ،جایگاه مناسبی برای جذب سرمایه ها به شمار می رود و سرمایه گذاران با در نظر گرفتن درجه ریسک پذیری و بازدهی مورد انتظار، سهام مورد نظر خود را انتخاب می کنند . در نتیجه بازارهای سرمایه باید کارایی لازم را برای جذب سرمایه گذاران و تامین منابع مالی ودر نتیجه تخصیص بهینه منابع جهت بازدهی بیشتر آنها داشته باشند .

برای رسیدن بازار سرمایه به این کارایی لازم است که نوسانات در بازار به صورت منطقی و بر اساس عوامل بنیادی ایجاد شود هر چند که در کوتاه مدت بازار دارای نوساناتی است که البته ماهیت بازار هم همین را اقتضا می کند ،ولی در بلند مدت قیمت سهام باید بر اساس عوامل منطقی شرکتها و اطلاعات منتشره درباره آنها تعیین گردد . در بورس اوراق بهادار تهران در سال 83 شاهد سقوط شاخص کل بودیم . کارشناسان ،دست اندر کاران و مسئولین با در نظر گرفتن برخی ملاحظات هر کدام ریشه بحران در بورس اوراق بهادار را به نوعی خاص ذکر میکنند . عده ای مسائل هسته ای را دلیل افت شاخص می دانند و گروهی نیز سوء مدیریت در سازمان بورس اوراق بهادار و عدم ثبات در قوانین سیاسی_اقتصادی را علت اصلی بحران می دانند . بررسی این مسئله با دیدگاههای متفاوت مسلماًبه روشن تر شدن مسئله کمک خواهد کرد چرا که امکان مدل سازی و حل آن را با ابزارهای متفاوت فراهم می کند . به هر حال برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند حبابهای قیمتی عامل اصلی سقوط بورس در سال 1383 هستند . تحقیقات نشان داده است که معمولا " اجماعی بر سردلیل اصلی بحران صورت نمی گیرد و تنها در یک مورد اشتراک نظر وجود دارد و آن اینکه قبل از بروز بحرانهای مهم با بالا رفتن بیش از حد قیمتها روبرو هستیم . به عبارت دیگر هنگامی که عوامل بی ثبات وارد بازار می شود ،در ابتداموجب صعود قیمت ها و تشکیل حباب می شوند اما با توجه به شرایط جامعه دیر یا زود قیمت ها سقوط خواهند کرد . بطور کلی در اکثر اوقات حباب و بحران دو روی سکه هستند . بدین ترتیب با توجه به اهمیت بورس اوراق بهادار هر کشوری برای جلو گیری از بحرانهای مالی می باید در حد توان از حبابی شدن قیمت سهام جلو گیری نمود بنابراین تحقیق بر آنست تا به شناخت ماهیت حباب و بررسی میزان سهام شناور آزاد بعنوان یکی از دلایل احتمالی ایجاد حباب در بورس اوراق بهادار تهران بپردازد .

سهام شناورآزاد

سهام شناورآزاد،درصدی ازسرمایه یک شرکت است که برای معامله دربازار سهام در دسترس سرمایه گذاران بوده وبدون هیچگونه محدودیتی قابل معامله باشد . میزان سهام شناورآزاد، باقیمانده کسر تعداد سهام غیر قابل معامله از کل سهام شرکت است در سال 2001 این تعریف اولین بار توسط Salomon Smith Barney Global Equity Index ارایه گردیده است . درتعاریف دیگر، سهامی که متعلق به سهام داران استراتژیک نباشد، سهام شناورآزاد محسوب می شود . درصد سهام شناور آزاد هر شرکت بر اساس اطلاعات موجود در ترکیب سهام داران در آخرین مجمع عمومی سالیانه محاسبه می گردد و در طول سال تغییرات ساختار مالکیت آن با اطلاعات جدید تعدیل می شود .

یکی از مشکلات بازارهای نوظهور از جمله بورس تهران وجود سهام شناور پایین می باشد . پایین بودن میزان سهام شناور آزاد امکان دستکاری قیمت توسط معامله گران بزرگ را افزایش می دهد و می تواند منجر به اتفاقات خطرناکی نظیر گمراهی بازار و تشکیل حباب قیمتی گردد که در نهایت منجر به کاهش اعتماد سرمایه گذاران به بازار سرمایه می شود . به همین علت در بسیاری از بازارهای دنیا شرکتهایی که کمتر از مقدار معینی سهام شناور آزاد داشته باشند، از فهرست شرکتهای بورس حذف می شوند . مصوبات شورای بورس نیز مساله سهام شناور آزاد سهام شناور و ارتباط ان با سفته بازی را مدنظر قرار داده است به طوری که مطابق الزامات، سهامداران عمده شرکتهای بورسی موظفند حداکثر ظرف مدت 2 سال از تاریخ درج شرکت، حداقل 20 درصد سهام خود را به شکل گسترده عرضه کنند، به گونه ای که در پایان این دوره، شرکت حداقل 20 درصد سهام شناور آزاد داشته باشد . در حال حاضر متاسفانه در مورد برخی از شرکتها در بورس تهران میزان سهام قابل معامله در بازار محدود بوده و همین نکته، ریسک احتمال قیمت سازی و سوء استفاده از این مسأله را افزایش داده است . این پدیده در موردشرکتهای تازه وارد به بورس به شکل حادتری مطرح است زیرا به سبب عدم وجود اطلاعات تاریخی، زمینه گسترش شایعات بی اساس و رشد حباب گونه قیمت سهام به میزان بیشتری فراهم است . هدف از لزوم رعایت حداقل میزان سهام شناور آزاد کارایی کارکردهای بازار است . در واقع بورس کشورهایی که از میزان سهام شناور کمتری برخورداراست از عمق کمتری برخوردارند و بسیار شکننده می باشند . باید متذکرشد که سهام شناور تقریب خوبی ازعرضه واقعی سهام است . اگر سهام شناور شرکتی بالا باشد ،بازار سهم آن بطور بالقوه نقدتر و نوسانات قیمت آن پایینتر ودرنتیجه ریسک سرماگذاری کمتر خواهد بود که موجب افزایش تقاضا می گردد. بورس تهران نیز چندی است که به محاسبه و انتشار ضریب سهام شناور آزاد شرکتهای پذیرفته شده اش می پردازد . این ضریب نشانگر تسلط سهامداران استراتژیک براین بازار است . به عبارت دیگر سهامداران عمده که عموماً دولتی یا شبه دولتی هستند، بیش از 70 درصد بازار سهام ایران رادر اختیار دارند . دربسیاری از بورسهای دنیا شرکتهایی که کمتر از 25 درصد سهام آنها شناورآزاد باشد، از فهرست شرکتهای بورسی حذف می شوند . در صورت اعمال این معیار در بورس اوراق بهادار تهران می باید بیش از 50 درصد شرکتهای بورس از فهرست شرکتهای پذیرفته شده حذف گردند .

حباب قیمتی

یک حباب را به طور ساده می توان افزایش شدید و پیوسته در قیمت یک دارایی یا مجموعه ای از دارایی ها در حالتی تعریف کرد که افزایش اولیه در قیمت ناشی از انتظارات افزایشی قیمت و درنتیجه جذب خریداران جدید - اغلب سفته بازان علاقه مند به سود ناشی از معامله ی دارایی و نه استفاده از ظرفیت درآمدزایی آن هستند - بوده است . این افزایش قیمت اغلب با یک سری انتظارات معکوس و کاهش شدید قیمتها همراه بوده که اغلب منجر به ایجاد بحرانهای مالی شده است . به طور کلی، امکان وجود حباب قیمتی در یک بازار، زمانی فراهم می شود که تغیرات انتظاری قیمت در آینده عامل مهمی در تعیین قیمتهای جاری باشد . اطلاق نام حباب بر این پدیده مبین وابستگی آن به عوامل خارج از بازار است .

حباب عبارتی است که به کرات در رابطه با قیمت انواع دارایی ها و به ویژه قیمت سهام مورد استفاده قرار می گیرد . فرهنگ لغت وبستر حباب را اینگونه تعریف کرده " چیزی که فاقد ثبات، استواری و واقعیت باشد " فرهنگ لغت آکسفورد گفته است " حباب شکننده، بی اساس، تو خالی یا بی ارزش و یک نمایش فریبنده است و معمولا به رویدادهای تجاری و مالی بی اساس و فریبنده اطلاق می شود " تعاریف اقتصاددانان از حباب حالت قضاوت کمتری دارد اما در هر صورت سقوط را جزئی از آن می دانند . اساسا کلمه حباب تصویری از پدیده ای را در ذهن متبادر می کند که پس از رشد مستمر سرانجام سقوط می کند . چالزکینگ لبرگر استاد دانشگاه " تاریخچه بحرانهای مالی " حباب را این گونه تعریف کرده است : " حرکت صعودی قیمت دارایی تا حد بسیار زیاد که در نهایت به سقوط می انجامد. اساس و جوهر وجود حباب قیمت ها بر نوعی بازتاب و واکنش استوار است . واکنشی که نسبت به افزایش قیمتها و به صورت افزایش اشتیاق سرمایه گذاران،افزایش تقاضا ودر نتیجه افزایش دوباره قیمتها نمود پیدا می کند . اقتصاددانان سعی کرده اند با وارد کردن مفهوم " عوامل بنیادین " تعریف حباب را تکمیل نمایند . عوامل بنیادین، عوامل اقتصادی ای مانند جریان های نقدی و نرخ تنزیل هستند که قیمت دارایی ها را تعیین می کنند . پیترگاربر در کتاب مشهور خود، " اولین حباب بزرگ " حباب را این چنین تعریف کرده است: آن قسمت از حرکت قیمت سهام است که بر اساس عواملی که ما آنها را بنیادین می نامیم قابل توجیه نیست. در مورد حباب سهام در بخش مسکن ما حباب را کلید تغییری تعریف می کنیم که به وسیله ی انحراف و رشد قیمت مسکن از قیمت بنیادی آن تعریف می شود . در بخش مسکن قیمتهای بنیادی تخمینی هستند از معادله تعیین رشد قیمت به عنوان تابعی از قیمت فعلی وارزش فعلی جریانات نقدی آتی از قبیل اجاره های دریافتنی.

مطالعات زیادی در زمینه دستیابی به علل و سرچشمه های فروریختن ناگهانی و وحشتناک قیمتها صورت گرفته است اما هیچ علت روشنی برای آن ذکر نشده است . در طول اکتبر 1987 بازار آمریکا به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافت اما چیزی که برای بسیاری ازکشورها مشترک بود افزایش بی سابقه بازار در طول نه ماهه اول سال و قبل از آن بوده است . بدین ترتیب علت واقعی افت اکتبر افزایش بیش از حد و متورم گونه قیمتها بوده است که حباب سفته بازی را در مدت مذکور تولیدکرده است .

فلود وگاربرمطالعه خود را برروی تورم حاد 4 در کشور آلمان درسال 1920 انجام داده اند واعتقاد دارند که عامل اساسی ایجاد حباب انظارات خودجوش می باشد . هنگامی که بخشی از قیمتهای کنونی به نرخ مورد انتظار تغییرقیمت وابسته باشد ، امکان دارد که بازار خودش یک حباب قیمتی را به راه بیاندازد که درآن قیمتها از عناصرخودجوش وا ختیاری درانتظارات سرچشمه می گیرند . چنین امکانی سالها اقتصاددانان را مغشوش وفریفته است .

بحران مالی در سالهای 2007 و 2008 مجموعه ای از یک فرایند چند عاملی است که از جمله دلایل اصلی آن افزایش نقدینگی و اشتباه خزانه داری آمریکا در در عرضه بیش از حد ذخایر مالی در بازارهای مالی دنیا و همچنین ازدیاد دارایی های رهنی درآمریکا همراه با ناکافی بودن نسبت دارایی ها بر بدهی ها و ریسک مدیریت بود . ازدیاد این بحرانها می تواند بوسیله ی تخصیص ذخایر جهانی که باعث افزایش نقدینگی می شود تشریح گردد .

این تخصیص نقدینگی باعث حرکت قیمت دارایی ها و ایجاد حباب قیمتی می شود ،ما این فرایند را یک حباب قیمتی دارایی های سرگردان می نامیم . فرایند این بحرانها شامل پنج مرحله میباشدکه بطور خلاصه عبارتند از

1_ افزایش قیمت مسکن و ایجاد حباب به علت وامهای رهنی و افزایش بانکهای تخصصی در بخش مسکن
2_ گسترش بحران به سایر دارایی ها و تاثیر آن بر همه ی بانکها نه فقط بانکهای تخصصی مسکن رهنی
3_ همراه شدن بحران نقدینگی با موج حجم بدهیها ب ه اکثر بانکهای تاثیر گذار
4_ فرو ریختن ساختار به هم پیوسته تولیدات سرمایه ای. اساساً پیوستگی تعهدات وبدهیها نقدینگی جهان را به سمت کالاهای مصرفی سوق داد که در این زمینه نیز حباب های قیمتی به خوبی بروز کردند
5_ افزایش حجم تغییرات وجوه به سمت ریسک امنیت اختیاری همراه با ناامنی و مرگ سیستم بانکداری سرمایه ای در آمریکا.

همیلتون و و ایتمن نیزکه مطالعه خود را برروی تورم حاد درکشورآلمان انجام داده اند درمورد شکل گیری حباب می گویند: این موضوع شناخته شده است که درمحیط هایی که انتظارات معامله گران نقش مهمی را درشکل دهی به رویدادهای اقتصادی دارند ممکن است که انتظار ات خودجوش شوند بنابراین انتظارات بر پایه متغیرهای نامربوط وبیگانه به مسیرهای قیمتی سفته بازانه خودجوش(حباب ) منجرمی شود که می تواند استدلال شود که کاملاً با رفتار عقلایی شرکت کنندکان بازار سازگار است.

کوروش معدلت دریک پژوهش اقتصادی به بررسی وجود حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1370 تا 1380 پرداخته و به سهام شناور و ارتباط ان با سفته بازی این نتیجه رسیده است که طی سال های 74 تا 79 بورس اوراق بهادار با حباب قیمتی روبرو شده است .

نتیجه گیری و بحث

شاخص بورس اوراق بهادار تهران در چند سال گذشته شاهد افت و خیزهای زیادی بوده است. یکی از دلایلی که معمولاَ در محافل اقتصادی مطرح می شود بحث حبابی بودن قیمتها در روزهای اوج شاخص ها است . آیا افزایش قیمت سهام شرکتها به دلیل رشد عوامل بنیادین و بهبود چشم انداز آتی اقتصاد و در نتیجه سود آوری شرکتها بوده و یا اینکه ناشی از ایجاد حباب در قیمتها به دلایل مختلف بوده است . زمانی که قیمت یک دارایی از ارزش ذاتی آن که توسط عوامل بنیادین تعیین می گردد ،فاصله می گیردو بعد از مدتی رشد به یکباره سقوط می کند ،حباب اتفاق افتاده است .

شاید بتوان گفت حباب پیچیده ترین اختلالی است که گریبان گیر بازار های سرمایه می شود . هنگامی که سایه حباب شفافیت بازار را تحت تاثیر قرار می دهد،قیمتها با رشدی سرسام آور و بدون توجیه اقتصادی بالا می روند . در این حالت است که بازار بورس اوراق بهادار کارکرد خود را برای تخصیص بهینه منابع و تعیین قیمت از دست داده است. نتایج حاکی از این است که بین شناوری سهام شرکتها و بروز حباب قیمتی ارتباط وجود دارد و در شرکتهایی که سهام شناور بالاتری دارند احتمال بروز حباب قیمتی کمتر است

The Tehran Stock Exchange Index has seen a lot of downs in recent years. One of the reasons that is usually raised in the economic circles is the debate about the bubble of prices on the peak days of the indexes. Is the rise in stock prices of companies due to the growth of fundamental factors and the improvement of the future prospects of the economy and as a result of corporate profits or caused by the creation of a bubble in prices for various reasons. When the price of an asset is its intrinsic value, The foundation is set, it fades away, and after a while the growth collapses, the bubble has happened.

سهام شناور یا سهام شناور آزاد یا Floating Stock ✅

سهام شناور یا سهام شناور آزاد یا FLOATING STOCK

به میزان سهامی که در یک سهم در بازه ی زمانی کوتاه مدت و میان مدت خرید و فروش می شود ودردست سهامدار غیرمدیریتی هست سهام شناور (سهام شناور آزاد) می‌گویند این سرمایه گذاران نقش کنترلی و مدیریتی ندارند در واقع سهام شناور آن بخش از سهام شرکت است که احتمال نقدشوندگی دارد چون سهامداران مدیریتی هرروز معامله انجام نمی دهند و دیدشان بلند مدت است.

اگر به طور مثال 27 درصد نماد شپنا به عنوان سهام شناور اعلام می شود به این معنیست که 27 درصد سهام شپنا در کوتاه مدت یا میان مدت معامله شوددر حالیکه 73 درصد سهام در دست سهامدار راهبردیست که قصد نقدکردن و فروش سهامش را حداقل در کوتاه مدت و میان مدت ندارد.

سهام شناور آزاد در ایران و خارج از کشور

در ایران حداقل سهام شناور ۵ درصد است در حالی که خارج از کشور این میزان به ۲۵ درصد می‌رسد یعنی در بورس های خارج از کشور اگر شرکتی که یک چهارم سهمش را در اختیار عموم قرار ندهد نمی‌تواند وارد بورس شود سهام شناور کم را می توان نشانه ی عمق کم بازار دانست سهامی که شناور پایینی دارند به نسبت آسیب‌پذیرتر نیز هستند چون به راحتی می‌توانند تحت تاثیر قرار گرفته و تغییرات قیمتی بالایی داشته باشند در واقع ریسکشان بالاست. (در ادامه به طور مفصل در مورد شناوری سهام و تاثیرات آن بر قیمت سهام ها توضیح خواهیم داد.)

نحوه ی محاسبه سهام شناور (سهام شناور آزاد)

اگر کل سهام منتشره ی سهم را از سهام سهامداران عمده یا راهبردی کم کنیم و حاصل را از سهام های غیر قابل معامله کم کنیم میزان سهام شناور به دست می آید اگر بخواهیم ساده تر توضیح دهیم باید بگوییم دو نوع سهامدار داریم سهامدار عمده یا راهبردی که مدیریت شرکت را به عهده دارند و تصمیم ندارند سهم خود را بفروشند و هدفشان بلند مدتی است یک تعداد سهامدار هم داریم که می‌توانند هم حقیقی باشند و هم حقوقی آنها قصد مدیریت شرکت را ندارند و اگر قیمت سهم به تارگتشان برسد سهم خود را خواهند فر وخت و در واقع در صورت جذاب بودن قیمت برای فروش حتماً سهمشان را عرضه می‌کنند.

ما برای اینکه محاسبه کنیم چه تعداد سهام شناور یا به اصطلاح عرضه کننده یا غیرمدیریتی داریم باید کل سهام شرکت را از تعداد سهام مدیریتی شرکت کم کنیم عدد به دست آمده را از سهم های غیر قابل معامله (اموات ، وثیقه و …) کم می‌کنیم و مقدار باقیمانده نشان‌دهنده سهامی است که سهامدارانش آماده عرضه آن هستند و قصد نگهداری بلند مدت و گرفتن سیت هییت مدیره را ندارند و فقط هدفشان کسب بازدهیست به این مقدار به دست آمده سهام شناور می گویند.

میزان سهام شناور ثابت است ؟

خیر، میزان سهام شناور ممکن است طی دوره ای ثابت هم بماند ولی این به این معنی نیست که همیشه ثابت می ماند چون ممکن است با افزایش قیمت سهم سهامداران عمده تمایل به عرضه بیشتری داشته باشد و میزان شناوری سهم را بالا ببرند و یا مثلاً ممنوع المعامله بودن بعضی سهامدارن از بین برود و سهم هایی که قبلاً قابلیت معامله را نداشتند امکان معامله بیابند و شناوری سهم را افزایش دهند

یا از طرف دیگر ممکن است قیمت سهام به قدری پایین آمده باشد که از نظر سهامدار عمده نیز جذاب باشد در این صورت سهامداران عمده که در بطن شرکت است و مدیریت شرکت را به عهده دارد نیز تصمیم می‌گیرد از سهام های موجود در بازار سهم بخرد و به نوعی سهام شرکت را از بازار جمع می کند و منجر به این می‌شود که میزان سهام شناور سهم کمتر شده و بر میزان سهام مدیریتی افزوده شود.

چه کسانی می توانند سهام شناور بخرند ؟

همه افراد فعال در بازار سرمایه سهام شناور و ارتباط ان با سفته بازی اعم از سهامدار مدیریتی و غیر مدیریتی، حقیقی و حقوقی، خرد و عمده می تواند از سهم های قابل معامله در بازار برای آن خریداری کنند و محدودیتی از این جهت وجود ندارد فقط این نکته را باید مد نظر داشت که برای پول های کوچک و متوسط شناوری زیاد جذاب نیست و آنها ترجیح می‌دهند سهام خود را در شرکت‌های کوچک سرمایه‌گذاری کنند و آنهایی که کمتر ریسک پذیرهستند در شرکت‌های متوسط سرمایه گذاری کنند.

سهام شناور در بورس

سهام شناور بالا بهتر است یا سهام شناور پایین؟

همانطور که قبلا اشاره کردیم شرکت‌هایی که سهام شناور کمتری دارند به نسبت آسیب‌پذیرتر هستند و ریسکشان بالاست چون افراد با حجم پول کم نیز می‌توانند سهم ها با شناوری پایین را از بازار جمع کنند یا به اصلاح خشک کنند و قیمت سهم را تحت تاثیر قرار دهند

سهمهای با شناوری کم مستعد سفته بازی هستند چرا که کافیست تعداد زیادی از سهام شناور را که در اختیار سهامدار خرد است بخرد و از آنجایی که عرضه ای وجود ندارد سهم در صف خرید قفل شود بر عکس این مورد هخم می تواند رخ دهد و وقتی فردی تصمیم میگیرد سهمش را بفروشد خیلی زود صف فروش شود و تا مدتها نتواند سهم خود را بفروشد و منجر به ضرر و زیان شود .( هرچند حجم مبنای شرکت‌ها تا حدود زیادی از نوسانات هیجانی قیمت جلوگیری می‌کنند )

به طور کلی شرکت‌ها با سهام شناورکمتر به خاطر نیاز پول کمتر به سرعت امکان تغییر قیمت را فراهم می‌آورند و سفته بازان با خشک کردن سهام می‌توانند نوسانات قیمتی در سهم ایجاد کنند اما در سهام با شناور بالا تغییرات قیمتی به سادگی امکان پذیر نیست و لازم است میزان پول زیادی وارد سهم شود تا قیمت سهم را تغییر دهد میتوان نتیجه گرفت که وقتی سهم با شناوری بالا با نوسانات قیمتی سهام شناور و ارتباط ان با سفته بازی زیادی روبرو شود

نشان‌دهنده ی این است که پول جدیدی وارد بازار شده یا به اصطلاح fresh money به سهم تزریق شده .در شرکت های کوچک و با شناوری کم افراد با سرمایه ی پایین نیز می توانند روند سهم را تغییر دهند اما در سهم ها با شناوری بالا نمی شود به راحتی روند قیمتی را تغییر داد.

به طور کلی ریسک سرمایه گذاری در سهام با شناوری بالا کمتر از سهام با شناوری پایین است چون در سهام با شناوری بالا نقدینگی بیشتری وجود دارد و نوسان گیری خیلی کمتر است ریسک پایین است اما ریسک سهام با شناوری کم به نسبت بیشتر است چون نقدینگی کم است نوسانات قیمتی زیاد است. در واقع بهترین میزان شناوری در حال حاضر 25 درصد می باشد و می توان از شرکتها یا شناوری 25 درصد به عنوانشرکتهایی با سهام شناوری معقول نام برد.

شاخص شناور آزاد یاTEFIX

در این شاخص هر سهم بر اساس میزان شناوری که دارد روی شاخص تأثیر می‌گذارد و در واقع شاخص شناور آزاد بر مبنای اثر گذاری سهام قابل معامله شرکت در بازار سهام محاسبه می گردد این شاخص قابلیت تحلیلی بالایی دارد و در روشهای تحلیلی بازار مثل تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی کاربرد فراوان دارد و در واقع این شاخص رفتار قسمتی از بازار را مطالعه می کند که قدرت نقدشوندگی بیشتری دارند.

اگر شناوری سهام بیشتر باشد در آن صورت این شاخص به شاخص کل قیمت نزدیک‌تر می‌شود.

چگونه میزان سهام شناور یک سهم را پیدا کنیم؟

در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران یا همان سایت WWW.TSETMC.COM در قسمت اطلاعات مربوط به هر نماد میتوان میزان سهام شناور هر شرکت را دید و استراتژی خود را مشخص نمود. در نظر داشته باشید شرکت‌ها هیچ تعهدی در مقابل میزان معامله سهام شناور نداشته و این عرضه و تقاضای بازار ثانویه است که مشخص می‌کند چه مقدار معامله انجام گیرد.

نتیجه گیری : درصد سهام شناور در واقع به ما می گوید چه میزان سهم در حال حاضر قابلیت معامله دارد و مدیریتی نیست. شناوری بالای سهام نشانگر نقدینگی بیشتر و ریسک کمتر است در عوض شناورکم نشان دهنده ی نقدینگی بیشتر و نشانگر ریسک بالاتر است چون آسیب پذیرتر است و راحت‌تر می‌توان با حجم پول کم نوسانات قیمتی داشته باشد میزان سهام شناور ثابت نیست و می تواند کم و زیاد شود

و بعضا سهامداران عمده اقدام به فروش می کنند و شناوری سهم را بالا می‌برند و یا در صورت جذاب بودن قیمت سهامدار عمده هم سهم از بازار می خرد و شناوری سهم را کم میکند .همه ی فعالان بازار می‌توانند سهام شناور بخرند فقط سهامداران با حجم پول کمتر تمایل دارند سهم با شناوری کمتر یا متوسط خریداری کنند. شاخص شناور آزاد قابلیت تحلیلی بالایی دارد و می توان از آن در تحلیل سهام بهره گرفت.

سهام شناور و هر آنچه باید در مورد آن بدانید

اگر شما نیز از فعالان یا علاقه‌مندان به حوزه بورس باشید، بدون شک تا کنون مفهوم سهام شناور و یا شاخص آزاد شناور به چشمتان خورده است. اما معنا و مفهوم این عبارت‌ها چیست؟ تاثیر سهام شناور در نوسانات قیمتی سهم به چه صورت می‌باشد؟ شاخص آزاد شناور بیان‌کننده چه چیزی است؟برای رسیدن به پاسخ این پرسش‌ها و درک آسان مفهوم سهام شناور، تا پایان این مقاله همراه ما باشید.

سهام شناور آزاد (Floating Stock) چیست؟

پیش از تعریف مفهوم سهام شناور، لازم است تا شما را با دو دسته اصلی از سهامداران هر شرکت آشنا سازیم. دسته اول، سهامداران راهبردی یا عمده می‌باشند. این افراد، مقدار زیادی از سهام یک شرکت را خریداری نموده و قصد فروش آن را تا آینده‌ای نزدیک نخواهند داشت. به طور معمول، هدف آنها از نگهداری سهم، ورود به عملکرد مستقیم و مدیریت بر شرکت است. به نوعی که می‌توان آنها را از مالکان شرکت به حساب آورد.

دسته دوم، سهامداران عادی (خرد) بوده که با سرمایه‌های کوچکتر، وارد معاملات سهام یک شرکت می‌شوند. این دسته از سرمایه‌گذاران در صورت وجود پیشنهاد قیمتی مناسب، حاضر به فروش سهام خود می‌باشند. در واقع هدف آنها از خرید سهام، معامله بر روی آن در بازه زمانی کوتاه مدت می‌باشد. به عبارتی سهام در دست آنها، به طور مداوم بین دیگر سهامداران خرد در گردش می‌باشد. لازم است اشاره کنیم که هر یک از این سهامداران، کمتر از 5 درصد سهام یک شرکت را در اختیار دارند.

حال می‌توانیم مفهوم سهام شناور را با بیانی ساده برایتان شرح دهیم:

آن بخش از سهام شرکت که همه روزه، توسط فعالان بازار سرمایه (سهامداران خرد)، مورد معامله قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، سهام شناور یا سهام شناور آزاد را می‌توان قسمتی از سهام یک شرکت دانست که دارندگان آن، قصد نگهداری آن را نداشته و برنامه آنها، عرضه و فروش این سهم‌هاست. در واقع این سهم‌ها به طور مداوم بین سهامداران در گردش بوده و همان سهامی است که در دست سهامداران خرد قرار گرفته است.

سهام شناور و 4 کاربرد اساسی آن

فعالان حوزه بازار سرمایه، سهام شناور را یکی از مفاهیم اصلی در تحلیل ارزشمندی یک سهم به شمار می‌آورند. 4 مورد از کلیدی‌ترین کاربردهای این مفهوم عبارت است از:

  1. با توجه به این مفهوم می‌توانیم از میزان نقدشوندگی یک سهم اطلاع یابیم. این امر در تصمیم گیری جهت سرمایه‌گذاری یا عدم سرمایه‌گذاری در سهام یک شرکت، بسیار کمک کننده خواهد بود. (سرمایه‌گذاری در سهام یک شرکت با نقدشوندگی کم، قطعا طرفداران زیادی نخواهد داشت، چرا که مسئله فروش را برایشان دشوار می‌سازد.)
  2. این درصد بیان می‌کند که چه مقدار از سهام هر شرکت جهت معامله در بازار در دسترس عموم مردم قرار گرفته است.
  3. سهام شناور میزان اشتیاق مردم جهت خرید سهام هر شرکت را به ما نشان می‌دهد. در واقع، درجه محبوبیت سهم در بین معامله‌گران بازار را می‌توان با کمک این مفهوم تشخیص داد.
  4. سرمایه‌گذاران با مشاهده سهام شناور خوب یک شرکت، اقدام به خرید سهام آن می‌نمایند. این امر منجر به ورود پول به شرکت و در نتیجه توسعه و رشد شرکت می‌گردد. از این رو، می‌توان انتظار افزایش قیمت سهم در آینده را داشت.

نحوه محاسبه سهام شناور آزاد

حال که با مفهوم سهام شناور آشنا شدیم، نوبت آن است تا نحوه محاسبه آن را نیز برای شما توضیح دهیم. برای این کار کافیست تا به ترکیب سهامداران یک شرکت دسترسی داشته باشید. اگر شما تعداد سهامداران راهبردی را بدانید، می‌توانید با کسر این عدد از کل سهامداران شرکت، تعداد سهام شناور آزاد و درصد آن به کل سهام یک شرکت را بدست آورید.

لازم است به این نکته توجه داشته باشید که سهامداران راهبردی نیز می‌توانند در موارد نیاز، سهام خود را بفروشند. و یا در زمانی که قیمت سهم را مناسب دیدند، اقدام به خرید نمایند. از این رو، این درصد برای هر شرکت، عددی ثابت نخواهد بود. این امر شرکت‌ها را ملزم ساخته است که هر سه ماه یکبار، گزارشی در خصوص این میزان در سایت کدال منتشر و عدد مربوط به آن را به روز رسانی نمایند.

چگونه درصد سهام شناور یک سهم بورسی را مشاهده نماییم؟

برای دسترسی به مقدار سهام شناور هر شرکت بورسی، می‌توانید به سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ( TSETMC ) مراجعه نمایید. برای این کار کافیست تا پس از ورود به این سایت، نام نماد مورد نظر خود را جستجو و مطابق شکل زیر درصد سهام شناور آن را رصد نمایید. (به طور نمونه، میزان سهام شناور برای نماد شستا در یک بازه زمانی، 11 درصد گزارش شده است.)

سهام شناور و نحوه محاسبه آن

  • نکته: توجه داشته باشید که نحوه اطلاع از سهام شناور شرکت‌های فرابورسی قدری متفاوت بوده که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.

چگونه درصد سهام شناور یک سهم فرابورسی را مشاهده نماییم؟

همانطور که در تصویر زیر نیز مشاهده می‌کنید، مقدار سهام شناور برای شرکت‌های فرابورس، تنها به صورت % مشخص می‌گردد.

سهام شناور و نحوه محاسبه آن

برای دست یافتن به عدد مربوطه در این شرکت‌ها، کافی است تا به قسمت «سهامداران» نماد مورد نظر خود در سایت TSETMC مراجعه نمایید. در مرحله بعد، درصدهای بالای 5 درصد را جمع کرده و از عدد 100 کم نمایید. عدد حاصل، سهام شناور شرکت فرابورسی منتخب می‌باشد.

به عنوان نمونه در نماد زیر، درصد سهامداران بالای 5 درصد، 51.420% بوده که در نتیجه مقدار سهام شناور آزاد این شرکت عدد، 48.58% خواهد بود.

سهام شناور شرکت فربورسی و نحوه محاسبه آن

توجه داشته باشید که کاربرانی که مستقیما از پنل کارگزاری خود اقدام به خرید و فروش می‌نمایند نیز می‌توانند تنها با یک کلیک به صفحه مربوطه نماد در سایت Tsetmc راه یابند. به طور نمونه، در سامانه معاملات کارگزاری مدبر آسیا، کاربران می‌توانند جهت اطلاع از درصد سهام شناور نماد خود، پس از درج نام نماد، بر روی گزینه مشخص شده کلیک نموده و به سهام شناور و ارتباط ان با سفته بازی اطلاعات مورد نظر خود از طریق سایت Tsetmc دست یابند.

اطلاع از درصد سهام شناور از طریق پنل کارگزاری مدبر آسیا

حداقل میزان سهام شناور آزاد

همانطور که گفتیم، مقدار سهام شناور یک شرکت، عددی متغیر می‌باشد. به عبارتی، این مقدار می‌تواند به مرور زمان کاهش و یا افزایش یابد. علاوه بر این، در تعریف این مفهوم به این نکته اشاره شده که سهام شناور، بخشی از سهام یک شرکت بوده که در دست سهامداران خرد قرار داشته و این مقدار برای هر یک آنها کمتر از 5% می‌باشد.

از این رو، می‌توان حداقل میزان آن برای یک شرکت را همان عدد 5 درصد در نظر گرفت. باید توجه داشت که با توجه به امکان فروش از سوی سهامداران عمده در بازار، این مقدار قابلیت افزایش داشته و حداکثری را نمی‌توان برای آن تعیین نمود.

تاثیر سهام شناور بر قیمت سهم

فعالان حوزه بازار سرمایه، توجه به درصد شناوری سهام یک شرکت را یکی از پارامترهای اساسی در روند سرمایه‌گذاری عنوان می‌کنند. چرا که این درصد، تعداد سهامی که برای معامله در دست عموم قرار گرفته است را تعیین می‌نماید. علاوه بر این، موضوع ریسک نقدشوندگی و یا امکان دستکاری در قیمت را نیز برایمان شفاف خواهد ساخت.

به عبارتی، چنانچه این میزان برای یک شرکت عددی پایین باشد، تعداد سهامداران مردمی سهم مورد نظر کم بوده و در نتیجه احتمال دستکاری قیمت و هدایت و کنترل سهم توسط سهامداران راهبردی افزایش خواهد یافت. در واقع، در این حالت می‌توان سهام شرکت را با سرمایه کم در دست گرفت و به طور کاذب قیمت آن را افزایش یا کاهش داد.

این امر در حالتی که سهام شناور آزاد شرکت، عدد قابل توجهی باشد، احتمال کمتری خواهد داشت. به عبارتی، در شرکت‌های با شناوری بالا، امکان تحت تاثیر قرار دادن و ایجاد نوسان در معاملات سهم به دلیل حجم بالای معاملات و سهامداران آن، به راحتی فراهم نخواهد بود. بنابراین، هر چه میزان این عدد برای یک شرکت بالاتر باشد، به سرمایه بیشتری جهت افزایش قیمت در آن نیاز خواهیم داشت.

به بیانی دیگر، در حالتی که شناوری سهم بالا باشد، تعداد بیشتری از سهام آماده عرضه بوده و این امر رشد قیمت را با تاخیر همراه خواهد ساخت. این شرکت در هنگام تشکیل صف فروش نیز به دلیل داشتن عرضه کنندگان بیشتر، سریع‌تر عمل خواهد کرد. از این رو می‌توان این درصد را معیاری موثر در افزایش نقدشوندگی و کارایی یک بازار به حساب آورد.

سهام شناور بالا یا پایین؟

 بهترین درصد سهام شناور

همانطور که پیش از این نیز اشاره کردیم، درصد سهام شناور آزاد به عنوان عاملی موثر در میزان نقدشوندگی و عمق بازار به شمار می‌رود. به عبارتی هر چه مقدار سهام در دست مردم افزایش پیدا کند، به همان میزان نیز نقدشوندگی سهم افزایش می‌یابد. علاوه بر این، امکان دستکاری در قیمت سهم نیز کاهش خواهد یافت.

از طرف دیگر، چنانچه درصد سهام در دسترس عموم کم باشد، می‌توان انتظار داشت که قیمت از قیمت منصفانه آن انحراف پیدا کند. در شرکت‌های کوچک که سرمایه پایینی داشته و شناوری سهام آنها نیز عدد کوچکی است، احتمال بالا بردن قیمت و سفته بازی در سهم به شدت زیاد می‌باشد. چرا که سهام شناور توسط عده‌ای محدود جمع شده و آنها می‌توانند به راحتی قیمت سهم را کنترل نمایند.

از این رو، لازم است تا پیش از انتخاب نماد مورد نظر خود، میزان شناوری آن را نیز مورد توجه قرار دهید. در خصوص بهترین میزان آن نیز باید گفت که هر چه این رقم به میانگین شناوری شرکت‌های بازار نزدیک‌تر باشد، شناوری سهم متعادل‌تر خواهد بود. بر اساس آخرین گزارشات ارائه شده، درصد میانگین شناوری برای شرکت‌های بورسی و فرابورسی، عددی در حدود 21 درصد می‌باشد.

شاخص آزاد شناور (TEFIX) و نحوه مشاهده آن

حال که با مفهوم سهام شناور آشنا شدید، می‌خواهیم در رابطه با شاخص آزاد شناور نیز اندکی توضیح دهیم. شاخص آزاد شناور، شاخص قیمت را بر اساس تعداد سهام شناور موجود در بازار نشان می‌دهد. همانطور که مستحضرید، در محاسبه این شاخص، تنها ارزش سهامی که در دست سهامداران خرد قرار گرفته و دائما در حال معامله می‌باشد، بررسی می‌گردد. چرا که مفهوم سهام شناور همین می‌باشد. از این رو، این شاخص تصویری از رفتار قسمتی از بازار که میزان نقدشوندگی بالایی داشته را نشان می‌دهد.

برای مشاهده این شاخص نیز کافیست به صفحه اصلی وب سایت tsetmc.com مراجعه نمایید.

شاخص آزاد شناور

کلام پایانی

همانطور که گفتیم، سهام شناور آزاد آن بخش از سهم‌های شرکت بوده که در دست سهامداران خرد قرار داشته و به طور مداوم مورد خرید و فروش قرار می‌گیرد. هر چه این میزان برای یک شرکت بالاتر باشد، از نقدشوندگی بیشتر و نوسان قیمت پایین‌تری برخوردار خواهد بود. در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری در آن سهام نیز کمتر می‌گردد. در بازار بورس بسیاری از کشورهای جهان، شرکت‌های با درصد سهام شناور زیر 25 درصد از لیست شرکت‌های بورسی کنار گذاشته می‌شوند. چرا که شرکتی که مایل به قرار دادن یک چهارم از سهام خود در دست مردم نمی‌باشد، دلیلی برای ادامه فعالیت در بورس نخواهد داشت. از این رو، توصیه می‌شود سهامداران گرامی پیش از انتخاب سهم جهت سرمایه‌گذاری، این موضوع را نیز مورد توجه قرار دهند.

در پایان ذکر این نکته نیز ضروری است که سهامداران گرامی در نظر داشته باشند که تنها داشتن مهارت‌های علمی در انتخاب و تحلیل سهم برای آنها کارگشا نخواهد بود. در واقع، برای داشتن یک سرمایه‌گذاری خوب، داشتن یک کارگزار خوب است که همیشه حرف اول را می‌زند. از این رو، اهمیت این امر را در نظر داشته باشید و نهایت دقت را در این زمینه لحاظ نمایید. به عنوان یک گزینه بسیار عالی، کارگزاری مدبر آسیا را می‌توانید انتخاب نمایید که از کارگزاری‌های برجسته بازار بوده و بدون شک در خدمت رسانی به مشتریان از پیشتازان این عرصه می‌باشد.

سوالات متداول

سهام شناور آزاد (Floating Stock) چیست؟

آن بخش از سهام شرکت که همه روزه، توسط فعالان بازار سرمایه (سهامداران خرد)، مورد معامله قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، سهام شناور یا سهام شناور آزاد را می‌توان قسمتی از سهام یک شرکت دانست که دارندگان آن، قصد نگهداری آن را نداشته و برنامه آنها، عرضه و فروش این سهم هاست. در واقع این سهم‌ها به طور مداوم بین سهامداران در گردش بوده و همان سهامی است که در دست سهامداران خرد قرار گرفته است.

سهام شناور بالا مناسب است یا پایین؟

در خصوص بهترین میزان سهام شناور، باید گفت که هر چه این رقم به میانگین شناوری شرکت‌های بازار نزدیک‌تر باشد، شناوری سهم متعادل‌تر خواهد بود. بر اساس آخرین گزارشات ارائه شده، درصد میانگین شناوری برای شرکت‌های بورسی و فرابورسی، عددی در حدود 21 درصد می‌باشد.

حداقل میزان سهام شناور آزاد چقدر می‌باشد؟

مقدار سهام شناور یک شرکت، عددی متغیر می‌باشد. به عبارتی، این مقدار می‌تواند به مرور زمان کاهش و یا افزایش یابد. علاوه بر این، در تعریف این مفهوم به این نکته اشاره شده که سهام شناور، بخشی از سهام یک شرکت بوده که در دست سهامداران خرد قرار داشته و این مقدار برای هر یک آنها کمتر از 5% می‌باشد. از این رو، می‌توان حداقل میزان سهام شناور یک شرکت را همان عدد 5 درصد در نظر گرفت. باید توجه داشت که با توجه به امکان فروش از سوی سهامداران عمده در بازار، مقدار سهام شناور قابلیت افزایش داسته و حداکثری را نمی‌توان برای آن تعیین نمود.

نحوه محاسبه سهام شناور آزاد چگونه است؟

برای این کار کافیست تا به ترکیب سهامداران یک شرکت دسترسی داشته باشید. اگر شما تعداد سهامداران راهبردی را بدانید، می‌توانید با کسر این عدد از کل سهامداران شرکت، تعداد سهام شناور آزاد و درصد آن به کل سهام یک شرکت را بدست آورید. لازم است به این نکته توجه داشته باشید که سهامداران راهبردی نیز می‌توانند در موارد نیاز، سهام خود را بفروشند. و یا در زمانی که قیمت سهم را مناسب دیدند، اقدام به خرید نمایند. از این رو، درصد سهام شناور در هر شرکت، عددی ثابت نخواهد بود. این امر شرکت ها را ملزم ساخته است که هر سه ماه یکبار، گزارشی در خصوص میزان سهام شناور خود در سایت کدال منتشر و عدد مربوط به آن را به روزرسانی نمایند.

سهام شناور آزاد چیست ؟

شرکت ها دارای دو نوع سهامدار هستند: سهامداران استراتژیک که درصد بالایی از سهام را نگهداری میکنند و حاضر به فروش آن نیستند و در جهت سیاست های هدایت و کنترل شرکت به کار میگیرند.

در مقابل، سهامداران جزء هستند که مابقی سهام شرکت را دارا میباشند. سهامداران جزء، هدفی غیر از کسب بازدهی ناشی از تفاوت قیمت و تقسیم سود ندارند و با کسب بازده نسبتاً معقول حاضر به عرضه سهام خود هستند. میزان سهام در دست این سهامداران را سهام شناور آزاد (FREE FLOAT)مینامند.

سرمایه گذاران باتوجه به تنوع بسیار بالا در گزینه های سرمایه گذاری، از بین گزینه های مختلف اقدام به انتخاب مینمایند. این انتخاب براساس ویژگی های ریسک و بازده است. هر شخص منطقی با این هدف سرمایه گذاری میکند که بتواند بازدهی مناسب کسب کند . یکی از مکانیزم هایی که میتواند آنها را در راه سرمایه گذاری درست تر برای کسب بازده بیشتر راهنمایی کند، سهام شناور آزاد است.

آیا میزان سهام شناور در بازار بورس ثابت است؟

بر اساس آنچه در مطالب بالا اشاره کردیم سهام شناور، قابلیت نقد شوندگی زیادی دارد و مقدار سهام شناور، ثابت نمی باشد. به این دلیل که امکان دارد سهامداران اصلی شرکت در زمان رشد قیمت سهم، آن را در بازار به فروش برسانند و به همین دلیل مقدار سهام شناور خود را در بازار کم نمایند.

حداقل میزان سهام چقدر است؟

همان طور که گفتیم سهام شناور ثابت نیست ممکن است به مرور زمان کاهش یا افزایش یابد.و از طرفی دیگر سهام شناور درصدی از تعداد سهام شرکت است که در اختیار سهام دار قرار دارد بنابرین سهام شناور حداقل 5% است و حداکثری برای آن تعیین نشده است چون سهام دار عمده میتواند تمام سهام خود را طبق قوانین و شرایط خاص به عنوان عرضه خرد آن را بفروشد و به میزان سهام شناور بیفزاید .

شاخص سهام شناور آزاد چیست؟

در شاخص شناور آزاد، هر کدام از سهام ها براساس مقدار سهام شناوری که دارد روی شاخص اثر می‌گذارد. شاخص شناور به این دلیل مهم است که میزان تاثیر گذاری هر سهم،براساس میزان اثرگذاری سهام قابل معامله‌ شرکت در بازار سهام محاسبه میگردد.

مقدار سهام شناور آزاد در بازار بورس

برای دسترسی به مقدار سهام شناور آزاد میتوان از دو طریق اقدام کرد اول سایت tsetmc.com و دوم codal.ir مراجعه کرد.

در سایت codal اول با کلیک بر روی جست وجوی ،به صفحه ی جست وجوی کدال مراجعه کرده و با زدن تیک فقط اطلاعیه های منتشره از طرف سازمان میتوان به این گزارشات دسترسی داشته باشید.

یا میتوان برای شرکت های بورسی درسایت tsetmc.com در صفحه ی نماد آن ها،اطلاعات درصد سهام شناور آزاد را مشاهده کرد .

برای شرکت های بورسی همان طور که اول گفتیم درصد سهام شناور آن ها به میزان عرضه اولیه و همچنین فروشنده های عمده شرکت در بازار ثانویه تاثیر دارد .

برای شرکت های فرابورسی درصد سهام شناور آزاد بر روی صفحه نماد نشان داده نمیشود وبه صورت % است ؛ برای یافتن درصد سهام شناور شرکت های فرابورسی کافی است که در قسمت سهامدارن عمده هر نماد درصد هایی که بالای ۵ درصد هستند را جمع کرده و از ۱۰۰ کم کنید . در این صورت سهام شناور شرکت های فرابورسی به دست می آید .

محاسبه سهام شناور

حاصل ضرب ضریب شناوری در مجموع سهام سهام داران غیر مدیریتی ناشر در پایان دوره ی مالی که سهام شناور آزاد برای آن دوره محاسبه می شود .

ناشر : شخص حقوقی است که سهام آن در بورس ها یا بازار هاي خارج از بورس پذیرفته شده است.

سهامداران مدیریتی: هر سهامداري که یکی از شرایط زیر را داشته باشد سهامدار مدیریتی است:

الف) اشخاص حقیقی که به واسطۀ سهام داري خود، اقوام نسبی از طبقه اول و دوم و یا اشخاص حقوقی تحت کنترل خود، مجموعاً مساوي یا بیشتر از 5 درصد سهام ناشر را داشته باشند.

ب) اشخاص حقوقی که به واسطه سهامداري خود، اشخاص حقوقی تحت کنترل و یا اشخاص حقوقی با کنترل کننده مشترك مجموعاً مساوي یا بیشتر از 5 درصد سهام ناشر را داشته باشند.

سهام داران غیر مدیریتی : به آن دسته از سهام داران ناشر که جزء سهام داران مدیریتی نباشند، اطلاق میگردد .

ضریب شناوری : عبارت است از حاصل تقسیم تعداد روزهایی از دوره مالی ناشر که طی آن معاملات سهم در بازار عادي بیش از 0001/0 تعداد سهام ناشر میباشد بر نصف روزهاي معاملاتی آن دوره و حداکثر معادل یک میباشد.

سازمان موظف است در پایان مقاطع سه ماهه منتهی به خرداد، شهریور، آذر و اسفند هر سال، نسبت به محاسبه سهام شناور آزاد ناشر اقدام نموده و نتایج محاسبات را حداکثر تا یک ماه پس از پایان دوره هاي فوق به اطلاع عموم برساند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.