خواندن یک جدول همبستگی ارز


زولبیا بامیه «واجب» نیست!

ماه مبارک رمضان مهمترین فرصت رشد و تعالی معنوی است و نخستین هدفی که در تمام ابعاد و غایات و شئون گوناگون این ماه وجود دارد بالارفتن انسان در مدارج عبودیت است.

برپايي مجالس افطار و چيده شدن سفره هاي افطاري و سحري نيز قبل از كاركردهاي متنوع فردي و اجتماعي به اين هدف اساسي نظر دارد.

دورهم نشستن مردم و تجديد ديدارها و ايجاد آشنايي ها و به قول معروف "چشم در چشم شدن" هاي افطاري ماه رمضان يكي از عوامل اساسي همبستگي اجتماعي و ايجاد احساس وحدت و همدلي است كه شايد در پرتو فضاي روحاني اين ماه تاثير و بركت دوچندان مي يابد، اما مهم تر از همه كاركرد معنوي افطار دادن به روزه داران است.

پيامبر اكرم در خطبه شعبانيه معروف خود به مسلمانان توصيه كردند كه از اين فرصت استثنايي براي نجات خويش از آتش جهنم استفاده كنند؛ "هر كس روزه داري مؤمن را افطار دهد گويي بنده اي آزاد كرده و همين باعث نجات او از آتش جهنم خواهد بود".

اين هدف اساسي نيازي به امكانات فراوان و سفره هاي رنگارنگ و توانايي گسترده مالي ندارد و حتى با پذيرايي ساده يك خرما و يك ليوان آب محقق مي شود.

بالابردن توقع و انتظار عمومي در شكل و حجم پذيرايي و نوع افطارهاي ماه رمضان تنها باعث محدود شدن اين گردهمايي هاي مبارك و محروم گشتن مردم از اين فرصت طلايي است. تصويري كه رسانه هاي گوناگون مخصوصا تلويزيون از سفره هاي افطاري - چه در اخبار و گزارش ها و چه در مجموعه هاي تلويزيوني و فيلم هاي سينمايي - ارائه مي دهند يا توقعي كه آگهي هاي تصويري بازرگاني، بيلبوردها، پوسترها و . در ذهن مخاطب ايجاد مي كنند به مرور هم باعث محدود شدن پذيرايي افطار مي شود و هم كار را بر قشرهاي مستضعف و حتى عادي جامعه سخت مي سازد.

وقتي اين توقع به وجود آيد كه در كنار نان تازه و پنير و سبزي بايد حتما مغز گردو يا آش و هليم هم باشد ودر كنار شربت و چاي و خرما حتما بايد چند رقم دسر و ميوه هم قرار گيرد به طور طبيعي تكليف وعده شام معلوم است!

حال خانواده اي كه مثلا پدرش يك شخص عادي با حقوق بازنشستگي است و چندين نوه و نتيجه هم دارد، او براي يك پذيرايي ساده بستگان و نزديكان خود بايد چه كند؟

چشم و هم چشمي آخر ندارد و توقع و انتظار مادي هم هرگز پايان نخواهد داشت و البته طبيعي است كه اين روند به مرور نتيجه اي جز حذف و نابودي فرصت هاي معنوي نداشته باشد.

اين كه صاحبان كالاها اصرار داشته باشند كه روز به روز سفره ها رنگين تر و مفصل تر بشوند عجيب نيست زيرا آنها هدفي جز توسعه بازار و فروش بيشتر ندارند و اگر بتوانند حتى كاري مي كنند كه باور كنيم در سفره افطار بايد مثل سفره هفت سين حتما هفت رقم شام و هفت نوع دسر چيده شود!

ليكن از كساني كه ماه رمضان را ماه معنويت و ايمان مي دانند عجيب است كه هدف اصلي اين سفره ها را فراموش كنند و به جاي حفظ اصالت و پايين آوردن سطح توقع عمومي خودشان هم وارد اين بازي شوند.

بايد كاري كرد تا سادگي و عادي بودن سفره هاي افطار حفظ شود و همه به ياد داشته باشند كه مي توان با يك نان و پنير يا تخم مرغ نيمروي ساده هم سفره انداخت و حتما نيازي به سفره هاي رنگارنگ نيست كه چند رقم مقدمات و مخلفات داشته باشد و گمان كنيم كه مثلا زولبيا و باميه نيز از واجبات ماه مبارك رمضان است!

زولبیا بامیه «واجب» نیست!

ماه مبارک رمضان مهمترین فرصت رشد و تعالی معنوی است و نخستین هدفی که در تمام ابعاد و غایات و شئون گوناگون این ماه وجود دارد بالارفتن انسان در مدارج عبودیت است.

برپايي مجالس افطار و چيده شدن سفره هاي افطاري و سحري نيز قبل از كاركردهاي متنوع فردي و اجتماعي به اين خواندن یک جدول همبستگی ارز هدف اساسي نظر دارد.

دورهم نشستن مردم و تجديد ديدارها و ايجاد آشنايي ها و به قول معروف "چشم در چشم شدن" هاي افطاري ماه رمضان يكي از عوامل اساسي همبستگي اجتماعي و ايجاد احساس وحدت و همدلي است كه شايد در پرتو فضاي روحاني اين ماه تاثير و بركت دوچندان مي يابد، اما مهم تر از همه كاركرد معنوي افطار دادن به روزه داران است.

پيامبر اكرم در خطبه شعبانيه معروف خود به مسلمانان توصيه كردند كه از اين فرصت استثنايي براي نجات خويش از آتش جهنم استفاده كنند؛ "هر كس روزه داري مؤمن را افطار دهد گويي بنده اي آزاد كرده و همين باعث نجات او از آتش جهنم خواهد بود".

اين هدف اساسي نيازي به امكانات فراوان و سفره هاي رنگارنگ و توانايي گسترده مالي ندارد و حتى با پذيرايي ساده يك خرما و يك ليوان آب محقق مي شود.

بالابردن توقع و انتظار عمومي در شكل و حجم پذيرايي و نوع افطارهاي ماه رمضان تنها باعث محدود شدن اين گردهمايي هاي مبارك و محروم گشتن مردم از اين فرصت طلايي است. تصويري كه رسانه هاي گوناگون مخصوصا تلويزيون از سفره هاي افطاري - چه در اخبار و گزارش ها و چه در مجموعه هاي تلويزيوني و فيلم هاي سينمايي - ارائه مي دهند يا توقعي كه آگهي هاي تصويري بازرگاني، بيلبوردها، پوسترها و . در ذهن مخاطب ايجاد مي كنند به مرور هم باعث محدود شدن پذيرايي افطار مي شود و هم كار را بر قشرهاي مستضعف و حتى عادي جامعه سخت مي سازد.

وقتي اين توقع به وجود آيد كه در كنار نان تازه و پنير و سبزي بايد حتما مغز گردو يا آش و هليم هم باشد ودر كنار شربت و چاي و خرما حتما بايد چند رقم دسر و ميوه هم قرار گيرد به طور طبيعي تكليف وعده شام معلوم است!

حال خانواده اي كه مثلا پدرش يك شخص عادي با خواندن یک جدول همبستگی ارز حقوق بازنشستگي است و چندين نوه و نتيجه هم دارد، او براي يك پذيرايي ساده بستگان و نزديكان خود بايد چه كند؟

چشم و هم چشمي آخر ندارد و توقع و انتظار مادي هم هرگز پايان نخواهد داشت و البته طبيعي است كه اين روند به مرور نتيجه اي جز حذف و نابودي فرصت هاي معنوي نداشته باشد.

اين كه صاحبان كالاها اصرار داشته باشند كه روز به روز سفره ها رنگين تر و مفصل تر بشوند عجيب نيست زيرا آنها هدفي جز توسعه بازار و فروش بيشتر ندارند و اگر بتوانند حتى كاري مي كنند كه باور كنيم در سفره افطار بايد مثل سفره هفت سين حتما هفت رقم شام و هفت نوع دسر چيده شود!

ليكن از كساني كه ماه رمضان را ماه معنويت و ايمان مي دانند عجيب است كه هدف اصلي اين سفره ها را فراموش كنند و به جاي حفظ اصالت و پايين آوردن سطح توقع عمومي خودشان هم وارد اين بازي شوند.

بايد كاري كرد تا سادگي و عادي بودن سفره هاي افطار حفظ شود و همه به ياد داشته باشند كه مي توان با يك نان و پنير يا تخم مرغ نيمروي ساده هم سفره انداخت و حتما نيازي به سفره هاي رنگارنگ نيست كه چند رقم مقدمات و مخلفات داشته باشد و گمان كنيم كه مثلا زولبيا و باميه نيز از واجبات ماه مبارك رمضان است!

خواندن یک جدول همبستگی ارز

۲۶ تیر ۹۷ - ۱۱:۵۹

مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی این موضوع را که دولت می خواهد پرداخت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را متوقف کند، تکذیب کرد.

خبرگزاری ایلنا: مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی این موضوع را که دولت می خواهد پرداخت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را متوقف کند، تکذیب کرد.

مهدی کسرایی پور افزود: با توجه به روند غیر معمول و غیر منطقی ثبت سفارش انجام شده از ابتدای امسال تاکنون لازم بود ارزیابی هایی در این باره انجام شود تا دریابیم چه میزان از این ثبت سفارش‌ها واقعی و مرتبط با نیازهای کشور است.

وی اظهار داشت:بنابراین قرار شد ثبت سفارش‌هایی که بانک مرکزی به آن هنوز ارز تخصیص نداده است بازنگری و ارزیابی شوند.

وی با اشاره به اینکه بازار دوم ارز از نوزدهم تیر شکل گرفت، افزود: با توجه به ساز و کاری که برای فعالیت در این بازار تعریف شد دو روش برای انتقال ارز و امتیاز واردات در قبال صادرات دیده شده یک حالت این است که خریدار و فرشنده یعنی همان وارد کننده و صادر کننده همدیگر را پیدا می کنند و انتقال با نرخ توافقی، انجام می شود و در حالت دوم، صادرکننده های خرد با استفاده از ظرفیت سامانه نیما ارز خود را عرضه می کنند.

وی ادامه داد: در این مدت کم شکل گیری بازار دوم ارز، ۱۸۰ میلیون یورو در سمت عرضه ارز از جانب صادرکننده ها پیشنهاد داشتیم که از این میزان ۶۵ میلیون یورو به معاملات قطعی رسید و در سمت تقاضا (واردات) از محل گروه سوم هم حدود سه و نیم یورو ارز، فروش رفت.

کسرایی پور افزود: با توجه به روند غیر معمولی که در بحث ثبت سفارش داشتیم کالاها را اولویت بندی کردند. مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: موضوع ارز مسافرتی در حال بررسی است و به ستاد اقتصادی دولت، منعکس شد و در آن جا در این باره تصمیم گیری خواهد شد.

کتابخوان‌های الکترونیکی بازیگران جدید دنیای کتاب‌

با پیشرفت تکنولوژی، کتاب‌ها نیز با شکل و شمایل جدیدی وارد دنیای ما شدند. کتاب‌های دیجیتال با سرعت زیادی جایگزین کتاب‌های کاغذی و چاپی شده‌اند و این روال با سرعت ادامه دارد. کتابخوان‌های دیجیتال به بازار آمدند تا جای کتاب‌های کاغذی و کتابخانه‌ها را بگیرند و حجم بالایی از اطلاعات کتاب‌ها را همه جا در دسترس‌ قرار دهند.-

کتابخوان‌های الکترونیکی بازیگران جدید دنیای کتاب‌

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) کتابخوان‌ دیجیتال یا (Ebook Reader) وسیله‌ای برای خواندن آسان کتاب‌های الکترونیکی است. کتابخوان الکترونیکی روشی جدید است که کمک می‌کند کاربر کتاب‌های مورد علاقه خود را همیشه و در هر مکانی همراه داشته باشد. یک گجت باریک و سبک می‌تواند جایگزین چند صد کتاب حجیم و سنگین شود.

کتابخوان‌ الکترونیکی با خواندن یک جدول همبستگی ارز استفاده از تکنولوژی جوهر الکترونیکی «E-Ink Vizplex» صفحه دستگاه را مانند یک کاغذ واقعی نمایش می‌دهد. کنتراست، رزولوشن و پهنای دید بالا، خواندن از روی (Ebook Reader) را شبیه خواندن یک کتاب کاغذی کرده است. همچنین به‌دلیل نداشتن نور پس زمینه، کاربر به‌راحتی می‌تواند در زیر نور خورشید ساعت‌های طولانی مطالعه کند.

کتابخوان‌های الکترونیکی که امکان اتصال به اینترنت را دارند، می‌توانند علاوه بر نگهداری صدها کتاب در حافظه داخلی، به‌طور مستقیم از اینترنت کتاب مورد علاقه مخاطب را دانلود کنند. همچنین در بعضی مدل‌ها امکان استفاده از فضای مجازی «کلود» هم وجود دارد که کاربر می‌تواند از این فضا برای نگهداری از کتابخانه آنلاین خود استفاده کند. همچنین امکان دسترسی سریع به دیکشنری و امکان استفاده از سایت‌های ویکی پدیا و گوگل (فقط با لمس یک کلمه) و جستجو در آن‌ها، ظرفیت یادگیری را چندین برابر خواهد کرد.

مدتی از ورود انواع گجت‌هایی که با عنوان کتابخوان الکترونیکی یا «E-Reader» وارد زندگی ما شده‌اند می‌گذرد. آمازون به عنوان بزرگترین فروشگاه کتاب دنیا نخستین شرکتی بود که به‌صورت حرفه‌ای به این بازار قدم گذاشت. سونی و B & N نیز از شرکت‌ها و موسسات انتشاراتی خواندن یک جدول همبستگی ارز مهمی بودند که همراه یا بعد از آمازون به بازار این تکنولوژی وارد شدند و کتابخوان‌های خود را روانه بازار کردند. در این میان برخی شرکت‌های کوچک دیگر نیز به این عرصه وارد شده و بخش کوچکی از آن را تسخیر کرده‌اند.

هر کدام از شرکت‌های الکترونیکی و چاپ و نشر سعی کردند با اضافه کردن قابلیت‌های جدید و دسترسی رایگان یا کم‌هزینه به دنیایی از کتاب‌ها، بازار را در چنگ خود بگیرند و سود بیشتری ببرند.

تحول در نحوه کتابخوانی
در این روزها که وب به‌سرعت در حال رشد است، بسیاری از ما به آدم‌هایی «وب‌خوان» تبدیل شده‌ایم. آدم‌هایی که متون بلند را نمی‌خوانند و تنها به متن‌های کوتاه بسنده می‌کنند. علم این دسته از افراد هم در همین حد سطحی و ناتمام می‌ماند اما آدم‌هایی که بیشتر کتاب می‌خوانند در درازمدت افرادی صاحب‌نظر و دانا شناخته می‌شوند. شاید یک کتابخوان بتواند نحوه مطالعه را متحول کند. یک کتابخوان می‌تواند دریایی از کتاب‌های جدید را در همه جا در دسترس کاربر قرار دهد.

انواع تکنولوژی کتابخوان‌های الکترونیکی
کتابخوان‌ها در دو نوع رنگی (LCD Backlight) و تکرنگ (E-Ink) تولید می‌شوند. بیشتر کتابخوان‌ها بر پایه «E-Ink»، به‌صورت اختصاصی برای مطالعه کتاب طراحی و ساخته شده‌اند. نمایشگر کتابخوان‌های اولیه بیشتر با مشکلاتی مانند پرش متون و عدم امکان تنظیم شدت رنگ رو‌به‌رو بودند اما این قابلیت‌ها در نمونه‌های جدید تا حدود زیادی رفع شده است. نمایش متون در کتابخوان‌های مجهز به «E-Ink» به متن‌های چاپ‌شده در کتاب‌های کاغذی بسیار شبیه است.

همچنین امکان مطالعه در نور خواندن یک جدول همبستگی ارز شدید آفتاب در نمونه‌های جدید وجود دارد. هر چند در تاریکی، نوری اندک برای مشاهده صحیح متن‌ها ضروری است و در برخی مدل‌ها این نور در پس‌زمینه توسط کتابخوان تامین می‌شود.

نوعی از کتابخوان‌های الکترونیکی نیز تولید و وارد چرخه رقابت شده‌اند که صفحه‌ نمایش رنگی دارند. بیشتر کتابخوان‌های حرفه‌ای این مدل را کمتر می‌پسندند. هر چند با استفاده از این نوع کتابخوان‌ها، امکان نمایش تصاویر و نمودارها، مرور بهتر صفحات وب، مطالعه بلاگ‌ها، مجلات و حتی کتاب‌های کمیک نیز وجود دارد.

علاوه بر نوع نمایش متن‌ها و صفحات در انواع کتابخوان‌ها، مورد خواندن یک جدول همبستگی ارز مهم دیگر، اندازه صفحه‌نمایش است. بیشتر شرکت‌ها، کتابخوان‌های خود را با سایز شش و هفت اینچ عرضه می‌کنند.

در کنار این ویژگی‌ها، یک صفحه لمسی در بسیاری مواقع هنگام استفاده، امتیازی ویژه و مثبت به حساب می‌آید. بسیاری از کتابخوان‌های جدید، از صفحه‌نمایش لمسی به جای کلید‌ها و حتی کیبوردهای فیزیکی بهره می‌برند. البته در بیشتر این مدل‌ها یک صفحه کلید مجازی برای جست‌وجو یا اضافه کردن یادداشت در کتاب‌ها تعبیه شده است.

یکی دیگر از ویژگی‌های مهم در یک کتابخوان، وزن آن است. در میان کتابخوان‌ها، بیشتر نمونه‌هایی که از صفحه‌نمایش «E-Ink» برخوردارند وزن کمی داشتند اما مدل‌های رنگی، با توجه به بدنه متفاوت یا باتری بزرگتر، وزن بالایی دارند.

برای افرادی که مدت بیشتری را در طول روز به مطالعه اختصاص می‌دهند، خسته شدن دست به‌دلیل نگه داشتن مداوم یک کتابخوان در حالتی ثابت، فاکتوری منفی برای یک کتابخوان محسوب می‌شود. پس هنگام انتخاب کتابخوان، باید وزن را به‌عنوان یک فاکتور مهم مورد توجه ویژه قرار داد. وزن ایده‌آل برای یک کتابخوان، حدود ۲۰۰ تا ۴۰۰ گرم است.

چگونگی دسترسی به اینترنت
بیشتر کتابخوان‌ها به‌صورت معمول از Wi-Fi برای اتصال به اینترنت بهره می‌برند. با توجه به امکاناتی که کتابخوان شما در اختیارتان قرار می‌دهد، ممکن است دسترسی به اینترنت ضرورت داشته باشد. با وجودی که اغلب کتابخوان‌ها به Wi-Fi برای ارتباط با اینترنت مجهز هستند اما برخی از آن‌ها به قابلیت اتصال به شبکه اینترنت موبایلی نیز مجهزند.

خلاء یک فرمت استاندارد برای کتابخوان‌های الکترونیکی
هنوز یک فرمت استاندارد برای کتاب‌های الکترونیک وجود ندارد. هر کدام از شرکت‌ها که یک مدل کتابخوان به بازار عرضه کرده‌اند، تقریبا یک فرمت مخصوص به خود را برای کتاب‌های سازگار با آن کتابخوان ایجاد کرده‌اند. بنابراین کاربر خواندن یک جدول همبستگی ارز قبل از انتخاب یک کتابخوان باید کتاب‌هایی را برای کتابخوان خود خریداری و یا دانلود کند که با کتابخوان سازگاری داشته باشد.

فرمت‌های پشتیبانی کننده
کتابخوان‌ها معمولا قابلیت پخش فرمت‌هایی همچون BBeB، ePUB، Microsoft word، RTF و PDF را دارند. این تعداد فرمت تقریبا شامل تمامی کتاب‌های الکترونیکی موجود در بازار است که برای مطالعه در دسترس کاربران قرار دارد.

با گسترش تبلت‌ها و کتابخوان‌ها و استفاده هرچه بیشتر از گوشی‌های هوشمند، فرمتی با عنوان epub)Electroni Publicaition) ایجاد شد که می‌تواند لذت کتاب خواندن را روی این وسایل فراهم کند. همچنین ابزارهایی که از سیستم عامل آندروید استفاده می‌کنند می‌توانند با برنامه از پیش نصب شده توسط شرکت سازنده ابزار و یا نصب یک کتاب‌خوان به سادگی از کتاب‌هایی که با این فرمت در دسترس هستند استفاده کنند.

دسترسی به کتاب‌های کتابخوان در سایر سیستم‌ها
هنگام انتخاب یک کتابخوان الکترونیکی، باید به یک نکته مهم دیگر هم توجه کرد و آن امکان مطالعه کتاب‌های مخصوص آن در سایر دستگاه‌ها است. برنامه‌هایی که برای مطالعه کتاب‌ها در هر کتابخوان یا تبلت در دسترس شماست، از این لحاظ که به کتاب‌هایتان در هر وضعیتی دسترسی داشته باشید، اهمیت دارند.

وضعیت مصرف باتری در «E-Reader»
وضعیت باتری یک فاکتور متغیر در انواع کتاب‌خوان‌ها است. بیشتر کتابخوان‌ها به‌طور معمول، حداقل تا چند روز نیاز به شارژ مجدد ندارند. میزان استفاده روزانه، وضعیت اتصال بی‌سیم و نور پس‌زمینه در کتابخوان‌های رنگی، از عوامل مهم در تمام شدن شارژ باتری کتابخوان است.

بررسی وضعیت حافظه در انواع کتابخوان‌ها
میزان حافظه در انواع مختلف کتاب‌خوان‌های الکترونیکی یک فاکتور متغیر است. برخی کتابخوان‌ها تنها از یک حافظه ثابت بهره می‌برند، اما بیشتر کتابخوان‌ها امکان اضافه کردن حافظه جانبی را نیز دارند.

قابلیت‌های اضافی
در کنار همه کارکردهایی که به صورت پیش‌فرض از یک کتابخوان انتظار می‌رود قابلیت‌هایی همچون نمایش تصاویر، پشتیبانی از فرمت‌های مختلف صوتی برای پخش موزیک یا پادکست، قابلیت خواندن متون (text-to-speech)، مرور صفحات وب، ایمیل و اپلیکیشن‌های جانبی در بسیاری موارد در کنار مطالعه کتاب مورد نیاز است.

کتابخوان الکترونیکی در یک نگاه
در کتاب دیجیتال می‌توان کلمات را جست‌وجو کرد و یا زیر جملات را به‌صورت موقت خط کشید و هایلایت کرد. همچنین می‌توان فونت کتاب را بزرگ‌تر یا کوچک‌تر کرد. علاوه بر آن می‌توان به‌راحتی از آخرین صفحه‌‌ای که خوانده‌ شده مطالعه را از سر گرفت. با یک دستگاه کتابخوان الکترونیک می‌توان کلیپ تماشا کرد حتی تاریکی مطلق نیز مانع مطالعه نمی‌شود. به این ترتیب در انرژی برق نیز صرفه‌جویی می‌شود. باتری دستگاه نیز تا یک هفته جوابگوی نیاز کاربر است و احتیاجی به شارژ مجدد ندارد. به‌راحتی می‌‌توان مانند دیگر فایل‌ها از دستگاه بک‌آپ تهیه و در مواقع ضروری اطلاعات را بازیابی کرد.

خواندن با صدای بلند بهترین شیوه به خاطر سپردن مطالب درسی

رکنا:محققان کانادایی می گویند افرادی که با صدای بلند درس می خوانند مطالب درسی به خاطرشان خواندن یک جدول همبستگی ارز می ماند و حافظه شان با این روش تقویت می شود.

خواندن با صدای بلند بهترین شیوه به خاطر سپردن مطالب درسی

مطالعه جدید نشان می دهد خواندن با صدای بلند شانس به خاطر سپردن مطالب را بهبود می بخشد.محققان کانادایی از ۹۵ فرد خواستند تا اطلاعات نوشته شده را به چهار شیوه به خاطر بسپارند: خواندن اطلاعات بدون صدا؛ گوش دادن به فرد دیگری که آن اطلاعات را می خواند؛ گوش دادن به صدای ضبط شده آن مطالب؛ و خواندن مطالب با صدای بلند.

محققان دریافتند خواندن با صدای بلند بهترین شیوه به خاطر سپردن مطالب است. به گفته کالین مک لود، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه واترلو کانادا، «این مسئله یادگیری و فواید حافظه ناشی از مشارکت فعالانه را اثبات می کند. زمانیکه ما یک معیار فعال یا عنصر تولیدی را در کلمه بگنجانیم، آن کلمه در حافظه بلندمدت ثبت می شود و احتمال حفظ کردنش بیشتر می شود.»

وی در ادامه تاکید می کند: «کاربردهای عملی این تحقیق این است که مثلا در مورد سالمندان، توصیه می کنیم جدول و پازل حل کنند تا حافظه شان تقویت شود.»محققان بر ورزش Sport و تحرک منظم برای داشتن حافظه خوب هم تاکید دارند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.