شمع‌ها به چند دسته تقسیم می‌شوند


پس فراموش نکنید که به شدت به عمر شمع خود حساس باشید و آن را در زمان مقرر تعویض نمایید (بیشتر سازندگان شمع، تعویض هر شمع را برای پانزده هزار کیلومتر کار موتور توصیه می‌نمایند) ضمنا در موقع سرویس اتومبیل و موتور ، شمع ها هم باید بازدید شوند، پس شما خود ضامن خودرو خود باشید و پس از مطالعه این مقاله به نکات که گوشزد می کنیم توجه کنید، چرا که ما قصدمان بالا بردن اطلاعات شما و بهبود فرهنگ مصرف است.(اگر بخوام عامیانه و در یک خط بگم باید بگم که، وقتی ماشین ریپ بزنه، و یا اینکه بد استارت بخوره، باید تعویض شه ولی در هر صورت در هر صورت شمع ها رو باز کنید ببنید در چه وضعی هستن .. اینطوری خیالتون راحتتره .اگر پلاتینش کثیف بود تمیزش کنید اگر هم خورده شده بود که باید عوض بشه)

عمران ساختمان

انواع شمع و مشخصات سازه ای آن ها
بر حسب شرایط تحت الارضی ، سطح آب زیر زمینی ، و نوع باری که باید حمل شود ، انواع مختلفی از شمع ها در کارهای ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد .
شمع ها بر حسب مصالحی که از آن ساخته می شوند ، دارای انواع زیر هستند :
1-شمع های فولادی
2-شمع های بتنی
3-شمع های چوبی
4-شمع های مرکب

شمع های فولادی
انواع معمول شمع های فولادی ، شمع های لوله ای و شمع های می باشند . شمع های لوله ای نیز در دو حالت انتهای بسته و انتهای باز به زمین کوبیده می شوند . هر چند که از تیرآهن های و بال پهن نیز می توان برای شمع کوبی استفاده کرد ، لیکن تیرآهن ها با نیمرخ به علت مساوی بودن ضخامت بال و جان معمولا ترجیح داده می شوند . در نیم رخ های بال پهن و نیم رخ های ، ضخامت جان معمولا کوچکتر از ضخامت بال می باشد . در خیلی از حالات ، شمع های لوله ای بعد از کوبیده شدن با بتن پر می شوند .

شمع های بتنی
در عمل ، شمع های بتنی به دو صورت مورد استفاده قرار می گیرند:
(الف)شمع های پیش ساخته
(ب) شمع های در جاریز .
شمع های پیش ساخته را می توان با استفاده از میلگرد های معمولی ساخت . مقطع آنها به صورت مربع یا هشت ضلعی است) . میلگرد ها به منظور مقاوم نمودن شمع در مقابل خمش تولید شده در هنگام حمل و نقل ، بلند کردن و اعمال نیروی جانبی به شمع و همچنین افزایش مقاومت فشاری ، مورد استفاده قرار می گیرند . شمع های پیش ساخته در طول مورد نظر ساخته شده و تحت شرایط مرطوب به عمل می آیند تا به مقاومت مورد نظر برسند . پس از آن به محل کوبیدن حمل می شوند . شمع های پیش ساخته را می توان با استفاده از کابل های پیش تنیدگی پر مقاومت ، به صورت پیش تنیده در آورد . شمع های بتنی در جاریز بدین صورت اجرا می شوند که ابتدا چاهی در زمین به وسیله دست یا ماشین حفر می شود و سپس قفس آرماتور ها درون چاه قرار داده شده و داخل آن با بتن پر می شود . امروزه شمع های درجا به روش ها و انواع مختلف اجرا می شوند و اکثر آنها در انحصار شرکت خاصی که ابداع کننده اولیه آنها می باشد ، قرار دارند .
شمع های درجاریز در دو گروه اصلی جای می گیرند:
(الف) با غلاف
(ب) بدون غلاف .
هر دو گروه میتوانند دارای نوک پهن شده (پداستال) باشند . شمع های درجاریز غلافدار بدین صورت اجرا می شوند که ابتدا یک لوله فولادی به زمین کوبیده شده و پس از رسیدن به عمق مورد نظر ، مصالح داخلی آن خالی شده و داخل لوله پر از بتن می شود . لوله را می توان با قرار دادن یک سنبه در داخل آن کوبید و پس از رسیدن به عمق مورد نظر ، سنبه را خارج کرد . برای سر پهن کردن شمع (ایجاد پداستال) ، پس ریختن مقداری بتن در نوک شمع ، با رها کردن وزنه از ارتفاع ، آن را می کوبند تا از طرفین پهن شود . برای اجرای شمع بدون غلاف ، ابتدا غلاف در زمین کوبیده شده و سپس همزمان با بتن ریزی در داخل غلاف ، غلاف به تدریج به بیرون کشیده می شود


شمعهای چوبی
شمعهای چوبی تنه های درخت های سالم،صاف و بلند می باشندکه شاخ وبرگ ان زرد شده و سطح آن پساز کندن پوست،به دقت تراشیده شده است. حداکثر طول اغلب شمع های چوبی بین 10 تا 20 متر میباشد.چوبی که از ان به عنوان شمع استفاده می شود باید مستقیم،بدون درز و ترک و سالم باشد. انجمنن امریکا یی مهندسان عمران در دستورالعمل اجرایی شماره ی17(1959) ،شمعهای چوبی را به سه کلاس زیر تقسیم می کنند:
1. شمعهای کلاس A: این شمعها بارهای سنگین را حمل می کنند. حداقل قطر سر چنین شمعهایی 350 میلیمتر(14 اینچ) می باشد.
2. شمعهای کلاس B: این شمعها بارهای سبک را حمل می کنند. حداقل قطر سر این شمعها بین 305 تا330 میلیمتر ( 12 تا 13 اینچ) می باشد.
3. شمعهای کلاسC : از این شمعها برای کارهای ساختمانی موقت استفاده می شود. وقتی که تمام طول شمع در داخل سفره ی آب زیرزمینی قرار داشته باشد،از این شمعها می توان برای حمل بارهای دائمی استفاده کرد.حداقل قطر سر این شمعها 305 میلیمتر (12 اینچ) می باشد.در هیچ حالتی قطر نوک شمع نباید کمتر از 150 میلیمتر (6 اینچ) باشد.
اگر شمع چوبی در خاک کاملاً اشباع کوبیده شود،عمر آن تقریباً بی نهایت خواهد بود. لیکن در آب و هوای دریایی،شمعهای چوبی تحت حملات ارگانیسمهای مختلف قرار گرفته و ظرف چند ماه صدمات جدی در آنها ظاهر می شود. شمع چوبی در بالای سطح آب زیرزمینی،تحت حملات حشرات قرار می گیرند. با انجام بعضی اصطلاحات،مثلاً محافظت آنها توسط روغن کروزوت،می توان عمر آنها را افزایش داد.

شمعهای مرکب (مختلط)
در شمعهای مرکب،قسمتهای فوقانی و تحتانی شمع از دو مصالح مختلف ساخته می شوند. به عنوان مثال شمعهای مرکب ممکن است از فولاد و بتن و یا چوب و بتن ساخته شوند. شمعهای مختلط فولاد و بتن مرکب از قسمت تحتانی فولاد و قسمت فوقانی بتن درجا می باشند.این نوع شمع وقتی مورد استفاده قرار می گیرد که طول شمع لازم برای تأمین ظرفیت باربری از ظرفیت شمع بتنی در جای ساده ***** کند. شمعهای مختلط چوب و بتن دارای قسمت تحتانی چوبی می باشند که به طور دائم در سفره ی آب زیرزمینی قرار دارد و قسمت فوقانی آنها از بتن است.در هر صورت ایجاد وصله در محل تلاقی دو مصالح مشکل بوده و به همین علت است که شمعهای مختلط دارای کاربرد وسیعی نمی باشند.

شمع اتکایی
اگر بستر سنگی و یا لایه ی شبیه سنگ ( خیلی متراکم) درعمق منطقی قرار داشته باشد،شمع را می توان تا آن لایه ادامه داد در این حالت ظرفیت باربری شمع کاملاً بستگی به ظرفیت باربری بستر سنگی در مقابل نوک شمع خواهد داشت. به همین علت به این شمعها،اتکایی می گویند. در چنین حالتی با توجه به معلوم بودن عمق بستر سنگی از روی گمانه های حفر شده،تعیین طول شمع کار چندان مشکلی نخواهد بود.اگر به عوض بستر سنگی،یک لایه ی سخت و نسبتاً متراکم درعمق منطقی قرار داشته باشد،شمع را می توان چند متر در لایه سخت ادامه دارد

شمع اصطکاکی
در صورتی که عمق بستر سنگی یا لایه ی شبیه به سنگ زیاد باشد،طول لازم برای شمع اتکایی غیراقتصادی خواهد شد.در چنین شرایطی مطابق شکل 8-6-پ شمع به عمق مناسبی در لایه ی نرم فوقانی بدون اینکه به لایه ی سخت برسد،کوبیده می شود.انتخاب نام اصطکاکی برای این شمعها،ازآنجا ناشی می شود که اکثر مقاومت آنها به وسیله ی اصطکاک جدار تأمین می شود.البته این اسم بعضی مواقع می تواند گمراه کننده باشد،زیرا مقاومت شمعهایی که در لایه ی رسی کوبیده می شوند،بستگی به چسبندگی بین جدار شمع و رس دارد.
طول لازم برای شمع اصطکاکی بستگی به مقاومت برشی خاک،بار وارده،و اندازه ی شمع دارد.برای تعیین طول لازم شمع،احتیاج به درک خوبی از اندرکنش خاک - شمع، قضاوت مهندسی،و تجربه است.

شمع تراکمی
در بعضی موارد خاص،شمعها بدین منظور در لایه های دانه ای کوبیده می شوند که تراکم خوبی در لایه ی سطحی خاک به وجود آید.این شمعها به شمعهای تراکمی موسوم هستند.
طول شمعهای تراکمی به عوامل زیر بستگی دارد:
الف: تراکم نسبی خاک قبل از تراکم
ب: تراکم نسبی مورد نیاز بعد از تراکم
پ: عمق لازم برای تراکم
شمعهای تراکمی معمولاً کوتاه هستند،لیکن برای تعیین طول مناسبی برای آنها،بعضی آزمایشهای صحرایی لازم است.

پایه های عمیق و شالوده های صندوقه ای
پا یه های عمیق وشالوده های صندوقه ای در واقع شمعهای بتنی در جاریزی می باشند که قطر آنها بزرگتر از حدود 750میلیمتر است و می تواند مسلح یا غیر مسلح،با و یا بدون پد استال (کوره) باشند.
پایه ی عمیق نوعی شمع بتنی با قطربزرگ است که برای اجرای آن ابتدا یک چاه در زمین حفر و سپس قفسه ی آرماتور به داخل آن هدایت شده (در صورت مسلح بودن) ودست آخر درون آنت با بتن پر میشود. بسته به شرایط خاک، برای جلوگیری از ریزش جدار چاه،ممکن است غلاف و یا سپر فلزی به کار گرفته شود.قطر سوراخ پایه ی عمیق معمولاً آنقدر بزرگ است که فردی برای بازرسی بتواند وارد آن شود.
استفاده از پایه های عمیق معمولاً دارای مزایای زیر است:
1. یک پایه ی عمیق به تنهایی می تواند جایگزین چند شمع گردد و در نتیجه نیاز به استفاده از کلاهک سر شمع نیز ازبین برود.
2. در نهشته های ماسه ای و شنی متراکم،استفاده از پایه های عمیق به مراتب آسانترازشمعکوبی است.
3. در نتیجه ی ارتعاش حاصله،شمعکوبی می تواند ساختمانهای مجاور را به مخاطره اندازد.در حالی که در اجرای پایه های عمیق چنین خطری در میان نیست.
4. شمعکوبی در زمینهای رسی می تواند باعث تورم خاک و یا حرکت جانبی شمعهای کوبیده شده از قبل گردد.پایه های عمیق چنین عوارضی در بر ندارند.
5. در هنگام اجرای پایه های عمیق هیچگونه سر و صدا که در کوبیدن شمع تولید می شود،وجود ندارد.
6. با توجه به این که مکان پهن کردن نوک پایه ی عمیق وجود دارد (ایجاد کوره)،پایه های عمیق می توانند مقاومت کششی قابل ملاحظه ای در مقابل نیروهای بر کنش از خود نشان دهند.
7. در پایه های عمیق امکان بررسی چشمی وضعیت جداره ها و همچنین کف چاه که مقاومت نوک پایه را تأمین می نماید،وجود دارد.
8. پایه های عمیق به علت قطر بزرگتر،دارای مقاومت بیشتری در مقابل بارهای جانبی در مقایسه با شمعها می باشند.
در کنار مزایای فوق،استفاده از پایه های عمیق،معایب چندی نیز دارد.به عنوان مثال بتن ریزی پایه های عمیق احتیاج به نظارت دقیق دارد.در آب و هوای نامناسب ممکن است اجرای عملیات بتن ریزی به تعویق بیافتد.همچنین همانند ترانشه های مهار شده،خاکبرداری عمیق برای پایه ها،ممکن است باعث نشست زمین های اطراف و در نتیجه خسارت به ساختمانی مجاور پایه شود.
مراد از شالوده ی صندوقه ای،شالوده ای می باشد که در یک محیط تر،نظیر رودخانه،دریاچه و یا سواحل دریا اجرا می شود.برای ایجاد شالوده ی صندوقه ای،یک شفت توخالی و یا صندوقه درمحل مورد نظر درزمین مستغرق می شود تا به لایه ی محکمی که قراراست شالوده درآن ساخته شود،برسد.برای اینکه عمل فرورفتن صندوقه درزمین های نرم سهل ترشود،یک لبه ی برنده در قسمت تحتانی صندوقه تعبییه میگردد.بعد از قرار گرفتن لبه ی تحتانی در روی لایه ی محکم،مصالح داخل صندوقه خالی شده و بعد از قرار دادن قفسه ی آرماتوردر داخل صندوقه،داخل آن بتن ریزی می شود.پایه های میانی و کناریپلها،دیوارهای ساحلی،و سازه های حفاظت ساحلی،را می توان بر روی پایه های صندوقه ای قرارداد.


زمین مناسب
زمین مناسب زمینی است که قدرت مجاز آن تاب تحمل وزن ساختمان را داشته باشد.
بتن مگر
مقدار سیمان در این بتن معمولآ 150kg/mاست. در پی های نقطه ای بتن مگر به دو دلیل مورد استفاده قرار می گیرد:
الف)برای جلوگیری از تماس مستقیم بتن اصلی پی با خاک.
ب)برای رگلاژ .
ضخامت بتن مگر در حدود 10cmمی باشد و کفراژ از روی بتن مگر آغاز می شود.

میلگردهای کف پی
اصولآ بتن در مقابل نیروهای کششی ضعیف بوده و در محل تارهای کششی ترکهایی در آن ایجاد می شود لذا برای جلوگیری از ترکیدن بتن در محل تارهای کششی میلگرد های فولادی قرار می دهند.
تارهای کششی در پی های نقطه ای در کف پی بوده و میلگرد ها را در دو جهت به صورت مشبک (در حدود 5سانتیمتر بالاتر از کف)روی بتن مگر قرار می دهند.فاصله این ملیگرد ها از روی بتن مگر بستگی به محل اطراف پی. شرایط آب و هوایی و نوع ساختمان دارد و اصطلاحا به آن کاور می گویند.
در اکثر ساختمان هایی که اجرا می شوند به دلیل شرایط آب و هوایی و میزان رطوبت معمولآ کاورراحدود 5 سانتیمتر در نظر می گیرند تا از نفوذ رطوبت به داخل میلگرد ها و پی و در نتیجه زنگ زدن و ایجاد تنش های غیر مجازدر داخل بتن و در انتها از ترک خوردن فونداسیون جلوگیری شود.لازم به ذکر است با توجه به شرایط جوی در فونداسیون بلافاصله بعد از بافتن باید عملیات بتن ریزی و قالب بندی بدون وقفه انجام گیرد تا رطوبت و (یون کلریت) با میلگرد ها واکنش ندهد و باعث زنگ زدگی نشود..آرماتور های شبکه ای را که از قبل به اندازه های متناسب در حدود 5سانتیمتر از هر طرف بافته شده است در کف پی قرار داده و زیر آن را برای ایجاد این فاصله تکه بتونی که اصطلاحآ به آن لقمه می گویند قرار می دهند. باید توجه کرد هیچ وقت میلگرد ها یی که در داخل بتن قرار می گیرند نباید رنگ آمیزی شده یا به روغن آغشته شوند زیرا در این صورت رنگ روی میلگرد مانع چسبیدن بتن و فولاد به یکدیگر می گردد.از آنجا که پی ها باید به صورت یک جسم همگن در برابر نیرو ها رفتار کنند .میلگرد های آجدار باعث چسبندگی بهتر بتن و فولاد می شود

انواع پی (فونداسیون) ساختمان بر اساس مصالح مصرفی

آموزش رویت

پی ساختمان که همان فونداسیون یا شالوده نام دارد به بخشی از سازه اطلاق می شود که در تماس با خاک بوده و به عنوان یک عضو باربر وزن ساختمان را به زمین انتقال می دهد. فونداسیون سازه را پایدار و مقاوم می کند و از سقوط آن جلوگیری می نماید.

اتصال یک ساختمان به زمین توسط پی صورت می گیرد و محل قرارگیری آن بین ساختمان و زمین است. پی ها بر اساس خصوصیات خاکی که در زیر آن ها قرار می گیرد و وزن سازه طراحی می شوند.

تصور یک ساختمان بدون پی غیر ممکن است، زیرا عدم وجود پی منجر به نشست زمین می شود و سازه دچار ترک خوردگی می گردد.

پی ها مقاومت ساختمان را در برابر بارهای وارده مانند وزن دیوارها، ستون ها، سقف ها، باد و زلزله بالا می برد. آن ها بار اضافی را در ساختمان پخش نموده و آن را به زمین منتقل می نمایند.

پی ها به انواع مختلف با توجه به مصالح مصرفی و روش ساخت دسته بندی می شوند. در این نوشته از ساختمانچی در ابتدا به معرفی انواع فونداسیون و آرماتوربندی آن ها و سپس به معرفی انواع پی بر اساس مصالح مصرفی می پردازیم. با ما همراه باشید.

فونداسیون چیست؟

فونداسیون در دسته اولین و اساسی ترین مراحل ساختمان سازی قرار دارد که به واسطه آن انتقال وزن ساختمان از ستون های به کاررفته در ساخت و ساز به زمین و خاک اطراف آن صورت می گیرد.

انتخاب نوع و ابعاد فونداسیون با توجه به کاربری ساختمان و میزان نیروهای وارده، نوع خاک و شرایط آب و هوایی متفاوت بوده و به سه دسته فونداسیون سطحی، فونداسیون عمیق و فونداسیون ویژه تقسیم بندی می شود. در ادامه به توضیح در مورد هریک از آن ها می پردازیم.

فونداسیون سطحی

از رایج ترین انواع فونداسیون هایی که در ساختمان سازی مورد استفاده قرار می گیرد، فونداسیون سطحی می باشد. نحوه اجرای این فونداسیون به گونه ای است که عموما عمق آن ها کمتر از عرضشان می باشد.

در اجرای فونداسیون سطحی، در ابتدا عمل گودبرداری صورت می گیرد و با عبور از لایه های نامناسب سطحی، فونداسیون اجرا می شود.

در صورتی که نیاز به ساخت طبقاتی در زیر زمین باشد، حفاری بیش تر صورت می گیرد. پی منفرد، پی دیواری، پی گسترده، پی مرکب و پی نواری از انواع پی های سطحی می باشند.

پی منفرد

فونداسیون منفرد از ساده ترین و رایج ترین نوع پی می باشد که از لحاظ اقتصادی بسیار مقرون بصرفه است. این پی ها به طور معمول در ساختمان های معمولی تا پنج طبقه کاربرد دارند.

در پی ریزی منفرد، هر کدام از ستون های مورد استفاده در سازه، فونداسیون مختص به خود را در قسمت قاعده دارند. فشار و بار وارده بر سازه در این نوع پی به طور مستقیم از ستون به خاک منتقل می شود.

از پی های منفرد در شرایطی که بار سازه نسبتا پایین است، ستون ها خیلی بهم نزدیک نیستند و ظرفیت تحمل خاک در عمق و ضخامت های کم بالا باشد، می توان استفاده نمود.

پی دیواری

از پی دیواری به منظور توزیع بارهای دیواری حامل در سازه به سطح زمین و موازی با دیوار، استفاده می گردد. پهنای این نوع پی تقریبا 2 تا 3 برابر پهنای دیوار می باشد. پی دیواری در اصل نواری بتنی در طول دیوار می باشد.

در ساخت پی دیواری از مصالحی چون آجر، سنگ و بتن می توان استفاده نمود. از این نوع پی در شرایطی که بزرگی و شدت بارهایی که باید انتقال داد کم است، می توان استفاده کرد. همچنین این فونداسیون باید بر روی بستری از ماسه و گراول های بسیار متراکم قرارداده شود.

پی گسترده

از پی گسترده زمانی استفاده می شود که ظرفیت تحمل خاک پایین است و بار سازه باید در منطقه وسیعی پخش شود یا اینکه سازه مورد نظر به طورپیوسته تحت تاثیر ارتعاش ها و تکان ها قرار می گیرد. دال بتنی مسلح یا دال تیر تی شکل، از جمله پی های گسترده می باشد که در سراسر سازه قرار می گیرند.

در این نوع پی، تمام کف به عنوان فونداسیون عمل می کند. از پی های گسترده در شرایطی می توان بهره برد که خاک سست و ضعیف باشد، سازه مشتمل بر یک زیرزمین باشد، فاصله ستون ها کم باشد و یا استفاده از دیگر انواع پی امکان پذیر نباشد.

پی مرکب

هنگامی که ستون های سازه فاصله کمی از یکدیگر دارند یا ظرفیت تحمل پایین باشد، بهتر است از پی سطحی مرکب استفاده نمود.

در این نوع پی ها، بیش از یک ستون در فونداسیون قرارگرفته است به همین علت به آن مرکب می گویند. پی مرکب ممکن است مستطیلی، ذوزنقه ای یا تی شکل باشد.

پی نواری

در پی نواری، پی ها در زیر ستون ها به صورت منفرد ساخته می شوند و با استفاده از تیرهای نواری به یکدیگر وصل می گردند. به طور کلی زمانی که لبه پی را نمی توان از خط املاک فراتر برد، پی خارجی را از طریق تیر نواری به پی داخلی متصل می کنند.

فونداسیون عمیق

اجرای این فونداسیون همان گونه که از نام آن پیداست، در لایه های عمیق صورت می گیرد؛ چرا که خاک های سطحی مقاومت لازم برای تحمل نیروهای وارده را ندارند.

از این رو عمق انجام این کار باید به گونه ای باشد که نیرو به لایه های سخت که در زیر قرار دارند، منتقل شود. به طور کلی فونداسیون عمیق به دو دسته سیستم قطور و سیستم فونداسیون شمعی تقسیم بندی می شود.

پی شمعی

متداول ترین انواع فونداسیون عمیق، فونداسیون شمعی می باشد. شمع به سازه ای بلند و ستونی که قطر کمی داشته و باریک می باشد، اطلاق می شود.

این سازه با قرارگرفتن در داخل خاک، وزن سازه را به خاک زیرین آن منتقل می کند. فونداسیون شمعی خود به سه دسته شمع کوبیدنی، شمع درجا ریخته شده شمع‌ها به چند دسته تقسیم می‌شوند و شمع کوبیده درجا ریخته شده تقسیم بندی می شود.

در ساخت فونداسیون شمعی کوبیدنی، از بتن، فولاد و چوب استفاده شده است. این شمع ها سازه های از پیش ساخته شده ای هستند که پس از ساخت در محل مورد نظر نصب می شوند.

شمع درجا ریخته شده با نام شمع بتنی نیز شناخته می شود. اجرای این مدل فونداسیون به این گونه است که شمع در داخل زمین تا عمق مناسب و لازم، حفره ایجاد کرده و سپس حفره با استفاده از بتن پر خواهد شد. این گونه فونداسیون ها به دو صورت قابل دسترسی و اجرا هستند.

نمونه ای از این فونداسیون ها به گونه ای است که شمع ها به طور مستقیم حفر می شوند. نمونه ای دیگر نیز به گونه ای است که شمع باید ابتدا قالب گیری شود و سپس در اجرا مورد استفاده قرار گیرد.

این گونه شمع ها دارای یک یا چند برآمدگی بوده و با عنوان شمع سر پهن نیز شناخته می شوند. دسته سوم از فونداسیون شمعی که شمع کوبیده درجا ریخته شده نام دارند، مزایایی مشابه با شمع کوبیدنی و شمع درجا ریخته شده دارد.

سیستم های قطور در اجرای فونداسیون عمیق شامل پایه های عمیق و کیسون ها می باشد. از این سیستم برای احداث سازه های سنگین مانند پایه های پل ها و دکل های نفتی استفاده می شود.

فونداسیون ویژه

فونداسیون ویژه شامل پی های شناور، پی های سلولی و پوسته ای و پی های فولادی یا پروفیله می باشد. از پی های شناور در زمانی که لایه های عمقی نشست پذیر یا ضعیف هستند، استفاده می شود.

پی های سلولی و پوسته ای بر اساس عملکرد مورد نیاز، شکل فونداسیون، ایجاد سختی کافی در طبقات زیرزمینی مورد استفاده قرار می گیرند.

پی های فولادی یا پروفیله برای ساخت سازه هایی که نیروی وارده حاصل از آن بالا بوده و بستر آن سخت و سنگی می باشد، استفاده می شود.

آرماتوربندی فونداسیون

یکی از مهم ترین قسمت های اجرایی در ساختمان های بتنی، آرماتور بندی می باشد. اجرای صحیح آرماتوربندی از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار می باشد، چرا که در بسیاری از موارد مقاومت فونداسیون توسط آرماتورها تامین می شود.

نکات مهمی در اجرای آرماتور بندی وجود دارد که باید توجه ویژه ای به آن ها شود. برای مثال باید توجه داشت از آرماتورهای زنگ زده یا آغشته به روغن استفاده نشود. از این رو بررسی آن ها قبل از استفاده باید صورت پذیرد. آرماتورها به دو دسته تقسیم بندی می شوند که به شرح زیر می باشد:

آرماتورهای طولی یا اصلی

استفاده از آرماتورهای طولی به صورت افقی و در دو ردیف بالا و پایین فونداسیون صورت می گیرد. در هنگام اجرای آرماتور طولی باید به رعایت فاصله آن ها برای جلوگیری از زنگ زدگی و فرسایش توجه نمود.

آرماتورهای عرضی یا خاموت

از آرماتورهای عرضی یا خاموت ها در جهت حفظ و نگهداری از آرماتورهای طولی استفاده می شود. هم چنین استفاده از آن ها از خم شدگی آرماتورهای طولی بر اثر فشار، جلوگیری به عمل می آورد.

از دیگر موارد قابل توجه در استفاده از خاموت ها رعایت فاصله مناسب می باشد. این فاصله حداکثر باید 20 سانتی متر باشد. عدم رعایت فاصله مناسب ممکن است باعث ریزش بتن شود.

خرک فونداسیون

آرماتورهای پایه داری که برای بستن آرماتورهای فوقانی مورد استفاده قرار می گیرند، با عنوان خرک شناخته می شوند. بنابراین می توان گفت اهمیت استفاده از خرک ها حفظ پایداری موقت آرماتورهای فوقانی می باشد.

ارتفاع و عرض پایه ها، عرض خرک و فاصله آن ها از یکدیگر باید بر اساس ابعاد فونداسیون و با توجه به میزان نیروی میلگرد فوقانی که وزن خرک را تحمل می کند، تعیین شود.

در جهت جلوگیری از خارج شدن خرک ها در زمان بتن ریزی و در زمان اجرای آرماتورها، باید فاصله آن ها از یکدیگر به درستی انتخاب شود.

انواع پی از لحاظ جنس

پی سنگی

پی سنگی همانطور که از نامش پیداست از سنگ ساخته می شود. سنگ های طبیعی در ساخت این نوع پی به کار می روند، اما هر نوع سنگی مناسب این کار نیست.

سنگی که برای پی سازی استفاده می شود باید سالم بوده و سطحی صاف داشته باشد، زیرا سنگ های ناصاف و مدور پی ساختمان را سست و ناپایدار می کنند.

پی های سنگی سطح وسیع تری در مقایسه با دیواری که بر روی آن قرار می گیرد دارند و با استفاده از دو نوع ملات ساخته می شوند. اگر مقدار بار وارده بر پی ها زیاد باشد، ملات ماسه سیمان به کار می رود اما برای بارهای کم، ملات گل و آهک استفاده می گردد.

سنگ های ارزان قیمت و در دسترس، مناسب ساخت پی هستند و می توان آن ها را به راحتی تهیه نمود. پی سنگی در سازه های یک طبقه و پی دیوارهای محوطه مورد استفاده قرار می گیرد.

پی بتنی

بتن یکی از محکم ترین و مقاوم ترین مصالح ساختمانی است که استفاده از آن برای ساخت پی پایداری و استقامت سازه را تضمین می کند. در واقع بهترین نوع پی، پی های بتنی هستند، از این رو امروزه پی ریزی ساختمان ها با بتن مسلح صورت می گیرد.

بتن مسلح در ساخت پی ساختمان های اسکلت بتنی و فلزی به کار می رود. این نوع پی به شکل پلکانی، شیبدار و … ساخته و برای افزایش مقاومت آن در برابر بارهای سنگین، پایه بتنی با میلگردهای فولادی در دو جهت مسلح سازی می گردد.

برای انجام پی سازی بتنی ابتدا کف زمین را با بتن مگر یا بتن کم سیمان به اندازه 10 سانتی متر می پوشانند. با انجام این کار خاک و بتن اصلی از هم تفکیک می شوند و سطح پی برای بتن ریزی تراز می گردد.

بعد از آن بر روی بتن مگر داخل پی، قالب بندی صورت می گیرد و بتن درون آن می ریزد. این بتن را به خوبی لرزش می دهند و می کوبند. این عمل تا زمانی که بتن جا بیفتد ادامه دارد.

در نهایت بعد از یک روز، بارگذاری بر روی پی انجام می شود. در صورت استفاده از بتن مسلح، بتن ریزی بعد از قراردادن میلگرد درون قالب صورت می گیرد.

پی فلزی

پی فلزی زمانی استفاده می شود که مقاومت فشاری خاک کم و بارهای وارد آمده بر پی زیاد باشد. اصولاً برای ستون های فولادی از پی های فولادی استفاده می شود.

استفاده از فلز در ساخت پی از نظر اقتصادی مقرون بصرفه نیست، از این رو میزان ساخت پی های بتن مسلح در مقایسه با پی های فولادی در صنعت ساختمان بیشتر است.

برای ساخت پی توسط شبکه ای از فولاد، یک ترانشه با عرض مورد نظر و عمق 90 تا 1/50 متری حفر شده، سپس کف آن رگلاژ می شود. بعد از آن بتن نظافتی با ضخامت 30 سانتی متر بر روی ترانشه ریخته و متراکم می گردد.

علاوه بر آن یک لایه 15 سانتی متری بتن عیار پایین بر روی بتن قبلی قرار می گیرد. سپس تیرهای فولادی با فاصله های مشخص روی این لایه بتنی گذاشته و فاصله بین آن ها با بتن پر می شود.

بر روی ردیف اول تیرهای فولادی در مواقع لزوم می توان یک ردیف دیگر نیز قرار داد. در نهایت تمام قسمت ها با بتن پر می شوند و سازه بر روی این پی قرار می گیرد.

پی شفته ای

شفته نوعی خمیر ساخته شده از شن، خاک، آب و آهک است. پی شفته ای یکی از ساده ترین انواع پی در ساختمان سازی می باشد که اغلب برای ساختمان هایی با متراژ پایین و ساخته شده از آجر اجرا می گردد.

برای اجرای پی شفته ای ابتدا شفته را در پی می ریزند و بعد از ایجاد سطح 20 الی 30 سانتی متری آن را صاف نموده و یک روز آن را به این حالت رها می کنند تا آب آن جذب شود.

سپس با استفاده از یک وزنه آن را کوبیده و متراکم می نمایند. این کار تا زمانی که پی به ارتفاع مورد نظر برسد، ادامه پیدا می کند.

پی آجری

در صورتی که ساختمان کوچک و بار وارد شده بر پی ها کم است، از آجر برای ساخت پی استفاده می شود. برای صرفه جویی در آجر می توان پی را به صورت پلکانی ساخت که در این حالت بار با زاویه 60 درجه به زمین منتقل می شود. پی کنی آجری حدود 30 الی 40 سانتی متر از عرض دیوار بیشتر است.

مزایا پی یا فونداسیون

 • بار سازه را در منطقه وسیعی از خاک پخش و توزیع می کند.
 • از نشست نامتقارن و نامتعادل سازه جلوگیری می کند.
 • سبب افزایش پایداری و ثبات سازه می شود.
 • از حرکات جانبی سازه جلوگیری به عمل می آورد.

نکات مهم در پی سازی ساختمان

 • سطح فوقانی پی باید پایین تر از سطح یخبندان باشد.
 • سطح تحتانی پی باید بالاتر از سطح ایستایی باشد.
 • به ازای هر طبقه ساختمان باید عمق گمانه 3 متر را در نظر گرفت.
 • اگر در محلی که ساختمان سازی می کنید آب های زیرزمینی سطح بالایی داشته باشد، باید از ساخت زیرزمین اجتناب نمایید.
 • در مناطقی که خاک رس منبسط شده وجود دارد، باید از روش های خاصی برای خاکریزی استفاده نمایید.
 • در مناطقی که لایه های خاک زیر ساختمان ضعیف است، از ساخت سازه های بتنی سنگین اجتناب نمایید.
 • در محل هایی که خاک آلی زیادی وجود دارد، پی را باید پایین تر از این لایه ها اجرا نمود.
 • در آزمایش خاک زیر پی باید عواملی چون ظرفیت باربری، درصد رطوبت، موقعیت آب های زیرزمینی، میزان چسبندگی و میزان تراکم را در نظر بگیرید.

اجزای مهم در پی سازی

 • آرماتور داخل پی
 • بتن مگر
 • قالب بندی
 • بولت
 • رامکا
 • صفحه ستون

کلام آخر

امیدواریم این نوشته از ساختمانچی توانسته باشد اطلاعات مفیدی را در مورد انواع مختلف پی و کاربرد و ویژگی های هر کدام در اختیار شما کاربران گرامی قرار داده باشد. نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را در مورد این مطلب با ما در میان بگذارید.

انتخاب شمع خودرو برای موتور EF7

موتور EF7 که یکی از محبوب ترین موتورهای داخلی به شمار می آید از این موتور در سورن، سمند، و دنا استفاده می شود.اما این محبوبیت بی دلیل نیست، استفاده از سیستم CVVT ، طراحی در آلمان، 16 سوپاپ بودن، کارکرد با سوخت اکتان پایین از ویژگی های ستودنی این موتور است. اکثر قطعات این موتور از برند بوش که برندی مطرح و جهانی است، هستند.

این موتورها به سه دسته تقسیم میشود :

 1. موتور پایه گازسوز EF7 CNG
 2. موتور پایه بنزینی EF7
 3. مدل EF7 TC یا مدل توربو که روی دناپلاس توربو و سورن توربو سوار است.

شمع موتور چیست؟

در موتور EF7 موتوری با احتراق داخلی است شمع موتور وظیفه مهمی به عهده دارد. شمع خودرو در داخل موتور و در بالای سیلندر قرار دارد و پس از مکش سوخت به داخل سیلندر با یک جرقه کوچک موجب انفجار آن می شود. این قطعه کوچک وظیفه ایجاد جرقه (قوس الکتریکی) به منظور شروع احتراق را بر عهده دارد. شمع موتور خودرو برای جرقه زنی نیازمند یک ولتاژ بالاست. این ولتاژ از کویل و به وسیله وایر به شمع میرسد. شمع موتور از عایق سرامیکی، بدنه فلزی، واشر و الکترود تشکیل شده و در سرسیلندر و معمولا بالاترین نقطه محفظه احتراق موتور قرار می‌گیرد. به خاطر اهمیت این قطعه استفاده از محصولات اورجینال و مناسب به جای اجناس تقلبی و متفرقه ( احتمالا ارزان!) میتواند موجب سلامتی و افزایش قدرت موتور شود.

زمان تعویض شمع موتور سمند، دنا

شمع موتور فابریکی که روی این خودرو بسته میشود، از یک برند چینی متفرقه با کارکرد 20 تا 30 هزار کیلومتری است. علاوه بر زمان سرویس که نسبت به نوع و کدشمع متفاوت است، باید در صورت وجود علائم خرابی شمع موتور آن را تعویض کنید.برای بررسی شمع موتور های مناسب موتور ef7 در ادامه این مقاله با من همراه باشید.

اصلی ترین علایم زمان سرویس شمع موتور در سمند،سورن و دنا ef7 افت شتاب ، افزایش مصرف سوخت، لرزش موتور، بد روشن شدن موتور در سرما میباشد.

استاندارد عمومی شمع موتور EF7 :

سایز پایه شمع مناسب برای این موتو ر پایه استاندارد 19 میلی متری است که در اصطلاح عامیانه به آن پایه کوتاه گفته میشود.

آچار خوری شمع موتور مناسب موتوملی 16 میلی متر است، یعنی با آچار 16 میلیمتری میتوان شمع آن را نصب کرد.

رزوه شمع مناسب این موتور 14 میلی متر است.

از دیگر موارد تاثیرگذار در انتخاب و نصب شمع موتور میتوان به فیلر یا گپ شمع و کد حرارتی اشاره کرد.

اما فیلر شمع چیست ؟به فاصله الکترود مثبت و منفی شمع گپ شمع گفته میشود. این گپ برای هر خودرو توسط سازنده آن خودرو تعریف میشود. اگر شمع با گپ اشتباه روی موتور نصب شود، ممکن است خودرو دچار مشکل شود و یا شمع موتور کارایی لازم را از خود نشان ندهد، برای اطلاعات بیشتر در موردفیلر شمع روی اینجا کلیک کنید.

کد حرارتی چیست؟ کد حرارتی هم مانند فیلر شمع توسط سازنده هر خودرو تعیین میشود که یکی از موارد مهم در انتخاب شمع به شمار می رود و در صورت انتخاب نادرست ممکن است خسارات سنگینی را برای خودرو به همراه داشته باشد. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد کد حرارتی میتواند بلاگ کد حرارتی شمع را مطالعه کنید. برای مطالعه روی اینجا کلیک کنید.

علاوه بر انتخاب شمع مناسب انتخاب وایر مناسب نیز روی شتاب و قدرت همچنین مصرف سوخت تاثیر گذار است.همانطور که در ابتدا اشاره شد وایر شمع وسیله ای است که وظیفه انتقال جریان از کویل به شمع را بر عهده دارد. این قطعه هم مانند شمع عمر محدودی دارد و بهتر است در همزمان با تعویض شمع موتور تعویض شود. در سمند موتورملی ،سورن و دنا این وایر بوت شکل است که تشکیل شده از فنر و بوت پلاستیکی-سسلیکونی ( و در وایر های تقویتی از جنس سیلیکون خالص) است. به هر میزان که وایر جریان را بهتر انتقال دهد شمع موتور قدرت جرقه زنی بهتر و بیشتری پیدا میکند. با استفاده از وایر تقویتی میتوانید از حداکثر قدرت و شتاب شمع موتور خود استفاده کنید.برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد وایر تقویتی و کارکرد آن یا تفاوت آن با وایر های معمولی کلیک کنید.

بررسی شمع موتور مناسب هر سه نوع از موتور EF7

1.شمع موتور مناسب موتورملی پایه گازسوز

فیلرشمع یا فاصله دهانه شمع مناسب برای این نوع موتور 0.8 تا 0.75 است.

کد حرارتی مناسب این موتور معادل :

معرفی چند نمونه کد شمع مناسب برای این موتور:

اگر بخواهیم یک شمع میان رده با قیمت مناسب را پیشنهاد کنیم، پیشنهاد ما شمع سوپر پلاس بوش با کد حرارتی 8 بوش و فیلر فابریک 0.8 میلیمتری مناسب موتور ای اف 7 پایه گاز سوز خواهد بود، این شمع کارکرد حدودا 30000 کیلومتری را دارد و با توجه به رنج قیمت خود شتاب و مصرف سوخت را کمی تا قسمتی بهبود میبخشد.

اما اگر شما روی شتاب و مصرف سوخت خودروتان حساس هستید، و میخواهید این تغییر این پارامترها را نسبت به قبل بیشتر احساس کنید و در عین حال تمایلی به استفاده از شمع های ایردیومی و پلاتینیومی ندارید، شمع دو سر سوزن دنسو با سوزن های نیکلی و کارکرد 70000 کیلومتری و قیمت مناسب پیشنهاد مناسبی برای شماست. استفاده از این شمع با تکنولوژی دوسر سوزن میتواند خام سوزی خودرو را به صفر برساند و شتاب و قدرت خودرو را به صورت محسوس افزایش دهد.

اما اگرمیخواهید از حداکثر شتاب و قدرت خودروتان استفاده کنید. پیشنهاد ما به شما شمع‌ها به چند دسته تقسیم می‌شوند انتخاب شمع ایریدیوم یا دبل ایریدیوم بوش است، این شمع ها عمر 100-120 هزار کیلومتر دارند و قدرت و شتاب خودرو شما را به طرز چشمگیری افزایش میدهند.

2. شمع موتور مناسب موتورملی بنزینی اتمسفر یا تنفس طبیعی

فیلرشمع یا فاصله دهانه شمع مناسب برای این نوع موتور 0.7 تا 0.8 است.

کد حرارتی معادل این نوع موتور هم مانند موتورملی گازسوز است. علاوه براین این نوع از موتورملی میتواند به میزان یک درجه حرارتی سردتر را هم ساپورت کند.

معرفی چند نمونه کد شمع مناسب برای این موتور:

درست مانند موتور پایه گازسوز، اگر بخواهیم یک شمع میان رده با قیمت مناسب را پیشنهاد کنیم، پیشنهاد ما شمع سوپر پلاس بوش خواهد بود اما با کد حرارتی 7 بوش! این شمع که موتور ای اف 7 بنزینی است و کارکرد حدودا 30000 کیلومتری را دارد. و در صورت استفاده با وایر تقویتی شتاب و قدرت خودرو را بهبود میبخشد و از خام سوزی جلوگیری میکند.

اگر شما روی شتاب و مصرف سوخت خودروتان بسیار حساس هستید، و میخواهید این تغییر این پارامترها را نسبت به قبل بیشتر احساس کنید، توصیه یدک کار به شما شمع پلاتینیوم سوزنی بوش با فیلر ویژه 0.7 و کد حرارتی 7 و کارکرد 70000 کیلومتری است. این شمع محبوب که قبلا با کد N30 تولید میشد با توقف تولید بسیاری از ef7 سواران را ناامید کرد، اکنون با کد تولید جدید +24 و بسته بندی جدید بوش آلمان در یدک کار در دسترس شماست.

اما اگر شمع موتوری با طول عمر بالاتر و شتاب و قدرت بیشتر را برای خودروتان مد نظر دارید پیشنهاد ما به شما انتخاب شمع ایریدیوم اتولایت یا برند های دیگر مانند چمپیون،بوش و ان جی کی است، این شمع ها عمر 100-120 هزار کیلومتر دارند و قدرت و شتاب خودرو شما را به طرز چشمگیری افزایش میدهند. برای انتخاب بهترین شمع متناسب با سبک رانندگی، تغییرات خودرو و متناسب با بودجه اختصاصی خود میتوانید از طریق پشتیبانی واتساپ یا دایرکت اینستاگرام از یدک کار مشاوره بگیرید.

3. شمع موتور مناسب موتور ملی توربو TC

فیلرشمع یا فاصله دهانه شمع مناسب برای این نوع موتور 0.75 تا 0.7 است.

کد حرارتی معادل این نوع موتور:

معرفی چند نمونه کد شمع مناسب برای این موتور:

در رنج قیمت متوسط توصیه یدک کار به شما شمع پلاتینیوم سوزنی بوش با فیلر ویژه 0.7 و کد حرارتی 7 و کارکرد 70000 کیلومتری است. این شمع محبوب که قبلا با کد N30 تولید میشد و کاملا مناسب ef7 توربو بود با توقف تولید بسیاری از ef7 سواران را ناامید کرد، اکنون با کد تولید جدید +24 و بسته بندی جدید بوش آلمان در یدک کار در دسترس شماست.

در کلاس ایریدیوم هم گزینه های مناسبی برای انتخاب وجود دارد، از جمله این انتخاب ها شمع موتور ایریدیوم ان جی کی یا پلاتینیوم اتولایت یا برند های دیگر است که تاثیر فوق العاده ای روی شتاب و قدرت دارند. این شمع ها عمر 100-120 هزار کیلومتر دارند و قدرت و شتاب خودرو شما را به طرز چشمگیری افزایش میدهند.

در مواردی که خودرو تیون شده باشد ممکن است کد حرارتی سرد موجب ضعف عملکرد خودرو شود و به طور کلی برای خودروهایی که تغییراتی روی آن ها صورت گرفته شده باید مشاوره اختصاصی گرفت. برای دریافت مشاوره اختصاصی در مورد انتخاب شمع مناسب برای خودرو خود میتوانید از طریق پشتیبانی واتساپ یا دایرکت اینستاگرام با مشاوران فنی یدککار در ارتباط باشید.

انواع فونداسیون های شمعی و کاربرد آنها در ساختمان سازی

انواع رایج فونداسیون شمعی مخصوص ساخت و ساز

فونداسیون‌ها را می‌توان به دو گروه سطحی و عمیق تقسیم کرد. فونداسیون‌های سطحی معمولاً در جایی ‌هایی استفاده می‌شوند که بار وارده از سوی سازه کمتر از بارپذیری خاک ‌های سطحی باشد. در موقعیت‌ هایی که بارپذیری خاک‌ های سطحی کمتر از بار وارده باشد، استفاده از فونداسیون‌های عمیق ضروری است؛ به همین علت، پی‌ ها را در لایه‌های عمیق ‌تری که بارپذیری بالاتری دارند قرار می‌دهند.

کاربرد فونداسیون شمعی

اصولاً، از فونداسیون‌های شمعی برای انتقال بار روسازه‌ها از لایه‌ های ضعیف، تراکم ‌پذیر یا آبی به خاک یا سنگ قوی، فشرده و سفت ‌تری که تراکم‌ پذیری کم ‌تری دارد و در لایه‌ های عمیق‌ تر است استفاده می‌شود. این کار موجب افزایش اندازه موثر فونداسیون و بالا رفتن مقاومت در برابر فشارهای افقی می‌شود. معمولاً از این پی‌ها برای تحمل انواع بارها بر ساختمان ها و در شرایطی که خاک برای جلوگیری از نشست بیش از حد مناسب نیست استفاده می‌شود. از آن ‌جایی که پی‌ های شمعی بار زیادی را تحمل می‌کنند، باید با دقت طراحی شوند.

یک مهندس خوب باید خاکی که پی ‌ها در آن قرار می‌گیرند را مطالعه کند تا مطمئن شود که بار وارده از بار پذیری خاک بیش‌تر نیست. هر پی، عمق نفوذی در خاک اطراف خود دارد. باید توجه داشت که پی‌ها به اندازه کافی از یکدیگر فاصله داشته باشند تا بار وارده به طور یکنواخت در کل خاک نگه ‌دارنده تقسیم شود و فقط در چند ناحیه خاص متمرکز نشود. موارد زیر شرایطی هستند که در آن‌ها استفاده از فونداسیون‌های شمعی ممکن است:

• هنگامی که سطح آب‌ های زیرزمینی بالاست

• روسازه فشار زیاد و غیر یکنواختی وارد می‌کند

• دیگر فونداسیون‌ها گران‌ تر هستند یا استفاده از آن‌ ها امکان پذیر نیست

• هنگامی که خاک در لایه ‌های اولیه خود تراکم پذیر باشد

• در مواقعی که به علت مجاورت با بستر رودخانه ، ساحل و غیره، احتمال آبشستگی وجود دارد

• هنگامی که کانال یا سیستم‌های زهکشی عمیقی در نزدیکی سازه وجود دارد

• زمانی که به علت شرایط نامناسب خاک، خاک‌ برداری تا عمق مورد نظر امکان پذیر نباشد

• زمانی که به دلیل تراوش‌ شدید جریان ‌های ورودی، خشک نگه داشتن ترانشه فونداسیون ‌ها - با پمپاژ یا هر روش دیگری امکان‌ پذیر نباشد

دسته ‌بندی پی ‌های شمعی

هدف از نصب این پی‌ها انتقال و توزیع بار سازه از ماده یا لایه‌ای با ظرفیت بارپذیری، لغزشی یا بالا آمدگی ناکافی به لایه محکم ‌تری است که می ‌تواند بدون جابجایی مضری، بار وارده را تحمل کند. برای کاربرد، انواع خاک و الزامات ساختاری مختلف ، پی ‌های مختلفی وجود دارد. شمع‌ها به دو روش می ‌توان تقسیم ‌بندی کرد؛ بدین گونه که بر اساس عملکرد طرح اصلی به اتکایی ، اصطکاکی و مرکب تقسیم شده و بر اساس روش ساخت به جابجایی (کوبشی) یا جایگزینی (درجا) طبقه ‌بندی شوند.

شمع های اتکایی:

در شمع‌های اتکایی، انتهای پایینی شمع در لایه‌ای از خاک یا سنگ قرار می‌گیرد که مقاومت بالایی داشته باشد. بار سازه از طریق شمع به لایه قوی منتقل می شود. به عبارت دیگر، این شمع‌ها عملکردی مانند ستون‌ها دارند. نکته کلیدی این است که انتهای پایینی شمع باید روی سطحی قرار گیرد که محل تلاقی لایه‌های ضعیف و قوی است. بنابراین، بار از لایه ضعیف عبور کرده و در امنیت به لایه قوی منتقل می‌شود.


نحوه کار شمع اتکایی و اصطکاکی در خاک

شمع‌های اصطکاکی:

شمع‌های اصطکاکی اصول متفاوتی دارند. آن ‌ها بار سازه را توسط نیروی اصطکاک طول شمع به خاک منتقل می‌کنند. به عبارت دیگر، عملکرد تمام سطح استوانه ‌ای شکل این شمع انتقال نیرو به خاک است. برای درک این مسئله، فرض کنید که میله فلزی جامدی به قطر مثلاً 4 میلی ‌متر را در وانی پر از بستنی یخ زده هل می ‌دهید. هنگامی که آن را به داخل هل دادید، آنقدر قوی است که بتواند مقداری بار را تحمل کند.

هر چه عمق جاسازی در بستنی بیش ‌تر باشد، میله می‌تواند بار بیش ‌تری را تحمل کند. این مثال بسیار شبیه به طرز کار شمع‌های اصطکاکی است. مقدار باری که این شمع‌ ها می‌توانند تحمل کنند با طول‌ شان رابطه مستقیم دارد. فونداسیون‌‌های شمعی همان پی‌ های عمیق هستند. آن‌ها از عناصر بلند، باریک و ستونی تشکیل می‌شوند که معمولاً از جنس فولاد، انواع بتن مسلح و گاهی چوب هستند. هنگامی که عمق فونداسیون بیش از سه برابر وسعتش باشد، به عنوان «شمعی» توصیف می‌شود. هر شمع اساساً استوانه‌ ای بلند از جنس یک ماده قوی است که به عنوان تکیه‌ گاهی ثابت برای سازه‌هایی که بر رویش قرار می‌گیرند، درون زمین قرار می‌گیرد.

در این مقاله در مورد کاربرد انواع پلیمر و تاثیر آن در مقاوم سازی ساختمان ها بیشتر می خوانید:

طبقه‌ بندی پی‌ های شمعی بر اساس اثر خاک

شمع ‌های کوبشی:

شمع‌های کوبشی - یا شمع ‌های جابجایی - شکل رایجی از فونداسیون ساختمان هستند که برای نگه‌ داشتن در هنگام طراحی برای سازه‌ها پیش ساخته پیش بینی می کنند و با انتقال بارشان به لایه‌ های خاک یا سنگی استفاده می‌شوند که بارپذیری کافی و ویژگی ‌های نشست مناسبی داشته باشند. معمولاً این شمع‌ ها برای نگه‌ داشتن ساختمان ، مخزن ، برج ، دیوار و پل کاربرد دارند و می‌توانند به‌ صرفه ‌ترین راه حل فونداسیون عمیق باشند.


تصویر شمع کوبشی

همچنین می ‌توان از آن‌ها در جاهایی مانند خاک ریز، انواع دیوار حائل ، دیوار ساحلی، لنگرگاه و سد نیز استفاده کرد.

انواع قالب های فلزی بتن در قالب سازی قادری :

قالب فلزی ستون گرد

قالب فلزی ستون گرد

قالب فلزی بتن کنج

قالب فلزی بتن کنج

شمع‌های درجا:

شمع‌های درجا - یا شمع‌های جایگزین شکل رایجی از فونداسیون ساختمان هستند که برای نگه‌ داشتن سازه ‌ها و انتقال بارشان به لایه‌های خاک یا سنگی استفاده می‌شوند که بارپذیری کافی و ویژگی‌های نشست مناسبی داشته باشند. این نوع شمع‌ها، پی ‌هایی هستند که با برداشتن روباره ، سوراخی برای شمعی از جنس بتن مسلح ایجاد می‌شود که در محل ریخته می‌شود. نام‌ گذاری این شمع‌ها به این علت است که شمع جایگزین روباره می ‌شود؛ برخلاف شمع‌های جابه‌جایی که در آن با کوبش یا پیچاندن شمع، خاک با فشار پایین می‌رود. این شمع‌ها عمدتاً در زیر‌خاک ‌های منسجم برای تشکیل شمع‌های اصطکاکی و هنگام تشکیل فونداسیون شمعی در نزدیکی ساختمان ‌های محل کاربرد دارند. آن‌ها در مناطق شهری محبوبیت بالایی دارند؛ چرا که حداقل ارتعاش را ایجاد می‌کنند، در شهر بلندی طاق محدود است، خطر آماس وجود ندارد و احتمال نیاز به تغییر طول شمع‌ها وجود دارد.


تصویر شمع درجا

شمع‌های پیچی:

این فونداسیون‌ها نوعی پی شمعی هستند که در نزدیکی انتهای خود مارپیچ‌هایی دارند تا بتوانند به زمین پیچ شوند. فرآیند و مفهوم این پی‌ ها درست شبیه به پیچ کردن چوب است. بسته به کاربرد و شرایط زمین، یک شمع پیچی ممکن است بیش از یک مارپیچ (که به آن پیچ نیز می‌گویند) داشته باشد. در کل، هر چه میزان بار بیش ‌تر باشد یا در صورت برخورد با زمین نرم شمع‌ها به چند دسته تقسیم می‌شوند ‌تر، تعداد مارپیچ‌ها افزایش می‌یابند.


تصویر شمع پیچی در خاک

طبقه ‌بندی بر اساس جنس شمع:

شمع‌های چوبی:

شمع‌های چوبی قدیمی‌ ترین نوعی هستند که در حال حاضر استفاده می‌شوند. آن‌ها معمولاً شمع ‌های کوبشی پیش ‌ساخته‌ای هستند که با روش رانشی، یا به‌ صورت غیر متداول ‌تر و به روش ارتعاشی نصب می‌شوند. همگرایی طبیعی شفت شمع ‌ها به ما کمک می‌ کند ظرفیت بارپذیری نسبتاً بالایی بدست آوریم. این شمع‌ها اگر به درستی اعمال شوند فونداسیونی بسیار مقرون به صرفه ، کارآمد و ایمن برای سازه ‌های موقت و دائمی خواهند بود. این مسئله را می‌ توان با تعدادی از بناهای تاریخی که بر روی شمع‌های چوبی بنا شده‌اند و هزاران سال است که پا بر جا مانده‌اند، توجیه کرد. آن دسته که برای سازه‌های دائمی استفاده می ‌شوند، تحت فشار بالایی تولید می‌شوند.


تصویر شمع های چوبی

شمع‌های فولادی:

شمع ‌های فولادی کوبشی با استفاده از ضربه چکش یا لرزش و در عمق یا درجه مقاومت دلخواه نصب می‌شوند. شما می ‌توانید از مجموعه کامل این شمع‌ها از قطر کوچک گرفته تا بزرگ برای نگه ‌داشتن پروژه خود استفاده کنید. این شمع‌ ها ظرفیت ژئوتکنیکی خود را به طور موثری با جابجایی خاک اطراف شفت و فشرده‌ سازی آن در قسمت انتهایی در حین نصب به دست می‌آورند. شمع‌های فولادی را می‌توان به دو صورت بسته یا باز درون خاک راند. انرژی لازم برای انجام این کار توسط نوعی چکش نوسانی با فرکانس بالا یا یک چکش کوبه‌ای تامین می‌شود.


تصویر شمع های فولادی

شمع‌های بتنی:

این شمع ‌ها، فونداسیون‌های رایجی هستند که برای نگه‌ داشتن سازه‌های فراساحلی اعم از پل ‌ها، سکوهای نفتی و فرودگاه‌های شناور استفاده می‌شوند. استفاده از سازه‌های فراساحلی همچنان به عنوان روشی نسبتاً جدید در نظر گرفته می‌شود که نیازمند تحقیقات زیادی است. بارگذاری این سازه‌ها از دو قسمت تشکیل می‌شود: بارهای ساختاری عمودی و بارهای موجی جانبی. اثر متقابل این دو بر واکنش شمع و شیوه‌ای که این تنش‌ ها در سرتا سر آن‌ها منتقل می‌شوند تأثیر بسزایی دارد. علاوه بر این، هنگامی که تحت بار ساختاری کوچکی قرار می‌گیرند نیز واکنشی متفاوت نسبت به بارهای بزرگ نشان می‌دهند.


تصویر شمع های بتنی

روش نصب شمع

شمع‌ها بنا به نیاز با استفاده از روش ‌های مختلفی نصب می‌شوند. عوامل مختلفی که بر نوع شمع و روش ‌های شمع‌ بندی شما اثر می‌گذارند ممکن است شامل موارد زیر باشد:

• مواد به کار رفته در شمع‌ها

• زاویه رانش شمع‌ ها

• مسائل زیست محیطی که ممکن است بر ساکنان محلی، گیاهان یا جانوران تأثیر بگذارند

هنگامی که نیازهایتان را ارزیابی کردید، بهتر می‌توانید بین دو روش رایج نصب شمع، یعنی جابجایی یا جایگزینی، انتخاب کنید. به روشی که در آن شمع‌ها را بدون برداشتن خاک یا مواد دیگر به داخل زمین وارد می‌کنند جابجایی می‌گویند و جایگزینی به روشی گفته می‌شود که در آن ابتدا سوراخی حفر کرده و سپس شمع را در آن قرار می‌ دهند.

تصمیم گیری برای انتخاب نوع ابزار دقیقی برای آزمایش بار شمع باید بخشی جدایی ‌ناپذیر از طراحی باشد. طراح باید ابزاری را انتخاب کند که بتواند داده‌های لازم را به ‌طور دقیق اندازه گیری کند. از این ابزارهای دائمی برای جمع آوری داده‌‎های مربوط به وضعیت تنش و رفتار شمع تحت شرایط بار بدون ضریب استفاده می‌شود. علاوه بر نشان دادن رفتار یک پی شمعی خاص ، این ابزار به ما اطلاعات مفیدی در مورد کلیات تحلیل و فرضیات طراحی به ما می‌دهند.

معیارها و روش‌های انتخاب بهترین نوع فونداسیون شمعی

هماهنگی سازه و ژئوتکنیک: هماهنگی کامل مهندسین ژئوتکنیکی، مهندسان سازه و زمین ‌شناسان می‌تواند به شما اطمینان خاطر دهد که نتیجه تجزیه و تحلیل پی شمع به درستی در طرح کلی به کار رفته است. این هماهنگی از طریق طرح‌ها و مشخصات، جلسات پیش‌ ساخت و ساخت و ساز بیش‌تر می‌شود.

ملاحظات شکست: خرابی‌ های سازه یا فونداسیون را می‌ توان به عنوان یک فروریختگی واقعی یا نوعی شکست در عملکرد در نظر گرفت. شکست در عملکرد می‌تواند نتیجه انحراف بیش از حد، حرکات دیفرانسیل نامقبول، ارتعاش بیش از حد و فرسودگی زودرس ناشی از عوامل محیطی باشد. برای سازه‌ های حیاتی ، شکست در برآوردن الزامات عملکردی ممکن است به جدیت سقوط واقعی ساختار کوچکتری باشد. بنابراین، طراحان باید از میزان امنیت در برابر فروریختگی و نیز اثرات نشست و ارتعاش بر عملکرد مدنظر آگاه باشند.

ملاحظات ایمنی: عوامل ایمنی بیان‌ گر ظرفیت ذخیره‌ای هستند که یک پی یا سازه در برابر فروریختن تحت مجموعه معینی از بارها و شرایط طراحی دارد. اگر پارامترها و بارهای طراحی نامشخص باشند، آن ‌گاه به ضریب ایمنی بالاتری نسبت به زمانی که به خوبی شناخته شده‌اند خواهیم داشت. طراحان برای اکثر سازه‌های هیدرولیکی باید از پارامترهای خاک و شمع و تحلیل‌ها به خوبی مطمئن باشند. بنابراین، به جای نیاز به ضریب ایمنی بالا باید از چنین پارامترهایی به خوبی مطمئن باشیم. برای سازه‌های کم اهمیت ‌تر استفاده از عوامل ایمنی بزرگ‌ تر اشکالی ندارد البته در اطمینان از تحلیل و طراحی با انجام مطالعات تکمیلی، آزمایش و غیره ‌به ‌صرفه نباشد.


تصویر فونداسیون شمعی در ساخت وساز

ملاحظات ساختار خاک: نوع و درجه بررسی و آزمایش پی، آزمایش شمع، تحلیل نشست و نشت و مدل‌های تحلیلی شمع و سازه توسط عواملی چون اهمیت عملکردی و ملاحظات اقتصادی سازه تعیین می‌شوند. برای سازه‌های مهم، آزمایش پی باید به وضوح پارامترهای لازم برای طراحی فونداسیون شمعی اعم از انواع خاک و پروفیل‌ها، مقاومت خاک و غیره را مشخص کند.

شرکت قالب سازی قادری با سالها تجربه یکی از بزرگترین تولید کننده ها در زمینه فروش داربست فلزی در اصفهان می باشد جهت استعلام انواع محصول مانند : قالب سازی بتن ، جک سقفی در اصفهان با بهترین کیفیت با ما در تماس باشید .

معرفی انواع شمع خودرو + شمع مناسب پراید ،پژو ۴۰۵ ،سمند ،پژو ۲۰۶ ،ال ۹۰

در کشور عزیزمان ایران ما شاهد این مطلب هستیم که، برخی افراد و حتی تعمیرکاران خودرو(مکانیسین های ماشین) به عمر این قطعه مهم خودرو یعنی شمع خودرو توجه خاصی نمی کنند و معتقدند که تا هنگامی که شمع در کارکرد موتور خلل ایجاد نکند تعویض نشود، این در حالی است که، یک شمع کارکرده و دست دوم امکان دارد، به یکباره از کار بیفتد و هم به شدت از قدرت موتور بیچاره کم کند، که این بی تفاوتی حتی باعث استهلاک شدید هم خواهد شد که بسیار بد خواهد بود، (چیزی که در مطالعه انواع خودرو به خوبی به آن اشاره شد) از این ها که بگذریم بی شک یک شمع ضعیف حتی در موارد زیر هم شما را اذیت و متضرر خواهد کرد:

 • در طرز روشن شدن موتور
 • مصرف سوخت
 • میزان گرم کردن و کنش موتور
 • استهلاک و دوام موتور

پس فراموش نکنید که به شدت به عمر شمع خود حساس باشید و آن را در زمان مقرر تعویض نمایید (بیشتر سازندگان شمع، تعویض هر شمع را برای پانزده هزار کیلومتر کار موتور توصیه می‌نمایند) ضمنا در موقع سرویس اتومبیل و موتور ، شمع ها هم باید بازدید شوند، پس شما خود ضامن خودرو خود باشید و پس از مطالعه این مقاله به نکات که گوشزد می کنیم توجه کنید، چرا که ما قصدمان بالا بردن اطلاعات شما و بهبود فرهنگ مصرف است.(اگر بخوام عامیانه و در یک خط بگم باید بگم که، وقتی ماشین ریپ بزنه، و یا اینکه بد استارت بخوره، باید تعویض شه ولی در هر صورت در هر صورت شمع ها رو باز کنید ببنید در چه وضعی هستن .. اینطوری خیالتون راحتتره .اگر پلاتینش کثیف بود تمیزش کنید اگر هم خورده شده بود که باید عوض بشه)

ذکر چند نکته مهم و موثرکه در طول عمر شمع موثر و مفید است:

 • ابتدا بگذارید شما را روشن کنم که در پی سوختن شمع خودرو تغییری در فاصله الکترودها ایجاد می گردد، که این فاصله الکترودها را به وسیله ی یک فیلتر مورد آزمایش قرار می دهند، و با یک اسباب کج کردن ، مانند دم باریک کوچک باید آن را به اندازه درست تنظیم کرد. ضمنا دوستان به جهت ایجاد کردن تنظیم در الکترودها هرگز نبایستی که به وسیله ی یک چکش روی الکترود ضربه زد، چرا که این کار منجر به شکستنش خواهد شد.
 • نکته بعد این است که، شمعهایی که کثیف هستند را حتما و فورا بایستی که پاک کرد، چرا که این شمع های کثیف می‌تواند قاتل شمع های شما گردد لذا اگر شمع خودرو شما کثیف است همین الان دست به کار شوید و با یک برس آغشته شده به بنزین آن را برس بزنید، و در گودی های آن هم با یک تکه چوب نازک عملیات تمیزکاری را انجام دهید، ولی اگر شما دستگاه شن پاش دارید و یا به آن دستگاه دسترسی دارید، عملیات تمیزکاری را با دستگاه شن پاش انجام دهید.

حالا در این قسمت بهتون یاد می دیم که چطور از سالم بودن شمع خود مطلع شوید:

بی شک به وسیله یک دستگاه آزمایش شمع بایستی آزمایش شمع صورت بگیرد(تحت شرایط عادی) البته یک راه دیگر هم وجود دارد و آن این است که، موقع کار کردن موتور بر روی آن آزمایش می‌کنند، و نحوه این آزمایش به این سبک است که، زمانی که موتور در جا و در دور آرام کار می‌کند، شما باید که، سر شمعها را دونه دونه (تک تک) به وسیله ی یک پیچ گوشتی به بدنه موتور متصل کنیم، زمانی که این امر محقق شد، به دور موتور و صدای موتور دقت خاصی کنید، اگر دور موتور و صدای موتور تغییر را بر خود ندید، همان شمع کار نمی‌کند یا اینکه وایرها را از روی شمع بر می‌داریم که باز هم اگر دور و صدای موتور تغییر نکرد، دقیقا اون شمعی که مبادرت به برداشتن وایرش کردیم، خراب می باشد، ضمنا این را هم بگم که، اگر دور و صدای موتور تغییر کرد، یا موتور به حالت خاموش شدن رفت، شمع سالم است و بی شک خوب و موثر کار می‌کند.

یکم هم درباره شمع های خراب براتون بگم:

خوب برای توضیح در این باره براتون تعداد هفت عدد شمع خراب را در تصویر قرار دادیم که با توجه به اعداد کنار شمع های خراب در تصویر راجع به هر کدام توضیح می دهیم.

 1. یک شمع نرمال که عمرش تمام شده است و باید تعویض گردد.
 2. در شمع شماره دو شما شاهد، خوردگی غیر نرمال هستید که این خوردگی ممکن است، در اثر اکسیداسیون باشد و باعث افزایش فاصله هوایی گردد.
 3. شما در شمع شماره سه شاهد ذوب شدن الکترود ها هستید که این ذوب شدن معمولا در دمای ۲۰۰ تا ۳۰۰ درجه سانتیگراد رخ خواهد داد.
 4. آنچه که در این تصویر هویداست، خوردگی بیش از اندازه در اثر اکسیداسیون است که رنگ آن نشان دهنده اکسیداسیون شدید است.
 5. در شمع شماره پنج رسوبات ناشی از نشت روغن به داخل سیلندر را می بینید.
 6. در شمع شماره ۶ آنچه که قابل رویت است، شکستن عایق(چینی) شمع است که در بیشتر اوقات، در اثر شوک حرارتی یا تغییر دمای ناگهانی موتور رخ می دهد.
 7. و در آخرین شمع خودرو که هفتمین آن است شاهد خوردگی شدید الکترود در اثر واکنش شیمیایی با ینزین هستیم که، در این حالت شما شاهد کوتاه شدن الکترود هستید.

الکترود شمع

خوب حالا نوبت به این رسیده است که، از شمع های برخی از خودروهای موجود در داخل براتون بگیم:

در خودروهای زیر شمع خودرویشان این وظیفه را بر عهده دارد که، جرقه زدن در محفظه سیلندر و در لحظه تراکم مخلوط هوا و بنزین توسط پیستون را انجام دهد، که حاصل آن انفجار آن را ایجاد می کند و نیروی محرکه موتور را خلق خواهد کرد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.