تکرار تحلیل گریزی در بورس؟


به طور خلاصه می توان گفت که کاهش شاخص کل در دوسال اخیر در ذهن بازیگران مختلف بازار با ارزش منفی متفاوتی ارزیابی می شود. نقاط مرجع بازیگران نیز متفاوت است. حتی اگر 90درصد احتمال برد بزرگ تر در بورس تهران با برد کوچک و با احتمال کمی بیشتر از 90درصد در بازار مسکن مقایسه شود، براساس نظریه چشم انداز، سرمایه گذاران احتمالا مورد دوم را انتخاب خواهند کرد.

تکرار تحلیل گریزی در بورس؟

دنیای اقتصاد : بررسی مدل های ذهنی بازیگران در بازار سرمایه ایران طی سال های اخیر نشان می دهد که به خوبی می توان نظریه چشم انداز و نظریه وابستگی به مسیر را در واکاوی وضعیت بازار یادشده نشان داد. بررسی ها نشان می دهد، از مردادماه سال99 به بعد، به خوبی می توان از بینشی که این نظریه ها ارائه می دهند، بهره برد.

ما در این گزارش، با استفاده از این دو نظریه نشان می دهیم که چگونه تجربه تلخ مرداد 99 باعث خروج نزدیک به 150هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه در دوسال اخیر شده است. براساس یافته های نظریه چشم انداز که نخستین بار از سوی دنیل کانمن و آموس تورسکی ارائه شد، هنگامی که فردی دچار یک واحد زیان می شود، میزان هیجان منفی که تجربه می کند، دوبرابر هیجان مثبتی است که هنگام کسب یک واحد سود در ذهن او ایجاد می شود. تجربه تلخ سرمایه گذاران از مرداد 99 با دوبرابر ارزش ذهنی منفی تر در نظر گرفته شده و وابستگی به مسیر بر مبنای ترس سرمایه گذاران از تکرار آن وضعیت، باعث ریسک گریز تر شدن آنها در ورود مجدد به بازار سهام شده است.

نظریه وابستگی به مسیر در ادبیات توسعه اقتصادی بار ها تعریف شده است؛ اما در اصل، این نظریه برای استفاده در بازار های مالی و حتی بازی های شرط بندی نیز صدق می کند. براساس این نظریه، اگر تجربه باخت بزرگی را در بازار مالی داشته باشید، در ورود دوباره به آن بازار یا شرط بندی، محتاط تر خواهید بود. وابستگی به مسیر شما را به مسیر شکستی که تجربه کردید و ممکن است ارتباطی به برد آتی شما در شرط بندی نداشته باشد، وابسته می کند.

از طرفی نظریه چشم انداز مطرح می کند که باخت ها در شرط بندی ها و بازار نسبت به زمانی که برنده می شوید، دوبرابر درد ذهنی ایجاد می کند. این امر به این معنی است که برای مثال، سقوط شاخص کل از مردادماه99 براساس این نظریه باعث احساس ناکامی بیشتر نسبت به چیزی که واقعا اتفاق افتاده، شده است. ممکن است شاخص تنها 500هزار واحد کاهش یافته باشد؛ اما براساس نظریه چشم انداز، در ذهن بازیگران بازار، این ریزش به نحوی احساس می شود که گویی شاخص یک میلیون واحد سقوط کرده است.

این توضیح نظریه چشم انداز است. در این نظریه باخت دوبرابر بیشتر از برد در نظر گرفته می شود. نظریه مذکور یکی از ابزارهای تحلیلی پرقدرتی است که در تبیین اقتصاد رفتاری مورد استفاده قرار می گیرد.

شاخص کل بورس در سال 99 رشدی قابل توجه را به ثبت رساند، به نحوی که نماگر مذکور در روز 19مردادماه سال یادشده به محدوده 2میلیون و 100هزار واحدی رسید. در حال حاضر اما شاخص نامبرده در محدوده یک میلیون و 389 هزار واحد قرار گرفته است. بررسی نوسانات رخ داده از آن تاریخ تاکنون از این واقعیت حکایت دارد که نماگر مذکور حدود 33درصد افت داشته است. این در حالی است که با احتساب تورم در دوسال اخیر، نماگر یادشده افتی بیش از این میزان را به ثبت رسانده است.

با این حال، این روز ها شاخص همچنان کاهش می یابد. از دلایل سیاسی کاهش دماسنج بورسی می توان به مساله برجام اشاره کرد؛ اما در این گزارش نشان می دهیم که توضیح علی برجام تنها بخش کوچکی از کاهش شاخص کل را توضیح می دهد و بخش بزرگ تری از ماجرا به اعتمادی که پس از مرداد 99 از بازار سرمایه سلب شد و به این امر انجامید که سرمایه از این بازار خارج شود، مربوط می شود.

سرمایه اجتماعی و اعتماد در بورس به طور مستقیم با نظریه چشم انداز مرتبط است. تجربه تلخ سقوط شاخص تنها یک رخداد اقتصادی نیست، بلکه به سرمایه اجتماعی بازار نیز آسیب رسانده و باعث شده است تا سرمایه گذاران در مدل ذهنی خود برای آن تجربه تلخ، بهایی دوبرابر در نظر بگیرند و نسبت به ورود مجدد به بازار ریسک گریز تر باشند و حتی در صورت وقوع شانس صعود در بازار با مثبت شدن شاخص های سهام، سرمایه خود را از آن خارج کنند.

دلیل مهم دیگر ریسک گریزی نسبت به سرمایه گذاری در بورس جدا از نظریه چشم انداز، نظریه وابستگی به مسیر است که در خصوص عملکرد آن توضیح داده شد. اگرچه بازار سرمایه، امروز مستعد رشد است و نسبت به سایر بازار ها فرصت های بیشتری برای سرمایه گذاری با بازدهی بالا فراهم می آورد؛ اما این عوامل انگیزه کافی در بازیگران برای ورود به این بازار فراهم نمی کند. عوامل خارجی مانند برجام نیز تنها می توانند تا حدی بر بازار سرمایه تاثیر بگذارند. متغیر مهم و فراموش شده در این بازار، سرمایه اجتماعی است که در دوسال اخیر بر مبنای دو نظریه مطرح شده تا حد زیادی از بین رفته و تاکنون دولت تلاش قابل قبولی در جهت بازگرداندن اعتماد از دست رفته انجام نداده است.

شاید یکی از دلایل مهم کاهش شاخص کل از مرداد 99 به رغم رشد قیمت دلار، شاخص تورم و رشد بازار های رقیب، این نکته باشد که بورس، سرمایه اجتماعی محورتر است؛ بازاری است که در آن بازیگران نسبت به اعتماد به مسیر و در نظر گرفتن وقایع تلخ گذشته حساس تر هستند.

در این بازار باخت بیشتر از برد اهمیت و تاثیر دارد و تجربه باخت های مکرر در پی سیاست های نادرست تکرار تحلیل گریزی در بورس؟ دولت و سازمان بورس در این بازار می تواند بازگشت اعتماد را با چالش بیشتری مواجه کند. تجربه مرداد 99 باختی بزرگ برای همه بود؛ باختی که امید به چشم انداز برد را حتی تا امروز به حداقل رسانده است.

بازار سرمایه ایران نسبت به بازار های مالی در کشور های توسعه یافته جدیدتر بوده و از این نظر رفتار بازیگران حقیقی آن نیز کمتر بر منطق اقتصادی استوار است. از طرفی بورس از منظر رفتار بازیگران حقوقی با ضعف های بزرگی روبه روست.

عمق بسیار کم بازار سرمایه در کنار سیاست های نادرست با عنوان حمایت از بورس سبب شده است تا این بازار به جای تبدیل شدن به بستر سرمایه گذاری بلندمدت و تامین مالی برای اقتصاد (که از ایجاد ارتباط مناسب میان بازار اولیه و ثانویه حاصل می شود) تنها به بازاری کوتاه مدت تبدیل شود. در بیشتر مواقع، در کوتاه مدت بازدهی بازار سرمایه کمتر از بازار های رقیب است و نگاه کوتاه مدت بازیگران حقیقی به بازار سرمایه، نشانه ضعف زیرساخت های مطرح شده و مهم تر از همه، نشانه فقدان اعتماد بلندمدت در بازار سرمایه است. اما سوال تجربی مهم این است که نقطه مرجع بازیگران بورس کجاست؟

پیش از پرداختن به جواب این سوال لازم است به تعریفی خلاصه وار از نقطه مرجع پرداخت. از نظر بازیگران در یک بازی، زمانی که شخصی صدایی بلند را از پس صدای بلندی می شنود در نظر او آن صدا با کسی که همان صدای بلند را پس از صدای آهسته ای شنیده برابر نیست. در بازار نیز سقوط شاخص کل برای همه به صورت برابر در نظر گرفته نمی شود. واقعیت این است که شاخص 33درصد کاهش یافته؛ اما ارزش ذهنی این کاهش برای عده ای بسیار بیشتر و برای عده ای کمتر از میزان واقعی است. برمبنای تحلیل نقطه تکرار تحلیل گریزی در بورس؟ مرجع، برای کسانی که بسیار متضرر شده اند نقطه مرجع شاخص نزدیک به 2میلیون واحد است. این دسته از سرمایه گذاران تنها با نزدیکی شاخص به این عدد ممکن است مجددا به بازار سرمایه ورود کنند و بر مبنای ریسک گریزی ناشی از نظریه چشم انداز این گروه ممکن است سرمایه گذاری در بازار های کم ریسک مانند طلا را ترجیح دهند (این گروه می توانند نویز ها باشند).

دسته دوم که کمتر از مرداد 99 متضرر شده اند، می توانند سرمایه گذارانی باشند که پیش از سقوط شاخص از بازار خارج شده باشند یا کسانی که مدت زیادی پس از کاهش شاخص تصمیم به ورود به بازار گرفته باشند. نقطه مرجع ممکن است برای این گروه در محدوده یک میلیون و 500هزار تا یک میلیون و 600هزار باشد. این گروه، نسبت به گروه اول ریسک پذیر تر هستند؛ اما ممکن است با ادامه روند فعلی شاخص کل تصمیم به خروج از بازار بگیرند یا نسبت به ورود مجدد تجدید نظر کنند که خروج روزانه نقدینگی حقیقی از بازار این مساله را تایید می کند.

بنابراین نقطه تکرار تحلیل گریزی در بورس؟ مرجع برای گروه های مختلف فعال در بازار، متفاوت است. بالطبع کسانی که از مرداد 99 متضرر شده اند، نسبت به کسانی که بعدتر متضرر شده اند، نارضایتی بیشتری احساس می کنند. بازگرداندن اعتماد به بازار تنها داستان فهم بازار مالی از دریچه نظریه چشم انداز است. بازیگران از باخت، دوبرابر بیشتر متنفرند و این باعث می شود که با ورود تجربه تلخ مرداد 99 به مدل ذهنی بازیگران بازار، بازگشت مجدد اعتماد به بازار یادشده با چالش ها و دشواری های بسیاری مواجه شود.

به طور خلاصه می توان گفت که کاهش شاخص کل در دوسال اخیر در ذهن بازیگران مختلف بازار با ارزش منفی متفاوتی ارزیابی می شود. نقاط مرجع بازیگران نیز متفاوت است. حتی اگر 90درصد احتمال برد بزرگ تر در بورس تهران با برد کوچک و با احتمال کمی بیشتر از 90درصد در بازار مسکن مقایسه شود، براساس نظریه چشم انداز، سرمایه گذاران احتمالا مورد دوم را انتخاب خواهند کرد.

تکرار غفلت در بورس تهران

تکرار غفلت در بورس تهران

با ثبت رشد ۲/ ۲درصدي شاخص کل در روز چهارشنبه و بازگشت اين نماگر به ابرکانال ۲/ ۱ميليون واحدي، بيشترين رشد هفتگي بورس تهران در سال‌جاري رقم خورد تا اميد به پايان روند اصلاحي بيش از گذشته تقويت شود. در عبور از اين فضاي اصلاحي اما خطر بازگشت تحليل‌گريزي، بازار و سهامداران را تهديد مي‌کند. آن هم در شرايطي که بورس همچنان از بيماري کهنه صف‌نشيني به سبب وجود دامنه نوسان رنج مي‌برد و در اين فضا تکرار تحلیل گریزی در بورس؟ ممکن است اتفاقات تلخ سال ۹۹ تکرار شود.

بيست روز کاري است که بازار سهام روندي متعادل به خود گرفته و در اين مدت حدود ۱۱ درصد به ارتفاع شاخص کل افزوده شده است. در اين راستا در آخرين روز کاري اين هفته نيز شاخص کل با ثبت رشد ۲/ ۲ درصدي که بيشترين ميزان افزايش اين نماگر از ۸ خرداد بود، پس از ۳۷ روز کاري به ابرکانال ۲/ ۱ ميليون واحد بازگشت. به اين ترتيب در مجموع هفته شاهد ارتفاع‌گيري ۷/ ۵درصدي شاخص کل و مثبت شدن نماگر هم‌وزن به ميزان ۷/ ۱درصد پس از ۱۱ هفته منفي بوديم و حقيقي‌ها نيز مجدد به زمين خريد سهام بازگشتند. با نگاهي به اين آمار به نظر مي‌رسد روزهاي رکودي بازار سهام به پايان رسيده است. رکودي که البته ۱۰ ماه به درازا کشيد و در اين مدت با وجود اصلاح ۴۷ درصدي دماسنج تالار شيشه‌اي پرتفوهايي بودند که زيان ۸۰ درصدي را نيز به خود ديدند. در عبور از اين فضاي اصلاحي اما خطري تکراري بازار و سهامداران به ويژه تازه‌واردها را تهديد مي‌کند. خطري که همواره در بازگشت از رکود مشاهده مي‌شود و شاهد بازگشت موج تازه‌اي از گروه‌هاي ضدتحليلي هستيم. اين گروه‌ها عموما براي کسب منافع بيشتر، در لباس کارشناس به سم‌پاشي اذهان پرداخته و با ارائه تحليل‌هاي نادرست يا انتشار شايعات بي‌اساس سعي در جلب مخاطبان بيشتر دارند. برخي نيز سود کردن در بورس را محصول شانس يا داشتن اطلاعات رانتي معرفي مي‌کنند و در توجيه ناکامي خود نيز به جاي پذيرش مسووليت اشتباه خود در سرمايه‌گذاري، يا به دنبال مقصر بيروني مي‌گردند يا با بدشانس دانستن خود به نوعي از پذيرش مسووليت شانه خالي مي‌کنند. اما تنها اين ضدتحليل‌ها نيستند که سبب ايجاد ابرنوسان معاملاتي چه در مسير صعود و چه نزول مي‌شوند. بيماري کهنه بورس تهران دامنه نوساني است که سهامدار را به صف‌نشيني و گريز از تحليل دعوت مي‌کند و اگر درماني براي اين بيماري پيدا نشود، خطر تکرار ابرنوسان‌هاي رخ داده در يک سال و نيم گذشته دور از ذهن نيست و بايد هر چه زودتر و قبل از آنکه دير شود، فکري عاجل براي آن شود.

رويش کارشناس‌نماها
همين سال گذشته بود که در بحبوحه تکرار تحلیل گریزی در بورس؟ رشد هر روزه قيمت‌ها، هر روز شاهد رويش قارچ‌گونه کانال و درگاه مجازي تازه‌اي بوديم که خود را کارشناس خبره بازار سهام معرفي مي‌کردند و بنا به مصلحت پرتفوي خود سيگنال‌هايي براي خريد و فروش به بازار مخابره مي‌کردند. در واقع همين توليد پرتيراژ کارشناس و تبديل شدن آنها به جريان‌هاي ضدکارشناسي بود که يکي از عوامل داغ‌تر شدن تب حضور در بورس و در نهايت اصلاح ناگزير قيمت‌ها شد. اما چگونه اين شبه‌کارشناسان متولد مي‌شوند؟ واقعيت اين است که در دوره‌هاي صعودي به ويژه رونقي که از اواخر سال ۹۸ آغاز شد و تا نيمه مرداد ۹۹ ادامه داشت، شاهد رشد دسته‌جمعي شرکت‌هاي بورسي بوديم. به عبارتي در دوره‌هاي اين‌چنيني هر نوع تحليلي سودده مي‌شود تا گردانندگان اين کانال‌ها به سوپر کارشناس تبديل شوند. با فروکش هيجان و تغيير مسير قيمت‌ها نيز در ادامه همان آدرس‌هاي غلط گذشته خود، بر طبل عدم تحليل‌پذيري بورس و نياز به رانت براي موفقيت مي‌کوبند. تاوان چنين فضايي را اما نه فقط دنبال‌کنندگان کانال‌هاي مزبور بلکه کل بازار و فعالان آن پس مي‌دهند. تاوان شکل‌گيري چنين فضايي، بي‌اعتمادي عمومي به بازار سهام، کم‌عمق ماندن معاملات و همزمان تشويق سياستگذار به مداخله مي‌شود که بازار سهام کشورمان همواره با آن درگير است.

پوپوليسم سياستگذاري
همان‌طور که اشاره شد ظهور قارچ‌گونه کانال‌هايي که تنها به دنبال ارائه سيگنال‌هاي خطا و بدون تحليل به سرمايه‌گذاران هستند، سبب مي‌شود تا همزمان با ورود به دوره‌هاي اصلاحي، سياستگذار بورسي وادار به مداخله در روند بازار و حمايت از سهامداراني شود که در دوره‌هاي حبابي، ورود کرده و به همين سبب با ضررهاي هنگفتي مواجه شده‌اند. در اين شرايط است که «دام پوپوليسم» پهن مي‌شود. در ۱۰ ماهي که بازار سهام گرفتار روندي اصلاحي شد، اين نوع ديدگاه به وضوح ديده شد. راهکارهاي زودبازدهي که يا به سياستگذار پيشنهاد مي‌شد يا از جلسات خصوصي آنها به بازار مخابره مي‌شد. راهکارهايي که گرچه در برخي موارد مرهمي در کوتاه‌مدت بود، اما در بلندمدت فقط اوضاع را وخيم‌تر کرد. در همان اوايل ريزش‌ها بود که هر کسي به زعم خود با متهم کردن سهامداران حقوقي، آنها را مسبب منفي شدن قيمت سهام معرفي مي‌کردند. کار به جايي رسيد که سياستگذار نيز تنها براي خواباندن اعتراضات براي مدتي اجازه فروش را از اين دسته از بازيگران بورسي سلب کرد و حتي در برهه‌اي آنها را وادار کرد تا با وجود علم به حبابي بودن قيمت‌ها اما براي جمع کردن صف‌هاي فروش در نقش خريدار ظاهر شوند؛ به طوري که در ۱۰ ماه رکودي بورس تهران سرمايه‌اي بالغ بر حدود ۱۰۰ هزار ميليارد تومان از سوي سهامداران عمده صرف جمع‌آوري سهام از حقيقي‌ها شده است. روندي که البته کمکي به تغيير مسير بازار نکرد و عقب‌نشيني قيمت‌ها تا جايي پيش‌ رفت که بايد. در مقابل آن بخش از سرمايه‌گذاران که تصميم گرفتند به شکل منطقي و اصولي سهامدار شوند، با تحت فشار قرار گرفتن صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري براي خريد و فروش دستوري، متضرر شدند. سهامداراني که به جاي حضور مستقيم و بدون واسطه در تالار شيشه‌اي، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري را انتخاب کردند و سهامدار غيرمستقيم اين بازار پرريسک شدند. شايد پربيراه نباشد اگر بگوييم اکثر کارشناسان بازار سهام بر اين اعتقادند که انتظار حمايت دولت براي حفظ پول‌هاي مردم خواسته‌اي است که با هيچ منطقي قابل توجيه نيست. درخواست‌هايي که براي جلوگيري از زيان تازه‌واردها به بهانه حفظ اعتمادسازي در بورس مطرح مي‌شود و جديدتر نيز از واژه «مال‌باخته» براي اين گروه استفاده مي‌شود. چنين خواسته‌اي نه‌تنها با ذات بازار سرمايه به‌عنوان نماد يک اقتصاد خصوصي که بايد دور از هرگونه مداخله باشد تناقض دارد، بلکه تجربه‌هاي پيشين نيز اثرگذار بودن اين نوع اقدامات را نفي مي‌کند. سال ۹۳ در دوره وزارت دکتر طيب‌نيا، چنين دستوري داده شد تا چند بانک پنج هزار ميليارد تومان براي حمايت به بورس وارد کنند که پس از چند روز مجددا موج سنگين‌تري از فروش را در بورس تهران ايجاد کرد. سال ۹۷ نيز در زمان اصلاح قيمت‌ها که پس از صعودي يکپارچه رقم خورده بود، سياستگذار اقدامات مشابهي را انجام داد اما باز نتوانست مانع از اصلاح بازار شود و تنها منابعي بودند که براي هدفي واهي و غيرقابل دسترسي اتلاف مي‌شدند.

پيش‌ به سوي ابرنوساني ديگر؟
يکي از اتفاقات مهمي که در سال ۹۹ رخ داد و آغاز ريزشي ۱۰ ماهه شد، رشد عجيب و غيرقابل توجيه شاخص کل بورس پس از اضافه‌پرش قيمت سهام در پنج ماه نخست سال بود. جايي که تشکيل هر روزه‌ صف‌هاي خريد طولاني سبب شد تا در اين مدت کوتاه نماگر اصلي تالار شيشه‌اي رشدي ۳۰۰ درصدي را ثبت کند. قيمت‌ها حبابي شد و با تلنگري شاهد تخليه اين حباب بزرگ شده بوديم. اما عامل اصلي اين ابرنوسان صعودي و بعدها ريزش فرسايشي و زجرآور چيزي نبود جز محدوديتي تحت عنوان «دامنه نوسان». محدوديتي که با افزودن بر هيجان معامله‌گران در روزهاي صعودي، سبب شد تا سرمايه‌گذاران صفوف شکل گرفته در سمت خريد را در نظر گرفته و بدون توجه به بنياد شرکت‌ها در سطوح بالاي قيمتي وارد بازار شوند و در دوره نزولي نه از عهده نقد کردن سهام موجود در پرتفوي خود برآيند و نه منفذي براي تخليه سريع‌تر اين حباب باز شود. در دوره کنوني نيز به نظر مي‌رسد در صورتي که فکري به حال اين محدوديت خودساخته و نزديک کردن بازار سهام به استانداردهاي جهاني نشود، بار ديگر تجربه تلخ دو سال گذشته براي سهامداران و سياستگذار تکرار خواهد شد.

در مورد نوسان گیری در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

به گزارش بورس تابناک حسین عبدی به نوسان حاکم در. و گفت افزایش دامنه نوسان شرکت های بزرگ و افزایش. ها به ارزش ذاتی خود شود بنابراین افزایش دامنه نوسان . و از اجرای آن در اقتصاد کشور جلو گیری کند گفت.

برنامه سازمان بورس برای تغییر دامنه نوسان اظهار کرد برای. می کنیم وی ادامه داد دامنه نوسان حجم مبنا و. بر اساس این گزارش دامنه نوسان همواره یکی از مهم. بوده است اینکه میزان دامنه نوسان چقدر باشد و اینکه.

تحت این شرایط است که « دامنه نوسان » می تواند. نوسان این بازار را با خطر مجدد تحلیل گریزی و. وجود دامنه نوسان مهم ترین عاملی بود که اثر خود. را به شکل افزایش هیجان و در نتیجه ابر نوسان قیمت.

بینی نوسان قیمت می گویند و تاکید می شود که. دقیق نوسان ات قیمت کالا و خدمات پرداخته و برای دست. کمک می کنند فروش استقراضی توسط سفته بازان به جلو گیری . را از نظر افق زمانی تصمیم گیری با یکدیگر مقایسه.

به گزارش بورس تابناک اینکه میزان دامنه نوسان چقدر باشد. و اینکه اصلا باید در بازار سرمایه دامنه نوسان وجود. افزایش دامنه نوسان و در نهایت حذف کامل آن حرکت. نوسان باعث انحراف بیشتر معاملات بورس می شود البته دامنه.

مطرح شده در زمینه افزایش دامنه نوسان اشاره کرد و. افرادی که معتقد به افزایش دامنه نوسان هستند به این. ایجاد محدودیت در دامنه نوسان اتخاذ شد که همان زمان. این شرایط خاص بازار دامنه نوسان را به حالت عادی.

به گزارش بورس تابناک دامنه نوسان همواره یکی از مهم. بوده است اینکه میزان دامنه نوسان چقدر باشد و اینکه. اصلا باید در بازار سرمایه دامنه نوسان وجود داشته باشد. نوسان و در نهایت حذف کامل آن حرکت کرد زیرا.

از برداشته شدن دامنه نوسان سخن گفته بودند اما آنچه. دامنه نوسان نامتقارن بود که مخالفان زیادی داشت و نتیجه. به یک مدل خوب برای تعریف دامنه نوسان در ایران. نوسان می گوید « تصمیم گیری درخصوص دامنه نوسان به.

افراد به طور کل ذاتا نوسان گیر و برخی نیز. کرد بهتر است ۵۰ درصد دیگر پرتفوی نیز به نوسان . گیری که عمدتا در سهام متوسط بازار و بعضا سهام. بزرگ تر بازار اختصاص یابد همچنین نوسان گیری در سهم.

دامنه نامتقارن برای نوسان سهام بورس یک تصمیم موقتی شورای. بازار کم کم به سمت باز کردن دامنه نوسان حرکت. کند عمده کشورها دامنه نوسان تعریف می کنند اما این. در بورس می توانند به اندازه آن دامنه نوسان پیدا.

نامتقارن برای نوسان سهام بورس یک تصمیم موقتی شورای عالی. کم کم به سمت باز کردن دامنه نوسان حرکت کند. عمده کشورها دامنه نوسان تعریف می کنند اما این دامنه. بورس می توانند به اندازه آن دامنه نوسان پیدا کنند.

هدف سفته بازی کوتاه مدت و نوسان گیری در بازه. جز اینکه یک نوسان کوتاه مدت را ایجاد می کند. نقدینگی باعث نوسان ات کوتاه مدت می شود و این نوسان ات. این کارشناس بازار سرمایه افزود نوسان گیران در کوتاه مدت.

گذشت چهارشنبه دوم تیرماه بعد از مدت ها نوسان و. ابهامات بعد از انتخابات ریاست جمهوری به نحو چشم گیری کاهش. نوسان ۷ درصد از کارشناسان حاضر در این نظرسنجی بر. این باورند شاخص سهام در هفته جاری روند کم نوسان ی.

نوسان به شکلی تعریف شود که عامل ایجاد صف نشود. دامنه نوسان نباید کامل برداشته شود بعد از تکمیل مطالعات. یک طرح اساسی برای دامنه نوسان پیدا خواهیم کرد .

بازارها در چند وقت گذشته با نوسان قیمتی همراه بودند. بروز چنین مشکلاتی جلو گیری کرد وی با بیان اینکه ماهیت. خواهیم کرد مخالف وجود دامنه نوسان هستم وی با بیان. فرد دیگری با محدودیت دامنه نوسان مخالف هستم اما گاهی.

تسهیل و رفع موانع تولید در مورد نوسان قیمت مرغ. البته نوسان ات اخیر قیمت مرغ ناشی از این مسئله است. نوسان ات اخیر قیمت مرغ ناشی از وضعیت جوجه ریزی و.

بازار بورس و راهنمای کسب درآمد از بازار بورس (بخش دوم)

در مسیر موفقیت، ما اغلب قوی ترین عواملی را که در اختیار داریم نادیده می گیریم. اینها جادوی تکرار تحلیل گریزی در بورس؟ زمان و بهره مرکب است. سرمایه گذاری منظم، اجتناب از ریسک های مالی غیرضروری و اینکه پول شما برای سال ها یا حتی دهه ها کار کند، مطمئن ترین راه برای افزایش دارایی های شما هستند. حال چگونه از بازار بورس درآمد کسب کنیم؟ با بخش دوم راهنمای کسب درآمد از بازار بورس با شما هستم.

تاکتیک ها و نکاتی برای کسب درآمد از بازار بورس

تاکتیک ها و نکاتی برای کسب درآمد از بازار بورس

در بازار بورس احساسات خود را کنترل کنید.

اگر بتوانید ریاضی پنجم دبستان را انجام دهید، می توانید در بورس موفق باشید. البته مگر اینکه از وضعیت عاطفی خود آگاه باشید و اجازه ندهید شما را راهنمایی کند.حتی اگر باهوش ترین فرد دنیا باشید، اگر انضباط عاطفی ندارید، ممکن است بازار بورس و سهام برای شما سود چندانی نداشته باشد. بهترین مثال در این مورد اسحاق نیوتن است که به عنوان باهوش ترین مرد جهان توصیف می شود.

نیوتن در یک شرکت بازرگانی به نام دریای جنوبی نیز با شایعاتی مبنی بر دریافت مجوز از ایالت و دو برابر شدن درآمدش، سرمایه گذاری کرد و در مدت کوتاهی پول خود را چهار برابر کرد و سهام خود را فروخت. اما وقتی دید که سهام همچنان در حال افزایش است، طاقت نیاورد و دوباره آن را با قیمت ۹۰۰ دلار خرید و این بار از معاملات اهرمی برای کسب درآمد بیشتر استفاده کرد. با وجود اینکه قیمت ها چند روزی به افزایش خود ادامه دادند، ناگهان قیمت سهام از ۱۵۰۰ دلار به ۱۵۰ دلار کاهش یافت. در نتیجه دانشمند معروف تمام دارایی خود را از دست داد.

در مورد نرم افزار تحلیل بازار در بازار بورس بخوانید.

بزرگترین مانع برای سود در بازار بورس و سهام ناتوانی افراد در کنترل احساسات خود و در نتیجه ناتوانی آنها در تصمیم گیری منطقی است. در کوتاه مدت، قیمت شرکت ها منعکس کننده احساسات ترکیبی کل جامعه سرمایه گذاران است. زمانی که بیشتر سرمایه گذاران شروع به نگرانی در مورد یک شرکت می کنند، قیمت ها معمولاً کاهش می یابد، همانطور که وقتی سرمایه گذاران شروع به فکر مثبت در مورد شرکت می کنند، قیمت ها احتمالاً افزایش می یابد.

در مورد نرم افزار سهام بازار بورس بیشتر بدانید.

افرادی که افکار منفی در مورد بازار دارند “خرس” نامیده می شوند، در حالی که افرادی که افکار مثبت دارند “گاو نر” نامیده می شوند. نبرد مداوم بین خرس ها و گاوها در ساعات کاری در قیمت های دائمی در حال تغییر اوراق بهادار منعکس شده است. این نوسانات کوتاه مدت به جای تحلیل منطقی و سیستماتیک دارایی ها، مدیریت و برنامه های شرکت، ناشی از شایعات، گمانه زنی ها و امیدها (احساسات) است.

قیمت هایی که برخلاف انتظار ما در نوسان است، تنش و ناامنی ایجاد می کند. در این مواقع: «آیا برای جلوگیری از ضرر سهامم را بفروشم؟ آیا باید آن را نگه دارم و بیشتر بخرم، به این امید که قیمت ها دوباره افزایش یابد؟» چنین سوالاتی ذهن ما را به خود مشغول کرده است.

حتی اگر قیمت‌ها در مسیر مورد انتظار پیش بروند، سؤالات زیر به ذهن متبادر می‌شود: «آیا سهامی که از بازار بورس خریداری کرده‌ام با کسب سود مشخص، قبل از کاهش قیمت‌ها بفروشم؟ یا ممکن است قیمت‌ها از این هم بالاتر برود، پس باید صبر کنم؟ چنین افکاری به ذهن ما خطور می کند، به خصوص زمانی که دائماً قیمت ها را رصد می کنیم. وقتی احساسات ما عامل اصلی اعمال ما باشد، تصمیمی که می گیریم به احتمال زیاد اشتباه خواهد بود.

در مورد نرم افزار جامع تحلیل بازار بخوانید.

نباید از کاهش قیمت سهامتان ناراحت باشید و همینطور از افزایش آن خوشحال باشید. وقتی این کار را انجام می دهید، احساسات شما تحت کنترل است.

اگر دلیل موجهی برای خرید سهام دارید و دلیل شما منطقی است، تغییرات کوتاه مدت و ناگهانی قیمت نباید روی شما تاثیر بگذارد. با این حال، اگر متوجه شدید که دلیل شما یک تصمیم اشتباه بوده است، باید زمان فروش دارایی خود را نیز برنامه ریزی کنید. به عبارت دیگر، در صورت تکرار تحلیل گریزی در بورس؟ ایجاد آسیب، باید یک استراتژی فرار داشته باشید.

بازار و قیمت ها را روزانه دنبال نکنید.

دربازار بورس قیمت ها را روزانه دنبال نکنید.

دنبال کردن اوراق بورس به صورت آنلاین این تصور را در ذهن شما ایجاد می کند که بورس یک “مسابقه دوی ۱۰۰ متری” هیجان انگیز است. با این حال، بازار سهام یک ماراتن طولانی است تا یک مسابقه دویدن کوتاه. مهم این نیست که اول باشی، بلکه رسیدن به خط مقصد است.

اگر قیمت خانه شما در اینترنت یا تلویزیون، هر روز یک پنی اعلام می شد، آیا می توانستید تا آخر عمر با خوشی زندگی کنید؟

“اگر ارزش خانه خود را دقیقه به دقیقه بررسی نمی کردید، آیا از افزایش یا از دست دادن ارزش آن جلوگیری می کنید؟”

پس چرا برای سهام به گونه ای متفاوت رفتار می شود؟

در آزمایشی که در دهه ۱۹۸۰ توسط روانشناس هاروارد، پل آندریسن انجام شد، مشاهده شد که سرمایه گذارانی که روزانه از سهام خود مطلع می شدند، تنها نصف سرمایه گذارانی که هیچ اطلاعاتی دریافت نمی کردند، درآمد داشتند. دلیل این موضوع چه می تواند باشد؟

بر اساس یک تحقیق نوآورانه در جهان، اگر یک رویداد ۲ تا ۳ بار متوالی تکرار شود، مغز ما منتظر می ماند تا این اتفاق بعد از آن رخ دهد و اگر این انتظار محقق شود، دوپامین، هورمون شادی، ترشح می شود و مغز پر از شادی است به همین ترتیب وقتی یک سهم ۲-۳ روز متوالی افزایش پیدا می کند، فکر می کنیم ادامه خواهد داشت و اگر این اتفاق بیفتد بسیار خوشحال می شویم. این باعث می شود که ما به پیش بینی های خود وابسته شویم.

در مورد نرم افزار امور سهام بیشتر بدانید.

هنگامی که سهام شروع به کاهش می کند، قسمت آمیگدال مغز ما که ترس و اضطراب را مدیریت می کند شروع به کار می کند. این بخشی است که پاسخ “جنگ یا گریز” را ایجاد می کند، که غریزه بقا است که در همه حیوانات یافت می شود. همانطور که سهام ما کاهش می یابد، ما می ترسیم و نگران هستیم. به همین دلیل می خواهیم سهام را بفروشیم و از شر این احساس خلاص شویم.

علاوه بر این، به گفته محقق برنده جایزه نوبل، دانیل کانمن، ما به ضررها ۲ برابر شدیدتر از دستاوردها واکنش نشان می دهیم. مهم نیست که چقدر از کسب ۱۰۰۰ دلار احساس خوشحالی می کنید، از دست دادن ۱۰۰۰ دلار حداقل دو برابر بیشتر ضرر خواهد داشت. به همین دلیل است که نمی توانیم در بازاری که قیمت ها روز به روز در حال کاهش است، سهام خود را تکرار تحلیل گریزی در بورس؟ با قیمت های بسیار پایین بفروشیم. با این حال، این واقعیت که سهامی که در بلندمدت به آن اعتماد داریم و می دانیم قیمت آن ارزان است، برای مدتی کاهش یافته است، چیزی را تغییر نمی دهد. برعکس، ارزان تر شده است و فرصت خرید بهتری ایجاد می کند.

با توجه به همه اینها، تجارت می تواند ذهن شما را وسوسه کند و آسیب بزرگی به شما وارد کند. بنابراین روزانه دنبال بازار نباشید و معامله نکنید!

وظیفه سبدگردان چیست؟

وظیفه سبدگردان چیست؟

سبدگردان شخصی حقوقی است که با کسب سود و نفع بیشتر، امور مربوط به خرید و فروش و مدیریت ریسک اشخاص حقیقی را کنترل می کند. اما سوال اصلی اینجا است که وظیفه سبدگردان چیست؟
به طور کلی از مهم ترین وظایف سبدگردان ها و شرکت سبدگردانی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • تصمیم به انجام معاملات با توجه به میزان ریسک پذیری سرمایه گذار
 • تصمیم به نگهداری سهام از صنایع مختلف در بازه زمانی مختلف
 • تصمیم به خرید سهام از صنایع مختلف در بازه های زمانی مختلف
 • تصمیم به فروش سهام از صنایع مختلف در بازه های زمانی گوناگون
 • تصمیم به خرید یا فروش اوراق بهادار به نام سرمایه گذاری معین
 • تشخیص زمان مناسب برای معامله با استفاده از تکنیک های بورس
 • ایجاد یک سبد اختصاصی مناسب با سرمایه سرمایه گذار
 • ایجاد سبد اختصاصی در بورس کالا و ارز با توجه به علاقه سرمایه گذار
 • فعالیت یا عدم فعالیت در نماد های مختلف با توجه به اعلام سرمایه گذار

داشتن اطلاعات کافی درباره بورس

شروع هر فعالیتی به اطلاعات کافی و لازم در آن زمینه نیاز دارد. ورود به بازار سرمایه نیاز به تحقیق، مطالعه و اطلاعات بیشتری در این زمینه دارد. استفاده از افراد با تجربه نیز کمک شایانی به شما می کند. بنابراین ابتدا اطلاعات خود را در مورد بورس کامل کنید، سپس وارد بازار سرمایه شوید.
اطلاعات لازم در زمینه بازار بورس شامل دو بخش است:

 • نحوه ورود به بورس
 • نحوه انجام معاملات و تحلیل سهم

برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می‌توانید از سایت‌های آموزشی معتبر و سامانه مجازی معاملات مربوط به سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده کنید. سایت مدیریت فناوری بورس تهران تسه مهم‌ترین سایت‌هایی است که لازم است سهامداران با آن آشنا شوند. در این سایت‌ اطلاعات و فایل‌های صوتی قرار داده شده تا افراد بتوانند از آنها استفاده کنند. اما این پروسه خیلی زمان بر است به همین علت افرادی که زمان کافی برای این موضوع رو ندارند باید به صورت غیر مستقیم از طریق صندوق و سبدگردانی سرمایه گذاری کنند.

آشنایی با تکرار تحلیل گریزی در بورس؟ قوانین و اصطلاحات بورس

بازار سرمایه به عنوان یکی از مناسب ترین ساز و کارها برای تأمین مالی شرکت های مختلف و هم چنین سرمایه گذارای افراد جامعه با سرمایه های خرد و کلان به شمار میرود که تا حد بسیار زیادی میتواند به عنوان ابزاری برای مدیریت ریسک های اقتصادی به شمار برود.
سازمان بورس اوراق بهادار یک موسسه عمومی غیردولتی که دارای شخصیت حقوقی مستقل از اعضاء است قوانین و مقررات مخصوص به خود را دارد و به دلیل الزام به فعالیت در یک چهارچوب شفاف و با نظارت دائمی و مستمر محل بسیار مساعدی برای تجمیع سرمایه های اندک به شمار میرود. این سازمان به دلیل ماهیت عملکرد خود مکلف به تبعیت از قوانین و مقرراتی است تا نظم بازار سرمایه مختل نگردد.
مهم ترین قوانینی که بر بورس حاکم است عبارت است از: قانون بازار اوراق بهادار، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی و قانون مبارزه با پولشویی. در هریک از این قوانین برای نهادهای مالی وابسته به بورس الزامات و تکالیفی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در نظر گرفته شده است. دانستن تمامی این قوانین شالید الزامی برای معامله کردن نداشته باشد اما برای سرمایه گذاری موفق لازم است .

آشنایی با تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یا Technical Analysis یکی از مدل های است که تحلیلگران بازار سرمایه برای ارزیابی سهام‌ها و تشخیص موقعیت‌های مناسب از آن استفاده می‌کنند. این روش کاملاً مبتنی بر نمودارها، جدول‌ها، روند ارزش سهام، آمار و ارقام و محاسبات ریاضی است.
تحلیل تکنیکال به این صورت است که شما با بررسی سابقه یک سهام و کشف الگوهای پیشروی آن، رفتار یک سهام را درمی‌آورید و مطابق آن برای خرید و فروش تصمیم می‌گیرید.
به عنوان نمونه سهامی را بررسی می‌کنید و متوجه می‌شوید روند این سهام به این گونه است که پس از مقداری رشد طی بازه زمانی مشخصی، به طور معمول ریزش قیمت دارد و این الگو به طور مداوم تکرار می‌شود. در نتیجه ابتدا صبر می‌کنید تا زمان ریزش فرا برسد. زمانی‌که ریزش به آخرین حد خود رسید اقدام به خرید سهام می‌کنید و سپس در اوج و پیش از ریزش دوباره اقدام به فروش آن می‌کنید. آشنایی به این علم هم نیاز به برگزاری جلسه های آموزشی متعدد دارد .

آشنایی با تحلیل بنیادی

آنالیز و بررسی سهام های از طریق تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis) به یکی از مهم‌ترین روش های سرمایه گذاری اشاره دارد . اینکه آیا سهام شرکت مورد نظر شما ارزش سرمایه‌گذاری را دارد یا خیر. در تحلیل بنیادی، به بررسی ارزش سهام یک شرکت با تمرکز بر عوامل زیرزمینه‌ای اثرگذار بر تجارت اصلی آن کسب‌و‌کار و وضعیتش در آینده، می‌پردازیم. شما می‌توانید تحلیل بنیادی را برای یک صنعت یا اقتصاد به صورت کلی انجام دهید. به عبارتی دیگر، منظور از تحلیل بنیادی بررسی پایه‌ای هر موردی است که نشان‌دهنده وضعیت اقتصادی شرکت موردنظر باشد. تحلیل بنیادی به موارد واضحی مانند درآمد و سود تا نسبت فروش شرکت به کل فروش صنعت مربوطه و کیفیت مدیریت آن می‌پردازد.

داشتن تجربه کافی در بورس

بازار سرمایه، بازاری بسیار منعطف است و نسبت به هر گونه اخبار و یا رفتاری، حساسیت نشان می دهد؛ تا جایی که می توان گفت وضعیت یک بازار بورس پویا، نشان دهنده وضعیت اقتصادی کشور است. بنابراین، تصمیم گیری در مورد خرید و فروش سهام، نیازمند داشتن آگاهی، تجربه و دانش کافی است و یک سرمایه گذار باید نسبت به شرایط اقتصادی کشور، شرایط کلی بورس، وضعیت صنایع، وضعیت شرکت های بورسی و مسائل بنیادی اطلاعات کافی داشته باشد. متاسفانه در بین سرمایه گذاران، کسانی هستند که با تصمیم های احساسی و هیجانی خود، متحمل زیان می شوند. به همین دلیل از جمله الزامات ورود تکرار تحلیل گریزی در بورس؟ به بازار بورس، پرهیز از تصمیم ها و خرید و فروش هیجانی است. به همین دلیل، در این مطلب قصد داریم تا کمی درباره خرید و فروش هیجانی در بورس و راه های پیشگیری از آن صحبت کنیم. داشتن تجربه کافی در بورس تنها راهی است که می تواند باعث شود شما از هیجانات بازار نه تنها ضررننکنید بلکه سود هم کسب کنید.

سرمایه گذاری متناسب با ریسک پذیری سرمایه گذار

آیا در کل اهل ریسک هستید؟ قبل از آنکه با انواع ریسک در سرمایه گذاری آشنا شویم بهتر است به این نکته اشاره کنیم که انسان‌ها به طور ذاتی در مقابل انواع ریسک به سه دسته تقسیم می‌شوند.

 • افراد ریسک گریز : این دسته از افراد به روالی ثابت خو گرفته‌اند و حاضر نیستند برای احتمال رسیدن به نتیجه‌ای بهتر تغییری در شرایط موجود ایجاد کنند.
 • افراد ریسک پذیر : مشخص است که این دسته از افراد به طور ذاتی ابایی از ریسک کردن ندارند. کسانی که برای به دست آوردن نتیجه‌ای بهتر حاضراند کمی خطر کنند.
 • افراد بی تفاوت نسبت به ریسک : کسانی که در تکرار تحلیل گریزی در بورس؟ برابر ریسک پذیری یا ریسک گریزی عملکردی خنثی دارند.

ریسک در سرمایه گذاری و بازار سرمایه

معمولا افرادی که به سرمایه گذاری روی می‌آورند علاقه‌ای به ریسک نیستند.
به طور کلی ریسک سرمایه گذاری به معنی اختلاف میزان بازدهی واقعی نسبت به بازدهی مورد انتظار است. این بازدهی می‌تواند مثبت و یا منفی باشد.
اگر با معیارهای سنجش ریسک آشنا باشید، می‌توانید به بازدهی مثبت دست پیدا کنید. در کشور ما جدا از ریسک‌های سنتی سرمایه گذاری، متغیرهای دیگری مانند تحریم، کسری بودجه، مذاکرات برجامی و … نیز بر بازدهی فعالیت اقتصادی شما تاثیرگذار است.
به طور کل میتوان گفت مقوله ریسک علم و تخصصی است که شرکت های سبدگردان حتما برای معاملات هر شخص از آن استفاده میکنند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.